Savjet eksperta

Kotao na kruto gorivo – ekonomičan i visoke učinkovitosti

Zatražite savjetovanje

Rastući troškovi fosilne energije i rastuća ekološka svijest dovode do stalnog povećanja potražnje za obnovljivom energijom. Grijanje na drvo pritom je dobra alternativa grijanju na ulje ili plin. Odgovoran odnos prema okolišu nije jedini argument za ovu prirodnu sirovinu. Drvo kao gorivo za kućanstvo također je jeftino i nije podložno većim oscilacijama cijena. Dodatna je prednost kotla na drva regionalna dostupnost sirovine. Cjelokupna novčana vrijednost duž vrijednosnog lanca pri grijanju na drva ostvaruje se u vašoj vlastitoj regiji.

Smanjite troškove ulja i plina kotlovima na kruto gorivo

Kotlovi na kruto gorivo tvrtke Viessmann imaju visoku razinu učinkovitosti i ekonomični su za upotrebu. Zahvaljujući širokom rasponu nazivnog učina, prikladni su kako za stambene zgrade, tako i za komunalne i komercijalne primjene. Tu se mogu upotrebljavati ili kao jedini proizvođač topline (monovalentni) ili kao dopuna (bivalentnim) uljnim ili plinskim kotlovima, što značajno smanjuje troškove za ulje i plin i isplati se nakon kratkog vremena.

Točne podatke o vremenu amortizacije i visini troškova teško je dati zbog brojnih utjecajnih čimbenika. Osim energetskog stanja zgrade važna je i vrsta kotla.

Vrste kotlova na kruto gorivo

Postoje brojne vrste sustava grijanja na drva. Odabir najboljeg ovisi o području primjene i individualnim zahtjevima. U osnovi, vrste kotlova razlikuju se prema svojoj funkcionalnosti, svojstvima i gorivu. U nastavku su prikazane vrste kotlova na kruto gorivo iz područja centralnog loženja.

Kotao na drva dizajniran je za sagorijevanje komada drva duljine do jednog metra. Upotrebom tehnologije rasplinjavanja, drvo izgara gotovo u potpunosti, postižući učinkovitost od preko 90 posto. Kotlovi za grijanje na drva u pravilu ne dopuštaju potpuno automatski rad. Cjepanice se moraju dodavati ručno. Ipak, zahvaljujući usklađenoj tehnologiji izgaranja, kotlovi za grijanje na drva tvrtke Viessmann postižu vrlo duge intervale punjenja. Alternativno, kotlovi za grijanje na drva mogu se opremiti i drvenim briketima. To su prešani komadi drva visokog energetskog sadržaja koji stvaraju malo pepela.

Kotao na pelete sagorijeva strojno prešane i standardizirane drvene štapiće, tzv. pelete. Oni se pohranjuju izvan kotla za grijanje i preko transportnog sustava dospijevaju u stvarnu komoru za izgaranje. Standardizirana veličina i transportni sustav zajedno omogućuju potpuno automatski rad kotla na pelete. To znači da vlasnici sustava uživaju u iznimnoj jednostavnosti upotrebe i velikoj ekonomičnosti u isto vrijeme. Peleti imaju visok energetski sadržaj i relativno su povoljni za kupnju. To ih čini vrlo atraktivnim ne samo za upotrebu u novim, već i u postojećim zgradama. S visokim energetskim sadržajem goriva i inovativnom tehnologijom grijanja kotlovi na pelete tvrtke Viessmann postižu učinkovitost od preko 95 posto. Ako vlasnici žele iskoristiti prednosti kotla na pelete, moraju uzeti u obzir prostor potreban za skladištenje i transport goriva.

Drvna sječka su mehanički usitnjeni komadi drveta sa i bez kore. Povoljni su, ali im energetski sadržaj nije konzistentan i niži je u odnosu na pelete. Također se skladište izvan kotla i po potrebi transportiraju do kotla priključenim transportnim sustavom. Ovisno o rasponu učina, kotlovi na kruto gorivo na drvnu sječku mogu opskrbiti i veći broj korisnika toplinske energije. Uz odgovarajuću kvalitetu goriva kotlovi na drvnu sječku tvrtke Viessmann postižu učinkovitost od preko 90 posto. Nazivni toplinski učin seže od 100 kW do 500 kW.

Kombinirani kotao predstavlja daljnji razvoj kotla na drvnu sječku. Od peleta i cjepanica do drvne sječke i šumske sječke: kombinirani kotlovi tvrtke Viessmann mogu sagorijevati drvna goriva s udjelom vode do 50 posto. Visoki stupanj iskoristivosti osiguravaju provjerena tehnika izgaranja, troprolazni izmjenjivač topline, modulacijska regulacija učina i regulirani dovod primarnog i sekundarnog zraka. U praksi se često upotrebljavaju peleti i drvna sječka da bi rad i dalje bio potpuno automatski. Neki se modeli također mogu puniti cjepanicama, drvenim briketima i drvnom sječkom. Međutim, ova goriva zahtijevaju ručno punjenje.

Razlozi za kotao na kruto gorivo tvrtke Viessmann

velika pouzdanost
neovisnost o nafti i plinu
dugotrajno korištenje
ušteda troškova zahvaljujući ekonomičnoj potrošnji energije
velika sigurnosti opskrbe
grijanje na pelete i solarna tehnologija mogu se idealno kombinirati
komforno grijanje i priprema potrošne tople vode

Osim toga, aktivno doprinosite održivoj zaštiti klime. Razlog je to što je grijanje na drva CO₂ neutralno. U okoliš se oslobađa samo onoliko ugljičnog dioksida koliko ga je drvo apsorbiralo tijekom rasta.

