Savjet eksperta

Rješenja za klimatizaciju – Viessmannova kompletna ponuda

Naša kompletna ponuda za grijanje i klimatizacijsku tehniku pruža vrhunsku tehnologiju i postavlja mjerila. Stavljanjem naglaska na učinkovito iskorištavanje energije lakše je smanjiti troškove te štedjeti resurse i okoliš. U području fotonaponskih i energetskih sustava stalo razvijamo svoj angažman. Već danas nudimo prilagođena rješenja iz kompletnog programa korisnicima s multivalentnim instalacijama i inteligentnim sustavima.

Viessmann već desetljećima isporučuje posebno učinkovite sustave grijanja na ulje, plin i biomasu s malim udjelom štetnih tvari te solarne sustave i toplinske crpke. U Viessmannovu kompletnu ponudu nedavno su uključeni električni sustavi za toplu vodu i grijanje. Sada korisnik dobiva sve na jednom mjestu: učinkovite energetske sustave kojima se vlastita struja proizvodi, pohranjuje te iskorištava za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Usto, novi električni sustavi mogu se kombinirati s postojećim proizvođačima topline. Imaju raznovrsne mogućnosti upotrebe u modernizaciji i novogradnji.

Svi Viessmannovi proizvodi sukladni su s europskim direktivama o izbjegavanju i smanjenju onečišćenja okoliša emisijama. Viessmann u sklopu tradicije ima obvezu da do najveće moguće mjere čuva okoliš i štedi resurse. U tu svrhu primjenjuje najbolju raspoloživu tehnologiju za proizvodnju topline i struje.

Individualna i učinkovita rješenja

Viessmann ima prikladan sustav grijanja za svaku potrebu: zidni i samostojeći, koji se može individualno kombinirati, sa sigurnom budućnošću i ekonomičan. Za jednoobiteljske ili dvoobiteljske kuće, velike stambene zgrade, trgovinu i općine ili lokalne toplinske mreže. U tom je kontekstu potpuno nebitno je li instalacija predviđena za modernizaciju ili novogradnju.

U spektar usluga ubraja se sljedeće:

Viessmann je u tim tržišnim segmentima vrlo specijaliziran. U odnosu na posebne ponuđače na tržištu ima ključnu prednost: Viessmann razmišlja na razini sustava te jamči tehnološki otvoreno i energentski neutralno savjetovanje na visokoj razini.