Savjet eksperta

Međuspremnik i toplinska crpka: kada se kombinacija isplati

S međuspremnikom, proizvodnja i potrošnja topline mogu se odvojiti. To znači da se višak topline može upotrijebiti kasnije. U mnogim sustavima grijanja ovo je bitno da bi se postigla najveća moguća učinkovitost. Pod određenim okolnostima to vrijedi i za kombinaciju međuspremnika i dizalice topline. Pritom treba uzeti u obzir neke točke.

Funkcija međuspremnika u energetskom sustavu

Međuspremnik se u pravilu postavlja između toplinske crpke i sustava za emitiranje topline. Toplinska crpka upotrebljava izmjenjivač topline za zagrijavanje ogrjevne vode koja cirkulira u sustavu. Ako toplinska energija tamo nije potrebna, međuspremnik se upotrebljava za privremeno skladištenje. Iz njega se voda po potrebi vodi do prijenosnika topline u kući. To je također moguće kada toplinska crpka ne radi. Nakon predaje topline, ciklus počinje iznova.

Razlozi za instalaciju toplinske crpke s međuspremnikom

U načelu je učinkovit rad toplinske crpke moguć i bez međuspremnika. Sljedeće točke mogu govoriti u prilog instalacije.

S međuspremnikom toplinska crpka može raditi vrlo ravnomjerno. Razlog je što spremnik prikuplja toplinu i onda kada ona nije odmah potrebna – primjerice noću. To znači da se toplinska crpka ne mora tako često paliti i gasiti. To smanjuje istrošenost tehnologije i može imati pozitivan učinak na vijek trajanja proizvođača topline.  

Važno: moderne toplinske crpke kao što je Vitocal 250-A ili Vitocal 150-A rade posebno ekonomično zahvaljujući inverterskoj tehnologiji. To omogućava da se učin toplinske crpke automatski prilagodi potrebnoj toplini zgrade.

Da bi se osigurao učinkovit rad, krug rashladnog sredstva mora stalno oslobađati toplinsku energiju dobivenu iz okoliša. Međuspremnik apsorbira višak topline i tako osigurava konstantan protok vode za grijanje. Ako se energija ne odvodi, može doći do takozvanog poremećaja visokog tlaka. To je uzrokovano povećanjem tlaka rashladnog sredstva. 

Važno: optimalno planiranje osigurava da nema tehničkih smetnji, čak ni kod toplinske crpke bez međuspremnika. Partner tvrtke Viessmann savjetovat će vas uzimajući u obzir sve okolnosti. 

Da bi se rasteretila električna mreža tijekom razdoblja velike potrošnje, opskrbljivačima energije dopušteno je postaviti periode blokade za tarife toplinskih crpki. Tijekom njih možete potpuno isključiti toplinsku crpku iz mreže. Dopušteno je prekidati opskrbu električnom energijom do tri puta dnevno, svaki put na dva sata. Ako priključite toplinsku crpku na međuspremnik, toplinska energija spremljena u njemu može se upotrijebiti za grijanje u periodima blokade.

Ako se radi o hibridnom sustavu grijanja u koji je integrirano nekoliko proizvođača topline, međuspremnik optimalno nadopunjuje toplinsku crpku. Ako se potonji kombinira s kotlom na fosilna goriva ili solarnom toplinskom energijom spremnik je sučelje i osigurava glatku interakciju između oba proizvođača topline.

Podno grijanje kao moguća alternativa  

Kombinacija toplinske crpke i međuspremnika nije uvijek korisna. Ako u kući postoji podno grijanje, nije potreban dodatni spremnik. Zbog svoje površine i inercije, on sam djeluje kao spremnik topline. Estrih apsorbira toplinu i odaje je dulje vremensko razdoblje. To znači da se periodi blokade također mogu lako premostiti. Mala postavna površina može se smatrati dodatnom prednošću. Ovisno o potrebnom volumenu, mora biti dovoljno prostora za spremnik.

Uzimanje u obzir gubitka topline

Međuspremnik apsorbira ogrjevnu toplinu koja trenutačno nije potrebna. Međutim, ako je spremnik prevelik, može doći do gubitaka topline unatoč dobroj izolaciji. Oni imaju negativan utjecaj na ukupnu učinkovitost sustava grijanja. Međutim, ako su međuspremnik i toplinska crpka optimalno usklađeni tijekom projektiranja, mogući gubici topline mogu se svesti na minimum.

