Impresum i pravne napomene

Izdavač: Viessmann d.o.o.

Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10020 Zagreb

Telefon: +385 1 6593 650
Telefaks: +385 1 6546 793
E-mail: info@viessmann.hr

Viessmannove internetske stranice izrađene su uz najveću moguću pažnju.
No, unatoč tomu Viessmann ne može jamčiti da objavljene informacije ne sadrže pogreške i
da su točne. Svaka odgovornost za štete je isključena, ukoliko ista nije prouzročena namjerno ili grubom nepažnjom od strane Viessmanna.

Viessmann pridržava pravo da sadržaj ovih internetskih stranica može mijenjati u svako doba, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

Viessmannove internetske stranice sadrže linkove na druge internetske stranice. Viessmann nije odgovoran za strategiju zaštite podataka i sadržaj tih internetskih stranica.

Osobni podaci koriste se samo za provedbu transakcija koje žele kupci.

 

Informacije o rješavanju sporova pred potrošačkim arbitražama

Viessmann ne sudjeluje u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom i nije to dužan činiti.


Viessmann kodeks ponašanja | Kodeks ponašanja

Grupa Viessmann sastoji se od 13.000 članova obitelji koji su se obvezali živjeti tri obvezujuće vrijednosti - timska orijentiranost, odgovornost i poduzetnost - svaki dan iznova.

Sustav zviždača / Viessmann – Integrity Line

Kako bismo mogli živjeti u skladu sa svojim vrijednostima, važno je doznati o mogućem lošem ponašanju  i ispraviti ga. U svakom trenutku imate mogućnost prijaviti nepravilno ponašanje putem našeg sustava za prijavu zviždača, Viessmann - Integrity Line i naših drugih kanala za prijavu (telefonom, e-poštom, pismom itd.).


Posebno zahvaljujemo shutterstock.com i bildagentur.panthermedia.net za pripremu slika i grafika za ilustraciju web stranice.