Savjet eksperta

Kontakt

Viessmann d.o.o. Hrvatska i predstavništvo BiH

Viessmann d.o.o. Hrvatska

Zagreb

Dr. Luje Naletilića 23M
10020 Zagreb

Radno vrijeme
Pon - Pet 7:30 - 15:30

Tehnička služba

Servis

Industrijski sustavi

Viessmann d.o.o Hrvatska

Visokotlačni vrelovodni kotlovi, visokotlačni kotlovi na paru, kotlovi za iskorištenje otpadne topline, industrijski kotlovi, ložišna postrojenja za drva i bioplinska postrojenja

Dr. Luje Naletilića 23M
10020 Zagreb

Viessmann predstavništvo BiH

Sarajevo

ENERGO DESIGN d.o.o.
Mehmed Paše Sokolovića bb
71000 Sarajevo

Viessmann Climate Solutions SE

Viessmann Climate Solutions SE

Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Njemačka