Pronalazak odgovarajućeg međuspremnika za toplinsku crpku

Ako toplinsku crpku treba kombinirati s međuspremnikom, u osnovi su dostupne različite varijante. Ispravan izbor ovisi i o specifičnim okolnostima.

  • Jednostavan spremnik: klasična varijanta sastoji se od toplinski izoliranog spremnika s odgovarajućim priključcima. Volumen spremnika stalno se miješa, tako da u cijelom spremniku vlada srednja temperatura. Ovi spremnici nisu prikladni za sustave dizalica topline.
  • Bivalentni i multivalentni spremnici: na njih se spajaju dva odn. više izvora topline. To je potrebno, na primjer, kada se toplinska crpka i solarna toplinska energija kombiniraju za podršku grijanju.
  • Slojeviti spremnik: u unutrašnjosti se voda skladišti u različitim temperaturnim zonama. Zahvaljujući stabilnom slaganju temperature u slojeve – topla voda gore, hladna dolje – voda se sporije isključuje. Kombinacija slojevitog spremnika i toplinske crpke stoga je posebno energetski učinkovita.
  • Integrirani međuspremnici: integrirani su u unutarnju jedinicu toplinske crpke i time posebno štede prostor. Relativno brza instalacija također je prednost.        

Toplinska crpka s međuspremnikom i spremnikom PTV-a

Međuspremnik akumulira ogrjevnu vodu. Toplinska crpka u pravilu daje i energiju za proizvodnju tople vode. Za prijenos toplinske energije u pitku vodu upotrebljava se takozvana stanica za svježu vodu. U izmjenjivaču topline toplina ogrjevne vode prelazi u pitku vodu. Međuspremnik i stanica za svježu vodu odvojeni su jedan od drugog ili kombinirani u jednom uređaju. Ako kombinirani spremnik nadopunjuje toplinsku crpku, on sadržava zagrijanu ogrjevnu i pitku vodu – ali higijenski međusobno odvojene. Pritom je prednost i relativno mala postavna površina. Međutim, treba uzeti u obzir da kombinacija spremnika znači da je dostupan manji kapacitet. 

Ključno je dobro projektiranje 

Kao što je već spomenuto, planiranje koje izvodi iskusna specijalizirana tvrtka čini osnovu za učinkovitu kombinaciju međuspremnika i toplinske crpke. U obzir se uzimaju i pojedinačne okolnosti i zahtjevi sustava. Nije svaki spremnik prikladan za kombinaciju s ekološkim grijanjem. Učinkovitost se značajno razlikuje između konvencionalnih modela i spremnika koji su razvijeni posebno za toplinske crpke. S modelom Vitocell Modular 100-VE tvrtka Viessmann nudi koncept spremnika prilagođen toplinskim crpkama Vitocal. Modularni ustroj čini ga pogodnim za novogradnju i modernizaciju. 

Odgovori na česta pitanja

  • Koliko velik treba biti međuspremnik? Ako se kombiniraju toplinska crpka i međuspremnik, važna je odgovarajuća veličina. Pritom je odlučujući prvenstveno ogrjevni učin. Pretpostavlja se da je volumen spremnika od 50 do 100 litara po kilovatu. Koliki volumen spremnika treba biti određuje specijalizirana tvrtka pojedinačno, uzimajući u obzir sve čimbenike.  
  • Koliko je prostora potrebno za spremnik? Potreban prostor prvenstveno ovisi o kapacitetu: što je veći spremnik, potrebno je više prostora. S postavnom površinom manjom od 0,5 kvadratnih metara, Vitocell Modular, primjerice, zauzima vrlo malo prostora. Visina je određena odabranim volumenom spremnika.    
  • Koliko košta međuspremnik? Troškovi variraju ovisno o tehnologiji i volumenu spremnika. Mogu se smanjiti državnim subvencijama. Ako optimizirate postojeću toplinsku crpku međuspremnikom ili dodate potpuno novi sustav, federalno financiranje učinkovitih zgrada (BEG) nudi atraktivne mogućnosti financiranja. Za vas smo saželi daljnje informacije pod naslovom „Subvencija za toplinsku crpku”.