Savjet eksperta

Impresum i pravne napomene

Izdavač
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Telefon: 06452 70-0
Telefaks: 06452 70-2780
E-Mail: info@viessmann.com

Direktori: Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Dr. Markus Klausner
Upravni odbor: David Gitlin, Thomas Heim, Vanessa Hellwing, Randy Michel, Kevin O'Connor, Nadia Villeneuve
Matični sud: AG Marburg (Lahn) – HRB 7562 – USt-IdNr.: DE 294 946 574

Viessmannove internetske stranice izrađene su uz najveću moguću pažnju.
No, unatoč tomu Viessmann ne može jamčiti da objavljene informacije ne sadrže pogreške i da su točne. Svaka odgovornost za štete je isključena, ukoliko ista nije prouzročena namjerno ili grubom nepažnjom od strane Viessmanna.

Viessmann pridržava pravo da sadržaj ovih internetskih stranica može mijenjati u svako doba, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

Viessmannove internetske stranice sadrže linkove na druge internetske stranice. Viessmann nije odgovoran za strategiju zaštite podataka i sadržaj tih internetskih stranica.

Informacije o rješavanju sporova pred potrošačkim arbitražama

Viessmann ne sudjeluje u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom i nije to dužan činiti.

Carrier Code of Ethics / Etički kodeks

Sustav zviždača / Carrier Speak Up program

Kako bismo mogli živjeti u skladu sa svojim vrijednostima, važno je doznati o mogućem nedoličnom ponašanju  i zaustaviti ga. U svakom trenutku imate mogućnost prijaviti nepravilno ponašanje putem programa Carrier Speak Up i naših drugih kanala za prijavu (telefonom, e-poštom, pismom itd.).

Posebna zahvala ide shutterstock.com i bildagentur.panthermedia.net za pružanje slika i grafika za ilustraciju web stranice.