Pronađite pravi kotao za svoj dom

Svatko tko se odluči grijati na drva može birati između različitih tehnologija i sustava. Da biste pronašli pravi sustav grijanja na drva, potrebno je unaprijed uzeti u obzir nekoliko čimbenika.

Jedan od najvažnijih kriterija odabira je potreba za grijanjem. Ona ovisi o čimbenicima utjecaja kao što su vrsta izvedbe zgrade, grijaće površine i navike korisnika. U osnovi, stare zgrade imaju veću potrebu za toplinom nego nove zgrade. To znači da isti sustav grijanja na drva mora proizvesti više energije u neobnovljenoj staroj zgradi nego u energetski učinkovitoj novoj zgradi.

Potreba za grijanjem može se odrediti takozvanim proračunom toplinskog opterećenja. Stručnjak izračunava snagu potrebnu za zagrijavanje zgrade na dopuštenu i ugodnu temperaturu, uzimajući u obzir gubitke prijenosa i ventilacije. Ovako utvrđene vrijednosti služe kao osnova za dimenzioniranje novog sustava grijanja na drva. Kako to detaljno izgleda možete pročitati u našem vodiču Izračun toplinskog opterećenja.

Ispravna veličina kotla također ovisi o tome hoće li se novi sustav grijanja na drva upotrebljavati kao jedini proizvođač topline ili će jednostavno služiti kao podrška postojećem sustavu grijanja. Monovalentni pogon zahtijeva znatno veće dimenzioniranje sustava grijanja na drva od potpornog.

U oba slučaja zainteresirani mogu birati između nekoliko sustava grijanja na drva tvrtke Viessmann u različitim rasponima učina. 

Pirolitički kotao na drva Vitoligno 300-S

Kotao na drva: ekonomičan, posebno u šumskim područjima

Grijanje na cjepanice odnosno na drva najklasičniji je način grijanja na drva. Da bi rad ostao dugoročno ekonomičan, važno je nabaviti jeftino drvo za ogrjev i optimalno ga uskladištiti. Ako se pogon odvija u regiji s puno šuma ili ako se ogrjevno drvo može kupiti po dobrim cijenama, uvjeti su optimalni. Osim toga, skladištenje je od velike važnosti. Cjepanice oslobađaju svoju punu energiju kada sagorijevaju samo ako imaju nisku razinu zaostale vlage. U principu, snažni kotlovi na cjepanice vrlo su prikladni za modernizatore, jer stare zgrade često imaju veće potrebe za toplinom. Međutim, zbog svog visokog učina i niske cijene goriva, kotlovi na drva također su ekonomično rješenje za općine i komercijalne korisnike.

 

Kotlovi na pelete Vitoligno 300-C

Kotao na pelete: velika jednostavnost upotreba ako ima dovoljno prostora

U usporedbi sa sustavom grijanja na drva, sustav grijanja na pelete omogućuje potpuno automatizirani rad, a time i vrlo visoku razinu udobnosti rada. Gorivo su prešani i standardizirani drveni štapići koji se transportnim sustavom transportiraju direktno iz skladišta do kotla za grijanje. Kako izgleda ovaj proces detaljno je objašnjeno u odlomku Način rada grijanja na pelete.

Hoće li vlasnici kuća i renovatori pronaći pravi sustav grijanja na drva za njih ovisi o dva čimbenika: prostoru za skladištenje i transport peleta i skupoj nabavi. Potonje je ublaženo visokim državnim subvencijama. Ako je prostor ograničen, sustav grijanja na pelete može raditi i sa spremnikom za pelete. On se mora ručno puniti u kratkim intervalima, što znači da potpuno automatizirani rad više nije moguć. Grijanje na pelete do sada se dokazalo korisnim u mnogim starim zgradama kao i u novogradnjama.

 

Snažni kotlovi na kruto gorivo za tvrtke i općine

Kotlovi na kruto gorivo dobra su ekonomična alternativa klasičnim sustavima grijanja na plin i ulje za komunalne i komercijalne primjene. Oni osvajaju svojom visokom učinkovitošću i ekonomičnom potrošnjom. Također nude prednosti s obzirom na neizvjestan razvoj cijena fosilnih goriva. Goriva poput cjepanica, drvne sječke i peleta podložna su manjim oscilacijama cijena nego plin i nafta te, za razliku od fosilnih goriva, stalno se obnavljaju. Osim toga, suvremena tehnologija transporta djelomično omogućuje automatski ili poluautomatski rad. Kotlovi na pelete i drvnu sječku više se ne moraju puniti ručno.
Portfelj proizvoda tvrtke Viessmann uključuje visoko učinkovite kotlove na kruto gorivo za tvrtke i općine u različitim rasponima učina: 

  • Kotao na drvnu sječku: 100 do 500 kW
  • Kotao na pelete: 60 do 240 kW
  • Kotao na drva: 33 do 170 kW

Tvrtka Viessmann također nudi svim vlasnicima sustava kompletne sustave grijanja na drva koji se mogu prilagoditi individualnim zahtjevima.

U kojem području modulacije radi kotao na pelete Vitoligno 300-C i koja je dopuštena temperatura polaznog voda za pirolitički kotao na drva Vitoligno 150-S? Pronađite informacije relevantne za vas u odgovarajućem informacijskom listu.

Program proizvoda tvrtke Viessmann

Uz današnje cijene energenata, grijanje na drva je ekonomična alternativa uzimajući u obzir ukupnu investiciju. Napredna tehnologija tvrtke Viessmann čini grijanje na drva učinkovitim i praktičnim. Asortiman tvrtke Viessmann nudi fleksibilna rješenja kao što je dodatno ili potpuno grijanje za privatnu upotrebu kao i za poslovne i komunalne korisnike.