Savjet eksperta

Grijanje na ulje – dokazana učinkovitost, moderna tehnologija

Zatražite savjetovanje

Sustavu grijanja na ulje upotrebljavaju se desetljećima. Karakterizira ih visoka pogonska sigurnost i ekonomičnost. Jedan od četiri proizvođača topline još uvijek upotrebljava naftu za zagrijavanje zgrade na željenu temperaturu. To pokazuje kakvu važnu ulogu još ima grijanje na ulje.

Od obiteljskih kuća s malim toplinskim zahtjevima do stambenih zgrada i velikih industrijskih projekata: za svaku potrebu imamo pravi uljni kotao s pripadajućom tehnikom grijanja. Dok se zgrade s vrlo velikom potrebom za toplinom pouzdano i sigurno griju uljnim kondenzacijskim kotlovima ili uljnim niskotemperaturnim kotlovima, sustavi grijanja na ulje s kondenzacijskom tehnikom postali su obavezni su u području stambenih zgrada do 400 kW (kW).

Pregled prednosti

velika pouzdanost
poznati već desetljećima
lako održavanje i popravak
sigurna opskrba zahvaljujući brojnim zemljama uvoznicama (do 30 zemalja proizvođača)
raznovrsnost dobavljača povećava isplativost naručivanja ulja
povoljan pogon s učinkovitom tehnikom grijanja
moguća upotreba i u novogradnjama
raznolikost kombinacija
tehnologija regulacije spremna za budućnost

Kako radi grijanje na ulje?

Pri izgaranju ulja, osim mjerljive topline (ogrjevna moć), stvaraju se i dimni plinovi do 200 Celzijevih stupnjeva. Ovisno o sastavu upotrijebljenog lož ulja, komponente dimnih plinova imaju različite razine kiselosti i mogu oštetiti kako sam uljni kotao tako i dimovodne cijevi uključujući i dimnjak. Iz tog razloga uljni niskotemperaturni kotlovi usmjeravaju dimne plinove prema van da ne bi došlo do kondenzacije. Uljni kotao s kondenzacijskom tehnikom rješava upravo ovu točku i omogućuje ciljano ukapljivanje dimnih plinova. Oslobođena toplina kondenzacije upotrebljava se u sustavu grijanja i na taj način rasterećuje uljni kotao i novčanik vlasnika sustava. Više o ovoj temi pročitajte u odlomku Način rada uljne kondenzacijske tehnike.

Kondenzacijska tehnika znači učinkovitost resursa

Kondenzacijski kotlovi gotovo u potpunosti izvlače toplinu sadržanu u dimnim plinovima i pretvaraju je u toplinu grijanja. U tu su svrhu kondenzacijski kotlovi tvrtke Viessmann opremljeni Inox Radial izmjenjivačima topline od nehrđajućeg plemenitog čelika koji hlade dimne plinove prije ispuštanja u dimnjak do te mjere da se vodena para koju sadržavaju ciljano kondenzira i oslobođena toplina također se prenosi na sustav grijanja. To dugoročno smanjuje troškove grijanja i smanjuje opterećenje okoliša. U konačnici, za istu količinu topline mora se sagorjeti manje fosilnih goriva.

Kondenzacija na izmjenjivaču topline simbolizira grijanje na ulje.

Visoka učinkovitost grijanja na ulje

Nabava kondenzacijskog kotla aktivan je doprinos učinkovitosti resursa i uštedi energije. Uz nenadmašno visoku razinu učinkovitosti, do 98 posto upotrijebljenog lož ulja pretvara se u toplinu. Za vlasnike sustava to znači niske troškove grijanja.

Zahtjevi za pogon uljnog kondenzacijskog kotla

Rad uljnog kondenzacijskog kotla zahtijeva nekoliko stvari. Uljne kondenzacijske kotlove karakterizira to što hlade plinove izgaranja i uzrokuju njihovu kondenzaciju. Da bi ovo radilo, ispušni plinovi usmjeravaju se pored hladne povratne vode. Ako je temperatura te povratne vode previsoka, neće doći do kondenzacije. Zbog toga je važno da tzv. temperatura polaznog voda bude što niža. To se prvenstveno može postići velikim radijatorima kao što su podno ili zidno grijanje. 

Osim toga, kisele komponente u kondenzatu mogu trajno oštetiti ispušni sustav. Pri kupnji sustava grijanja na ulje vlasnici bi stoga trebali obratiti pozornost na odgovarajući sustav za odvod dimnih plinova koji je neosjetljiv na vodu i kiselinu. Kiselu vodu također je potrebno ispustiti. Stoga, prije nego što vlasnici kuće kupe uljni kotao za grijanje, svakako moraju razmisliti o odvodu kondenzata. Kondenzat se u pravilu može dovoditi izravno u otpadnu vodu. Međutim, u nekoliko je slučajeva potrebna neutralizacija prije ispuštanja.

