Savjet eksperta

Toplinska crpka za PTV za visok komfor tople vode

Zatražite savjetovanje
Toplinska crpka za PTV Vitocal 262-A u kombinaciji s kondenzacijskim kotlom

Toplinske crpke za potrošnu toplu vodu (PTV) iskorištavaju prisutnu toplinsku energiju iz okoline za pripremu potrošne i tople vode. Također služe za optimalnu potrošnju samostalno proizvedene struje iz fotonaponskih instalacija i mogu se priključiti na postojeći sustav distribucije zraka.

Ustroj i način rada toplinske crpke za PTV

Toplinska crpka za PTV sastoji se od jedinice u kojoj se nalaze sve komponente bitne za dobivanje topline. To su isparivač, kompresor, kondenzator i spremnik PTV-a. Ovisno o izvedbi integriran je i solarni izmjenjivač topline koji omogućuje priključivanje solarnih kolektora.

Toplinska crpka za PTV tijekom rada uzima toplinu iz okolnog ili odvodnog zraka i dovodi je do isparivača. Ondje se nalazi rashladno sredstvo koje se već zagrijava pri niskim temperaturama i zatim pretvara u paru. Budući da temperatura isparenog rashladnog sredstva još nije dovoljno visoka za zagrijavanje vode, dolazi do stlačivanja. Para se dovodi do kompresora na strujni pogon u kojem se stlačuje dok se ne dostigne željena temperatura.

U zadnjem koraku zagrijano rashladno sredstvo u obliku pare prenosi svoju toplinsku energiju u ugrađeni spremnik PTV-a, hladi se i kondenzira. Zatim se tekuće rashladno sredstvo s visokim tlakom dekomprimira kroz ekspanzijski ventil dok se i dalje jako hladi. Kad se rashladno sredstvo vrati u prvotno stanje, stlačivanje može iznova početi.

Toplinske crpke za potrošnu vodu mogu uzimati toplinu iz okolnog, vanjskog ili odvodnog zraka. Toplinske crpke za PTV na okolni zrak najbolje rade u podrumima, koji u zimskim mjesecima imaju konstantnu i relativno visoku temperaturu. Temperatura u podrumu tijekom rada se hladi za otprilike dva do četiri stupnja. Istovremeno se odvlažuje zrak u podrumu. Ako je temperaturna razlika između izvora topline i sustava grijanja mala, Viessmannova toplinska crpka za potrošnu vodu radi iznimno učinkovito.

Toplinske crpke opcionalno mogu zagrijavati toplu vodu i odvodnim zrakom. Toplinska crpka za PTV na odvodni zrak umjesto gornjeg plašta ima poklopac za odvodni zrak i priključena je na postojeći sustav distribucije zraka. Do toplinske crpke dovodi se topao odvodni zrak iz nekoliko prostorija, čime je u stanju dobro prozračivati prosječnu jednoobiteljsku kuću. Odvodni zrak ohlađen prilikom zagrijavanja pitke vode odvodi na otvoreno kao izlazni zrak. Da ne bi nastao podtlak, zasebni dovodni elementi moraju dovoditi vanjski zrak. Ventilacijski pogon moguć je i bez zagrijavanja pitke vode.

Viessmannove toplinske crpke za PTV dimenzionirane su i za monovalentni i za bivalentni pogon sa solarnom instalacijom. U bivalentnoj izvedbi crpka solarnog kruga uključuje se ili isključuje elektronički i s pomoću temperaturnog diferencijalnog regulatora. Ako je crpka solarnog kruga aktivna, priprema tople vode ne vrši se putem toplinske crpke. Tako je zajamčeno optimalno iskorištavanje besplatne solarne energije. Osim toga, toplinska crpka može optimalno iskorištavati samostalno proizvedenu struju iz fotonaponske instalacije.

Prednosti toplinske crpke za PTV

Ako toplinska crpka proizvodi samo potrošnu vodu, to vlasniku instalacije donosi mnoge prednosti. Jedna su prednost niski investicijski i radni troškovi. Nije potrebno priključivanje na javnu toplinsku mrežu kao u slučaju većine instalacija jer je već prisutan besplatan izvor energije. A budući da toplinska crpka za vodu ne ispušta emisije, nije potreban dimnjak. Takva toplinska crpka radi iznimno učinkovito kad je priključena na solarnu instalaciju ili sustav distribucije zraka.

Odvlaživanje mjesta postavljanja

Odvajanje od instalacije grijanja ima još prednosti: tako se kotao za grijanje može potpuno isključiti tijekom toplih mjeseci i ne treba struju. Toplinska crpka za PTV instalira se vrlo brzo. Naime, nije potreban ni plinski priključak ni spremnik ulja. A budući da se ne sagorijevaju fosilni energenti za pripremu tople vode, vlasnici instalacije trajno štede i okoliš i svoj novčanik. Nadalje, toplinska crpka za PTV u podrumu može odvlaživati prostor. Na taj način smanjuje opasnost od nastanka plijesni i štiti zidove. O daljnjim općenitim prednostima toplinske crpke možete pročitati u odjeljku Prednosti toplinske crpke.

Toplinske crpke za PTV

Toplinska crpka za PTV preuzima pripremu tople vode iz topline u prostoriji neovisno o drugoj instalaciji grijanja, čime smanjuje troškove i štedi energiju