Savjet eksperta

Uvjeti korištenja

Ovim web-mjestom, uključujući podstranicama dostupnim preko početne stranice (zajedno „web-mjesto”) upravlja tvrtka Carrier Global Corporation, njene podružnice, sestrinske tvrtke i/ili povezani pravni subjekti (zajedno „Carrier”). Carrier pruža vama i pravnim subjektima za čije ste zastupanje ovlašteni (u nastavku „vi” ili „vaši”) ovo web-mjesto za mrežni pristup informacijama o tvrtki Carrier i njenim proizvodima, uslugama i mogućnostima. Ovim je uvjetima upotrebe uređen vaš pristup i upotreba tog web-mjesta. AKO UPOTREBLJAVATE OVO WEB-MJESTO, TO ZNAČI DA SE SLAŽETE S UVJETIMA NJEGOVE UPOTREBE. AKO SE S UVJETIMA NE SLAŽETE, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI WEB-MJESTO.

1.  Limitirana licenca

Sukladno ovdje navedenim uvjetima upotrebe i svim primjenjivim lokalnim zakonima i propisima, tvrtka Carrier daje vam neekskluzivno, neprenosivo, osobno i ograničeno pravo pristupa, upotrebe i pregleda ovog web-mjesta i pratećih materijala i/ili saznanja o proizvodima, uslugama i mogućnostima proizvoda tvrtke Carrier. Ovo odobrenje ne znači prijenos vlasništva nad ovdje navedenim web-mjestom i materijalima te je podložno sljedećim ograničenjima: (1) Morate zadržati sva autorska i druga vlasnička prava nad svim kopijama web-mjesta i materijala i (2) ne smijete izvoditi preinake na web-mjestu ni materijalima ni na koji način te vam je zabranjena reprodukcija, javna objava, izvedba ili distribucija te svaka druga upotreba web-mjesta i materijala u sve javne svrhe, osim ako drugačije nije ovdje izričito dopušteno. Carrier ne jamči niti ne iznosi da vaša upotreba materijala na ovom web-mjestu ne dovodi do kršenja prava trećih strana koje nisu povezane s tvrtkom Carrier.

2.  Zadržavanje prava i vlasništvo

Zaštitni znakovi, logotipi i servisne oznake koje se prikazuju na ovom web-mjestu registrirani su i neregistrirani zaštitni znakovi tvrtke Carrier, njenih davatelja licencija, pružatelja usluga i drugih trećih strana. Svi ti zaštitni znakovi, logotipi i servisne oznake u vlasništvu su svojih vlasnika. Ništa na ovom web-mjestu ne može se tumačiti kao odobrenje, implicitno, načelom estoppel ni na bilo koji drugi način, za licenciju ili pravo upotrebe bilo kojeg zaštitnog znaka, logotipa ili servisne oznake s ovog web-mjesta bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika, osim ako ovdje nije drugačije navedeno. Carrier zadržava sva prava koja nisu izričito odobrena na i za ovo web-mjesto i sadržaj na njemu.

3.  Odricanje odgovornosti

Informacije s ovog web-mjesta namijenjene su isključivo u informativne svrhe, dane su u obliku „u kakvom jesu”, ne smiju se smatrati pouzdanima niti jedinom osnovom za donošenje odluka bez prethodnog konzultiranja primarnih, točnijih, kompletnijih i ažurnijih izvora informacija. Premda tvrtka Carrier ulaže puno napora u to da informacije i dokumenti na ovom web-mjestu budu točni, potpuni i ažurni, ne tvrdi niti daje ikakva jamstva za ovo web-mjesto i sadržaj na njemu. Uzdanje u materijale na ovom web-mjestu prepušteno je isključivo vama. Ovo web-mjesto može sadržavati neke povijesne podatke. Povijesni podaci nisu nužno aktualni i navedeni su samo kao referenca.

4.  Izmjene

Tvrtka Carrier ove uvjete upotrebe može povremeno revidirati. Izmjene neće biti retroaktivne, a vaš odnos s tvrtkom Carrier bit će uređen najaktualnijom verzijom uvjeta za upotrebu koji se uvijek nalaze na web-mjestu. Tvrtka Carrier pokušat će vas obavijestiti o izmjenama materijala, primjerice, putem servisnih obavijesti objavljenih na web-mjestu. Ako nakon takvih obavijesti nastavite upotrebljavati web-mjesto, to znači da prihvaćate sve takve izmjene. Morate redovno posjećivati tu stranicu obavijesti kako biste pregledali aktualne uvjete upotrebe.

