Savjet eksperta

Korporativne vrijednosti

Već smo 1966. godine formulirali temeljna načela naše korporativne vrijednosti koje su i danas, nakon pažljive prilagodbe, smjernice ...

Korporativne vrijednosti

Već smo 1966. godine formulirali temeljna načela naše korporativne vrijednosti koje su i danas, nakon pažljive prilagodbe, smjernice za naše postupanje te određuju karakterističan profil osobnosti naše marke. Naša načela opisuju duh, atmosferu i običaje koji čine našu kulturu, kao i za specifične zahtjeve koji iz toga proizlaze.