Smanjuje se i gustoća dimnih plinova. Prirodno kretanje prema van više se ne može dogoditi zbog malih razlika u gustoći. Zbog toga je nužna upotreba ventilatora (npr. ventilator plamenika).

Lož ulje i spremnik ulja – što trebate znati

Nije svako lož ulje isto. To je gorivo standardizirano u ovoj zemlji. Norma DIN 51603-1 i DIN SPEC 51603-6 dijele lož ulje u:

  • standardno lož ulje EL
  • lož ulje EL s niskim sadržajem sumpora 
  • bio lož ulje

Prvo se više ne proizvodi u Njemačkoj. Gotovo sva privatna kućanstva umjesto toga upotrebljavaju lož ulje EL s niskim sadržajem sumpora. Ono je izvorno razvijeno za kondenzacijsku tehniku. Zahvaljujući brojnim prednostima kao što su čisto izgaranje gotovo bez mirisa te smanjenje udjela sumpora za oko 20 posto, lož ulje EL s niskim sadržajem sumpora postalo je etablirano. Kratica EL označava „posebno tekuće”. Uljni kondenzacijski kotlovi koji upotrebljavaju samo lož ulje EL s niskim sadržajem sumpora moraju biti opremljeni poklopcem sa zatvaračem cijevi za punjenje.

Uz lož ulje EL s niskim sadržajem sumpora, tu su i vrhunsko lož ulje te bio lož ulje. U usporedbi sa „standardnim lož uljem EL”, prvo sadržava posebne aditive koji npr. produljuju vrijeme skladištenja ili smanjuju naslage. Bio lož ulje, s druge strane, proizvodi se od obnovljivih sirovina kao što su uljana repica, suncokret ili soja pomiješano s lož uljem EL s niskim sadržajem sumpora. Gornja ogrjevna moć lož ulja iznosi približno 45,5 MJ/kg. To odgovara 10,74 kilovata po litri. Za usporedbu, zemni plin ima gornju ogrjevnu moć od oko 36 do 50 MJ/kg. Međutim, ovisno o sorti, gornja ogrjevna moć ulja može malo varirati. Dobavljači često pri narudžbi uz gornju ogrjevnu moć ulja navode i ogrjevnu moć.

Tehnika grijanja usmjerena na budućnost s novim bio uljem

Sa sustavom grijanja na ulje možete i u budućnosti imati vrhunsku tehnologiju. Naši uljni kotlovi već su tvornički pripremljeni za prelazak s isključivo fosilnog ulja na lož ulje s udjelom bio ulja i stoga mogu raditi i s obnovljivim izvorima energije. Na taj način aktivno doprinosite zaštiti okoliša i održavate troškove grijanja na niskoj razini. Dugoročan, definitivan prelazak na obnovljiva goriva, kao što je upotreba topline iz okoliša s toplinskom crpkom ili biomase s kotlom na kruto gorivo može se ostvariti korak po korak.

Zelena goriva 

Najnovija generacija kotlova na tekuća goriva tvrtke Viessmann pripremljena je za upotrebu zelenih goriva. 

Spremnik za ulje važna je komponenta sustava grijanja na ulje

Da bi lož ulje moglo automatski i dobro dozirano ulaziti u komoru za izgaranje, mora se skladištiti. Spremnik potreban za to obično je izrađen od metala ili plastike. Da bi se povećala nepropusnost, mnogi spremnici imaju dvostruku stijenku i sigurnosne komponente kao što je granični indikator ili drugi mjerni instrumenti.

Smjernice za spremnike ulja, uključujući poplavna područja

Lož ulje može se skladištiti nadzemno ili podzemno. Za nadzemnu varijantu moguća je izrada na licu mjesta i baterijski rezervoar. Bez obzira na način postavljanja, svaki spremnik ulja mora zadovoljavati visoke sigurnosne standarde. Oni su definirani u „Pravilniku o instalacijama u kojima se rukuje tvarima opasnim za vodu” (AwSV). Sukladno tom pravilniku, spremnici s kapacitetom većim od 5000 litara moraju se postaviti u zasebnoj prostoriji. Sama prostorija za postavljanje također mora ispunjavati određene zahtjeve i npr. imati samozatvarajuća vrata ili klasu vatrootpornosti. Ako se spremnik nalazi u poplavnom području, cijeli sustav mora biti zaštićen od poplava. Osnovno pravilo glasi: montažu i demontažu spremnika za ulje smije izvoditi samo stručnjak.

Izbor solarnih toplinskih instalacija s kojima se može kombinirati grijanje na ulje

Poboljšavanje procjene životnog ciklusa sustava grijanja na ulje

Na kraju, ali ne manje važno, pri kupnji novog uljnog kotla važno je pripaziti na procjenu životnog ciklusa. On se može poboljšati tako da vlasnici kuća povežu svoj kotao na ulje s drugim sustavom grijanja. To može biti ili solarna instalacija ili toplinska crpka. U oba slučaja vlasnici sustava griju se na iznimno ekološki prihvatljiv i ekonomičan način, jer oba sustava grijanja imaju pristup besplatnim i gotovo beskonačnim izvorima topline.