  

5.  Ograničenja upotrebe web-mjesta

Tijekom pristupanja i upotrebe web-mjesta zabranjeno vam je sljedeće:

 1. Upotreba uređaja, programa, algoritma, metodologije i svih drugih sličnih ili ekvivalentnih ručnih postupaka za pristup, dohvat, kopiranje ili praćenje bilo kojeg dijela web-mjesta i bilo kojeg sadržaja, kao i svaka reprodukcija i zadiranje u navigacijsku konstrukciju i prezentaciju web-mjesta i sadržaja, a za pribavljanje ili pokušaj pribavljanja bilo kakvih materijala, dokumenata ili informacija na svaki drugi način koji nije namjenski predviđen i dostupan na web-mjestu.
 2. Pokušaj stjecanja neovlaštenog pristupa bilo kojem dijelu ili značajci web-mjesta ili bilo kojeg drugog sustava ili mreže povezanog s web-mjestom, kao i bilo kojem poslužitelju tvrtke Carrier i svim uslugama koje se nude na ili putem web-mjesta, a upotrebom hakiranja, „kopiranja miniranja” lozinke ili na neki drugi nezakonit način.
 3. Testiranje, skeniranje ili ispitivanje ranjivosti web-mjesta ili bilo koje mreže povezane s web-mjestom i kršenje sigurnosnih ili autentikacijskih mjera na web-mjestu ili bilo kojoj drugoj mreži povezanoj s web-mjestom.
 4. Obrnuto pretraživanje, praćenje ili aktivna potraga sve do izvora za podacima o bilo kojem drugom korisniku ili posjetitelju web-mjesta ili o drugim kupcima tvrtke Carrier, uključujući sve račune za Carrier koji nisu u vašem vlasništvu, kao i uporaba web-mjesta i bilo koje dostupne usluge ili informacija na istom u svrhu otkrivanja bilo kakvih podataka, uključujući, ali bez ograničenja, osobnu identifikaciju i osobne podatke koji nisu vaši i koje ste pružili na web-mjestu. Slažete se da nećete poduzimati nikakve radnje koje na nerazuman ili disproporcionalan način opterećuju infrastrukturu web-mjesta ili sustava i mreža tvrtke Carrier, kao i svih drugih sustava ili mreža povezanih s web-mjestom ili tvrtkom Carrier.
 5. Upotreba uređaja, softvera ili rutine za ometanje ili pokušaj ometanja ispravnog rada web-mjesta ili bilo koje transakcije koja se izvodi na web-mjestu, kao i svaka druga osobna upotreba web-mjesta.
 6. Krivotvorenje naslova i svaka druga manipulacija identifikatora kako bi se prikrilo podrijetlo poruka ili prijenosa koje šaljete tvrtki Carrier na ili putem web-mjesta ili bilo koje druge usluge ponuđene na ili putem web-mjesta.  
 7. Pretvaranje da jeste ili da predstavljate nekog drugog, kao i lažno predstavljanje kao neka druga fizička osoba ili pravni subjekt.
 8. Upotreba web-mjesta ili bilo kojeg sadržaja u nezakonite svrhe ili svrhe koje nisu dopuštene u skladu s ovim uvjetima upotrebe, kao i poticanje provođenja nezakonitih aktivnost ili drugih aktivnosti koje mogu predstavljati kršenje prava tvrtke Carrier ili drugih subjekata.
 9. Upotreba informacija za kontakt s web-mjesta u neovlaštene svrhe, uključujući marketinške.
 10. Upotreba hardvera ili softvera s namjerom nanošenja štete ili ometanja ili pokušaja da se, u okviru pravilnog rada web-mjesta, presretnu i neovlašteno dohvate sistemski podaci ili osobni podaci s web-mjesta.  
 11. Prekid ili pokušaj prekidanja rada web-mjesta na bilo koji način.

Tvrtka Carrier zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili vam zabraniti pravo pristupa ili upotrebe web-mjesta u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti. Zabrana pristupa ili upotrebe ne znači odricanje niti utječe na bilo koja druga prava niti oslobođenje na koje tvrtka Carrier može imati pravo u skladu sa zakonom ili pravičnosti.

6.  Korisnička slanja

Prihvaćate da ste odgovorni za sve materijale koje šaljete putem web-mjesta, uključujući zakonitost, pouzdanost, adekvatnost, izvornost i autorska prava za sav taj materijal. Zabranjen je prijenos, distribucija i svaki drugi način objave putem ovog web-mjesta svog sadržaja koji je sljedeće naravi:

 1. povjerljiv, vlasnički, lažan, prijetvoran, uvredljiv, pogrdan, nepristojan, prijeteći, napadački, koji krši prava privatnosti i javnosti ili prava intelektualnog vlasništva, koji je zloupotrebljiv, nezakonit ili na neki drugi način nedopušten,  
 2. koji može biti ili poticati kazneni prekršaj, kršenje prava drugih strana ili na neki drugi način izazvati obveze ili predstavljati kršenje zakona ili  
 3. koji može sadržavati softverske viruse, političke kampanje, kružna pisma, masovne poruke e-pošte ili bilo koji drugi oblik „neželjene pošte”.

