Impresum i pravne napomene

Izdavač: Viessmann d.o.o.

Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10020 Zagreb

Telefon: +385 1 6593 650
Telefaks: +385 1 6546 793
E-mail: info@viessmann.hr

Viessmannove internetske stranice izrađene su uz najveću moguću pažnju.
No, unatoč tomu Viessmann ne može jamčiti da objavljene informacije ne sadrže pogreške i
da su točne. Svaka odgovornost za štete je isključena, ukoliko ista nije prouzročena namjerno ili grubom nepažnjom od strane Viessmanna.

Viessmann pridržava pravo da sadržaj ovih internetskih stranica može mijenjati u svako doba, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

Viessmannove internetske stranice sadrže linkove na druge internetske stranice. Viessmann nije odgovoran za strategiju zaštite podataka i sadržaj tih internetskih stranica.

Osobni podaci koriste se samo za provedbu transakcija koje žele kupci.