Kombiniranje grijanja na ulje sa solarnom tehnikom i upotreba besplatne solarne energije

Novo grijanje na ulje može se kombinirati s besplatnom solarnom energijom: svi naši kotlovi dizajnirani su za spajanje na solarnu instalaciju za grijanje pitke vode ili podršku grijanju. U bivalentnom pogonu solarna instalacija preuzima zagrijavanje vode i može gotovo u potpunosti zamijeniti grijanje u prijelaznom razdoblju u proljeće i jesen.

Ta kombinacija trajno smanjuje troškove grijanja i štiti okoliš. Uz to, sa solarnom tehnikom postajete manje ovisni o dobavljaču goriva. Od regulacije preko rezervnih dijelova do upravljanja putem aplikacije: upotrijebljena tehnologija sustava jamči interakciju svih komponenti.

Zašto biste trebali modernizirati svoj sustav grijanja na ulje ako još radi?

Stariji kotlovi rade neučinkovito i troše mnogo više goriva nego što je potrebno. Također su puno osjetljiviji na defekte i kvarove, što se obično događa kada je grijanje najpotrebnije. U oba slučaja to dovodi do visokih troškova grijanja. Osim toga, sustavu grijanja na ulje izgaraju ulje za proizvodnju topline. Izgaranjem nastaju štetni plinovi poput ugljičnog dioksida koji značajno doprinosi globalnom zatopljenju. Budući da novi kotlovi za grijanje troše manje ulja za istu količinu topline, ne samo da rasterećuju novčanik vlasnika sustava. Oni također usporavaju navedeni trend. 

Zamjena je ponekad obavezna

Utjecaj neučinkovitih kotlova na okoliš također je razlog zašto Zakon o energiji u zgradarstvu (GEG) zahtijeva zamjenu kotlova. Konkretno, vlasnici sustava moraju isključiti ili zamijeniti svoj kotao ako je pušten u pogon prije 1989. godine. Međutim, ova obveza zamjene odnosi se samo na kotlove konstantne temperature. Od ove su obveze oslobođeni svi koji u podrumu imaju niskotemperaturni kotao ili kondenzacijski kotao. Ipak, preporučuje se zamjena kotla za grijanje starijeg od 30 godina iz gore navedenih razloga.

Sustavi grijanja na ulje za komunalne i komercijalne primjene

Kao što je spomenuto, tehnologija koja se upotrebljava u uljnim grijačima isprobana je i testirana tijekom mnogih godina, sigurna je za rad i jamstvo je ekonomične upotrebe. Uljni kotlovi tvrtke Viessmann dostupni su u brojnim stupnjevima učinka; za komercijalnu upotrebu Viessmann u svom asortimanu ima uljne kondenzacijske kotlove s nazivnim toplinskim učinom do 545 kW i niskotemperaturne uljne kotlove do 2000 kW.

Bilo da se radi o uljnom niskotemperaturnom kotlu ili o uljnom kondenzacijskom kotlu – u sklopu sveobuhvatne pripreme i projektiranja potrebno je provjeriti koji je tip kotla najprikladniji za konkretnu primjenu.

Prednosti niskotemperaturnih uljnih kotlova

Takozvani kotlovi konstantne temperature su zastarjeli. Radili su s konstantno visokom temperaturom vode u kotlu, neovisno o potrebi i stoga bez uzimanja u obzir vremenskih prilika. Kao rezultat toga, velik dio energije izgubljen je neiskorišten. Suvremeni niskotemperaturni uljni kotlovi, s druge strane, temperaturu vode u kotlu precizno prilagođavaju trenutačnom vremenu i trenutačnoj potrebi za toplinom.

Što se tiče provjerene tehnike grijanja u srednjem rasponu snage, niskotemperaturni uljni kotlovi tvrtke Viessmann ispunjavaju sve zahtjeve moderne tehnike grijanja. S nazivnim toplinskim učinom do 2000 kW, oni ekonomično i pouzdano pokrivaju visoke zahtjeve za toplinom koji često postoje u komercijalnim sektorima. Zahvaljujući segmentnoj konstrukciji, uljni niskotemperaturni kotlovi tvrtke Viessmann od lijevanog željeza mogu se lako postaviti te brzo i jednostavno montirati. To znači da je montaža moguća bez problema čak i u skučenim prostorima. Niskotemperaturni uljni kotlovi tvrtke Viessmann prikladni su za tvrtke i općine, kako u novogradnjama tako i u projektima modernizacije.

Asortiman grijanja na lož ulje

Naš program uljnih kotlova za grijanje ispunjava sve zahtjeve za učinkovitim i ekonomičnim grijanjem na ulje. Bilo da se upotrebljavaju u obiteljskoj kući ili u maloj stambenoj zgradi. Kotlovi za grijanje također pokrivaju širok raspon kada je riječ o različitim učinima i, s učinkom do 80 kW, idealno su pripremljeni za svaku upotrebu.