Savjet eksperta

Velike toplinske crpke za industrijske primjene

Zatražite savjetovanje
Velike toplinske crpke tvrtke Viessmann u kaskadi

Toplina okoliša suvremena je i ekonomična alternativa fosilnim gorivima. Besplatna je i čini vas neovisnima o opskrbi uljem i plinom. S pomoću toplinske crpke energija iz prirode može se upotrebljavati na posebno učinkovit i ekološki prihvatljiv način. Tvrtka Viessmann u ovom području ne nudi samo rješenja za jednoobiteljske i dvoobiteljske kuće. Velike toplinske crpke za industriju, komercijalne prostore, općine i velike stambene zgrade opskrbljuju i objekte u većem području učina. To se vrši na pouzdan i učinkovit način, kako za toplinu tako i za hladnoću.

Napomena o upotrijebljenim rashladnim sredstvima

Toplinske crpke zahtijevaju rashladna sredstva: današnje toplinske crpke uglavnom sadržavaju fluorirane stakleničke plinove (F plinovi). Oni su ili štetni za klimu (tzv. HFC) ili zagađuju okoliš onečišćenjem vode (tzv. HFO). Održiva alternativa su prirodna rashladna sredstva (npr. propan/R290). U izvješćima o perfluoriranim i polifluoriranim kemikalijama (PFAS), rashladna sredstva u toplinskim crpkama opisana su kao „otrovna”, ali to se odnosi samo na HFO. Prirodna rashladna sredstva uključujući R290 i HFC nisu otrovna. Tvrtka Viessmann planira prebaciti sve toplinske crpke na prirodna rashladna sredstva (R290). Trenutačno još upotrebljavamo HFC R32, R410A i R407C. Dvije toplinske crpke HFO za industrijsku vodu zamijenit će se do 2024. Velike toplinske crpke HFO postupno će se preinačiti tijekom sljedećih nekoliko godina.

Njemačka i EU pooštravaju pravila za rashladna sredstva s ciljem veće zaštite klime i okoliša. Tvrtka Viessmann aktivno podržava ubrzani izravan prijelaz na prirodna rashladna sredstva bez „zaobilaska” putem HFO-a. Ambiciozan novi propis nije „kočnica” za ciljeve na području toplinskih crpki (kako mnogi iz kemijske ili klima industrije često tvrde): on stvara pravnu sigurnost za milijarde ulaganja u toplinske crpke i podržava brzi napredak. 

Grijanje geotermalnom toplinom, podzemnom vodom, ledom i otpadnom toplinom

Velike toplinske crpke tvrtke Viessmann koncipirane su za visokoučinkoviti pogon. Pritom postižu i nadmašuju visoke europske standarde. Osim toga, ističu se kompaktnom konstrukcijom te konstrukcijom uređaja s niskom razinom buke i vibracija. Ovisno o modelu, velike toplinske crpke imaju mogućnost proširenja i stoga se mogu brzo i jednostavno prilagoditi svim zahtjevima za grijanje i hlađenje. Kao izvori topline mogu se upotrebljavati otpadne topline iz različitih izvora, zemlja te podzemna voda. Alternativno se s pomoću ledenog spremnika energije može proizvesti toplina.

Grijanje geotermalnom toplinom

Zemlja je ogroman spremnik energije koji je besplatno dostupan čovjeku. S pomoću toplinske crpke rasolina/voda ta se energija može pretvoriti u ogrjevnu toplinu ili za pripremu potrošne tople vode bez potrebe za sagorijevanjem fosilnih energenata. Spektar učina standardnih velikih toplinskih crpki kreće se od 27 do 240 kilovata nazivnog toplinskog učina i može se povećati do 1200 kilovata zahvaljujući funkciji kaskade.

Ovisno o zahtjevima, velike toplinske crpke tvrtke Viessmann postižu temperature polaznog voda do 73 Celzijeva stupnja. Time se ispunjava većina zahtjeva u stambenoj gradnji i komercijalnim objektima te propisi o higijeni pri zagrijavanju pitke vode. Više o temi grijanja geotermalnom toplinom možete pronaći i u poglavlju Toplinska crpka rasolina/voda.

Grijanje ledom

Slika prikazuje unutrašnjost spremnika leda tvrtke Viessmann koji služi kao izvor topline za veliku toplinsku crpku.

Sustav spremnika leda tvrtke Viessmann pruža atraktivan izvor topline za toplinske crpke rasolina/voda: rezervoari spremnika za zemlju i solarni apsorberi zraka upotrebljavaju se kao povoljna alternativa zemaljskim toplinskim sondama ili zemaljskim kolektorima za koje nije potrebna dozvola. Pritom se kao izvori topline istovremeno upotrebljavaju okolni zrak, otpadna toplina, sunčevo zračenje i zemlja. Jednostavno rečeno, spremnik leda sastoji se od cisterne napunjene vodom u koju je položeno više većih spirala od vodova. U tim spiralama cirkulira rasolina otporna na zamrzavanje koja toplinu sadržanu u vodi prenosi na priključenu veliku toplinsku crpku.

Cisterna je zakopana ispod zemlje i upotrebljava geotermalnu toplinu za stalno zagrijavanje vode koja se nalazi u njoj. To je nužno jer toplinska crpka redovito oduzima toplinu iz vode. Posebnost spremnika leda jest iskorištavanje tzv. topline kristalizacije. Ona nastaje kada voda u cisterni promijeni svoje agregatno stanje i smrzne se. Osim geotermalnom toplinom, ledeni se spremnik energije može odlediti i solarnim apsorberima. Taj je postupak detaljno opisan u poglavlju Ledeni spremnik energije.

Grijanje podzemnom vodom

Osim zemlje, podzemna voda tijekom cijele godine također osigurava konstantno visoku razinu topline iznad određene dubine koja se može upotrijebiti za podršku grijanju ili pripremu potrošne tople vode. Unatoč svojoj kompaktnoj konstrukciji, velike toplinske crpke tvornički su vrlo učinkovite. Pri povećanoj potrebi za grijanjem i hlađenjem, kaskadni sklop s nazivnim toplinskim učinom do 1450 kilovata pouzdano osigurava potrebnu toplinu čak i tijekom vršnih opterećenja. Standardizacija uređaja omogućuje brzo i obuhvatno planiranje kao i transparentni izračun.

Grijanje otpadnom toplinom

Opskrba toplinom putem velikih toplinskih crpki bez emisija može se postići i upotrebom otpadne topline.