Ako šaljete neke materijale, a ukoliko nije drugačije navedeno, tvrtki Carrier dajete neograničeno, neekskluzivno, bez naknade, vječno, neopozivo i u potpunosti s mogućnošću podlicenciranja pravo na upotrebu, reprodukciju, izmjenu, prilagodbu, objavu, prijevod, izvođenje izvedenica, distribuciju i prikaz tih istih materijala diljem svijeta i putem svih medija. Isto tako, suglasni ste da Carrier besplatno upotrijebi sve ideje, koncepte i znanja koja mu vi ili pojedinci koji djeluju u vaše ime pruže. Tvrtki Carrier ustupate pravo na upotrebu naziva koji pošaljete vezano u takve materijale ako ona tako odluči.  

Za neke značajke koje mogu biti dostupne na ovom web-mjestu može biti potrebna registracija i/ili upotreba lozinke. Vi ste odgovorni za zaštitu svoje lozinke. Suglasni ste da snosite odgovornost za bilo koje i sve dane izjave, kao i djela ili propuste do kojih može doći prilikom upotrebe vaše lozinke. Ako imate razloga vjerovati ili uvidite da je došlo do gubitka, krađe ili neovlaštene upotrebe vaše lozinke, odmah o tome obavijestite tvrtku Carrier.  

7.    Hiperpoveznice i web-mjesta trećih strana

Neke poveznice na web-mjesta prisutne na ovom web-mjestu pokreću internetske stranice koje nisu pod kontrolom tvrtke Carrier. Tvrtka Carrier te poveznice pruža isključivo kao pogodnost vama i to ni u kojem slučaju ne znači da tvrtka Carrier odobrava takva web-mjesta ni bilo koji sadržaj, proizvode i usluge sadržane tamo. Sukladno tome, tvrtka Carrier ne tvrdi niti daje ikakva jamstva vezano uz dostupnost sadržaja, uključujući podpoveznice prisutne na tim web-mjestima.

Prilikom registracije, naručivanja ili kupnje proizvoda ili usluga od drugih strana za čija je web-mjesta prisutna poveznica na ovom web-mjestu, dajete suglasnost toj trećoj strani. U tim slučajevima morate dobro pročitati odredbe i uvjete koje te treće strane objave, njihova pravila privatnosti i pravila za kolačiće prije registracije, naručivanja ili kupnje. Osim u obimu izričito navedenom ovdje, ni u kojem slučaju ne vrijedi ovdje dana suglasnost tvrtki Carrier. Tvrtka Carrier trudi se davati poveznice tvrtki koje na jednak način pristupaju zaštiti privatnosti. Međutim, tvrtka Carrier ne može i ne kontrolira način na koji te strane rabe i prikupljaju podatke ni njihov način poslovanja.

8.  Odricanje odgovornosti za jamstva i ograničavanje odgovornosti

U OBIMU DOPUŠTENOM VAŽEĆIM ZAKONOM TVRTKA CARRIER IZRIČITO SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH I IMPLICTNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNA JAMSTVA NA UTRŽIVOST ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, KAO I SVIH JAMSTAVA ZA POTPUNOST, TOČNOST, PRECIZNOST, KORISNOST POUZDANOST ILI NEPOVREDIVOST MATERIJALA NA WEB-MJESTU TE IMPLICITNIH JAMSTAVA IZ ASPEKTA UOBIČAJENIH POSTUPAKA ILI IZVRŠENJA. ISTO TAKO, NE JAMČI NEPREKINUT PRISTUP WEB-MJESTU BEZ GREŠAKA, SIGURNOST WEB-MJESTA, DA ĆE WEB-MJESTO ILI POSLUŽITELJ KOJI OMOGUĆUJE PRISTUP WEB-MJESTU BITI BEZ VIRUSA TE POTPUNOST, KAO NI TOČNOST I PRAVODOBNOST INFORMACIJA NA WEB-MJESTU.  

AKO PREUZIMATE MATERIJALE S OVOG WEB-MJESTA, TO ČINITE SVOJEVOLJNO I NA VLASTITI RIZIK. SAMI STE ODGOVORNI ZA SVE ŠTETE NA SVOM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA PREUZIMANJA TAKVIH MATERIJALA.  

PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE DA PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST ZA SVOJU UPOTREBU WEB-MJESTA. PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE DA SVE INFORMACIJE KOJE ŠALJETE ILI PRIMATE TIJEKOM UPOTREBE OVOG WEB-MJESTA NISU NUŽNO SIGURNE TE DA IH MOŽE NEOVLAŠTENO PRESRESTI TREĆA STRANA. PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE DA WEB-MJESTO UPOTREBLJAVATE O VLASTITOM RIZIKU I DA VAM JE WEB-MJESTO STAVLJENO NA RASPOLAGANJE BESPLATNO. TIME PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE DA, U NAJVEĆEM OBIMU DOPUŠTENOM VAŽEĆIM ZAKONOM, TVRTKA CARRIER KAO NI NJENI DOBAVLJAČI NI PRUŽATELJI SADRŽAJA TREĆE STRANE NE SNOSE ODGOVORNOST ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, SMANJENJE UČINKOVITOSTI, RAČUNALNE VIRUSE, OŠTEĆENJA DATOTEKA, GREŠKE U KOMUNIKACIJI, NESTANKE STRUJE ILI SISTEMSKE KVAROVE, GUBITKE ZARADE, KRAĐU, UNIŠTENJE, NEOVLAŠTEN PRISTUP, IZMJENU, GUBITAK ILI UPOTREBU BILO KOJEG ZAPISA ILI PODATKA), KAZNENU, ODŠTETNU, NEHOTIČNU, SPECIJALNU, POSLJEDIČNU NI DRUGU ŠTETU KOJA PROIZLAZI ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S WEB-MJESTOM ILI BILO KOJOM RADNJOM KOJU TVRTKA CARRIER PODUZME ILI NE PODUZME A REZULTAT JE KOMUNIKACIJA KOJE STE POSLALI TVRTKI CARRIER, ZASTOJ ILI NEMOGUĆNOST UPOTREBE WEB-MJESTA ILI BILO KOJIH DRUGIH INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGA KOJI SU OGLAŠENI ILI DO KOJIH STE DOŠLI PUTEM WEB-MJESTA, UKLANJANJE ILI BRISANJE BILO KAKVIH MATERIJALA POSLANIH ILI OBJAVLJENIH NA WEB-MJESTU ILI ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICA NEKOG DRUGOG NAČINA UPOTREBE OVOG WEB-MJESTA, BILO TEMELJEM UGOVORA, PROTUPRAVNIM POSTUPANJEM, STROGOM ODGOVORNOŠĆU ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, PA ČAK I AKO SU TVRTKA CARRIER I NETKO OD NJENIH DOBAVLJAČA BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI ŠTETE.

9.  Obeštećenje

Prihvaćate nadoknaditi štetu i osloboditi odgovornosti tvrtku Carrier, njene službenike, direktore, dioničare, zaposlenike, podugovaratelje, agente, nositelje licencija, pružatelje usluga i dobavljače od svih zahtjeva, gubitaka, obveza, tužbi i troškova (uključujući odvjetničke naknade) za sva postupanja protiv tvrtke Carrier od strane treće strane nastala kao posljedica vaše upotrebe web-mjesta i vašeg pruženog sadržaja te kršenja ovih uvjeta upotrebe.    

Ako prouzročite tehničku štetu na web-mjestu ili sustavima koji omogućuju emitiranje web-mjesta vama i drugima, prihvaćate odgovornost za svaki i sve gubitke, obveze, izdatke, štetu i troškove, uključujući razumnu odvjetničku naknadnu i sudske troškove, koji nastanu kao posljedica takve štete. Tvrtka Carrier zadržava pravo, o vlastitom trošku, pristupanja obrani i kontroliranje svih postupaka u kojima biste u protivnom vi snosili štetu te pristajete da ćete u takvim slučajevima surađivati s tvrtkom Carrier u obrani.

10.   Mjerodavno pravo i jurisdikcija

Web-mjesto održava i kontrolira tvrtka Carrier u saveznoj državi Florida, Sjedinjene Američke Države. Tvrtka Carrier ne tvrdi da su materijali na ovom web-mjestu prikladni ni dostupni za upotrebu na drugim lokacijama izvan Sjedinjenih Američkih Država kao ni da je zajamčen pristup web-mjestu s teritorija na kojima su sadržaji ovog web-mjesta ilegalni i zabranjeni. Ako ovom web-mjestu pristupate izvan Sjedinjenih Američkih Država, odgovorni ste za usklađenost sa svim lokalnim zakonima. Zakoni savezne države Floride mjerodavni su za sadržaj i upotrebu ovog web-mjesta, bez učinka na ikoji sukob pravnih načela ili pravila istih.  

Posljednje ažuriranje: 25. ožujka 2020.