Dobri razlozi za modernizaciju vaše instalacije grijanja sa učinkovitom plinskom kondenzacijskom tehnikom

Samo u Njemačkoj je još oko dva milijuna instalacija grijanja starije od 25 godina. Korisnici su rijetko upoznati s činjenicom, koliko novaca poklanjaju kroz energiju koja neučinkovitim loženjem kao neiskorištena energija nestaje kroz dimnjak. Osim toga, stare instalacije opterećuju okoliš s nepotrebnim CO2 emisijama i doprinose globalnom zatopljenju.

Zamjenom takve instalacije sa visokoučinkovitim kondenzacijskim kotlom u kombinaciji sa solarnom tehnikom krajnji korisnik može uštedjeti do 35% energije. Računski bi deset posto ukupne njemačke potrošnje energije doprinijelo sa istovremenim sniženjem CO2-emisija za 54 milijuna tona godišnje.

Podrška grijanju sa suncem

Besplatna energija sunca još uvijek se premalo koristi za podršku grijanju i pripremu tople vode. Upravo kod modernizacije grijanja ili obnavljanja kotla za grijanje potrebno je uzeti u obzir kombiniranje sa solarnom instalacijom.
 

Brennwerttechnik.png

Ovako štedite s kondenzacijskom tehnikom

Kod kondenzacijske tehnike ne koristi se samo toplina koja se dobiva izgaranjem plina, već dodatno također toplina koja kod konvencionalne tehnike grijanja neiskorišteno odlazi kroz dimnjak.

Kondenzacijski kotlovi gotovo u potpunosti oduzimaju toplinu sadržanu u dimnim plinovima i dovode dodatno kao korisnu toplinu za grijanje. Zbog toga su Viessmann kondenzacijski kotlovi opremljeni s Inox-Radial izmjenjivačem topline od nehrđajućeg čelika, da se dimni plinovi u dimnjaku toliko rashlade, da u njima sadržana vodena para ciljano kondenzira i oslobođena toplina dodatno predaje u sustav grijanja.

S ovom tehnologijom kondenzacijski kotao postiže normni stupanj iskoristivosti do 98 posto i na taj način rade energetski štedljivo. Ovaj način rada ne štedi samo punovrijednu energiju već se i štiti okoliš kroz znatno smanjenje CO2-emisija.

Brennwerttechnik.jpg

Kondenzacijska tehnika - jednostavno pojašnjeno

Način rada kondenzacijske tehnike pojašnjeno od našeg stručnjaka Carsten Kuhlmanna.

YouTube