Savjet eksperta

Izjava o zaštiti podataka

Osnovne informacije

Mi, Viessmann Climate Solutions SE (u daljnjem tekstu “Viessmann” ili “mi”) kao dio Carrier Global Corporation, vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka i strogo se pridržavamo pravila trenutno važećih zakona o zaštiti podataka. To prije svega uključuje Opću uredbu o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: „GDPR“), Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u posebne svrhe na našim web stranicama i prilikom korištenja naših aplikacija i usluga. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati ili drugi podaci povezani s vama.

Odgovorno tijelo u smislu Saveznog zakona o zaštiti podataka/GDPR:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 6452 70-0
Telefaks: +49 6452 70-2780
E-Mail:  info@viessmann.com

Obrada unutar Viessmanna

U naše ime, Viessmann Climate Solutions SE, rade:

 • Viessmann Deutschland GmbH  za potrebe prodaje i marketinga
 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH  za rad web stranica i aplikacija kao i marketing
 • Viessmann IT Service GmbH  za rad pozadinskih sustava

Prikupljeni podaci mogu se obraditi ili proslijediti drugim tvrtkama iz grupe Viessmann Climate Solutions ako:

 • Dali ste svoj izričiti i informirani pristanak za ovo na drugom mjestu (npr. napomena u obrascu za upit).,
 • potrebno je za posebne svrhe i podjelu rada unutar Viessmann Climate Solutions; za to su sklopljeni odgovarajući ugovorni sporazumi unutar Viessmann Climate Solutions,
 • podaci su dati pseudonimizirani od strane odgovornog tijela i odgovorno tijelo jamči da naručeno društvo grupe ne može de-pseudonimizirati te podatke, ili
 • podaci se anonimno pohranjuju od strane odgovornog tijela i podaci pohranjeni na ovaj način više ne podliježu propisima o zaštiti podataka.

Transfer u treće zemlje

Tvrtke Viessmann Climate Solutions obrađuju/prenose podatke koje dostavite na/na lokacijama u Njemačkoj, Europskoj uniji i trećim zemljama (uključujući SAD) koje imaju odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s člankom 45. GDPR-a ili odgovarajuća jamstva u ponudu u skladu s člankom 46. GDPR-a.

Opseg izjave o zaštiti podataka

Sljedeća izjava daje vam pregled načina na koji osiguravamo zaštitu podataka, koje vrste podataka prikupljamo i obrađujemo, u koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi. Općenito se odnosi na sve web stranice i aplikacije za koje je odgovoran Viessmann i ako nas kontaktirate putem drugih komunikacijskih kanala. Ako Viessmann web stranice i aplikacije odstupaju od ovih načela obrade podataka ili ih nadopunjuju našima, to će biti naznačeno na odgovarajući način na odgovarajućim web stranicama ili aplikacijama.

Ova izjava o zaštiti podataka sastoji se od pet dijelova:

 • Prvi dio (uvjeti za privatne korisnike) odnosi se na privatne korisnike usluga Viessmanna.
 • Drugi dio (odredbe za poslovne korisnike) odnosi se na poslovne korisnike usluga Viessmanna.
 • Treći dio (odredbe za podnositelje zahtjeva) odnosi se na privatne korisnike Viessmannovih usluga u pogledu zahtjeva.
 • Četvrti dio (Opće informacije i odredbe za Viessmann web stranice i aplikacije) odnosi se na sve korisnike koji koriste Viessmann usluge ili web stranice i aplikacije.
 • Peti dio (informacije o pravima ispitanika) odnosi se na sve korisnike čiji podaci podliježu zakonu o zaštiti podataka, ali ne i na pravne osobe.

Nadalje, naše web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice drugih pružatelja usluga na koje se ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi.

I. Odredbe za privatne korisnike

Ovaj dio izjave o zaštiti podataka odnosi se na privatne korisnike usluga tvrtke Viessmann. Pravna osnova za obradu vaših podataka temelji se na suglasnosti koju ste dali za ovu Izjavu o zaštiti podataka kao privolu ili da bismo vam mogli pružiti informacije ili proizvode koje ste zatražili u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, člankom 6. stavkom 1. točkom b ).

Upotreba i provjera osobnih podataka

Osobni podaci koje dajete mogu uključivati, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj, po potrebi dodatna adresa)
 • vaša adresa e-pošte
 • vaš datum rođenja
 • vaš spol
 • vaš broj telefona i/ili broj mobitela
 • vaša zemlja
 • vaši podaci o plaćanju
 • specijalizirana tvrtka za grijanje čiji ste dosada bili korisnik
 • Naziv vašeg proizvoda tvrtke Viessmann
 • Proizvodni broj vašeg proizvoda tvrtke Viessmann

Ako nam dostavite osobne podatke, upotrijebit ćemo ih za odgovor na vaše upite, za obradu i provedbu vašeg zahtjeva za savjetovanjem, za tehničku administraciju, za aktivnosti prijave i usluge koje se pružaju unutar odgovarajućih web stranica ili aplikacija. Pravnu osnovu za to čini čl. 6. st.   1. toč. 1. b Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno vaša privola. Svoju privolu za upotrebu podataka koje ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu nas svrhu kontaktirajte, ako je moguće navodeći uslugu(e) koju upotrebljavate, na:  datenschutz@viessmann.com.

Telefonski kontakt koji vrši tvrtka Viessmann

Ako ste dali privolu za našu izjavu o zaštiti podataka i dali nam svoj telefonski broj pri traženju savjetovanja, kontaktirat ćemo vas telefonom prije prosljeđivanja vašeg zahtjeva za savjetovanjem našoj partnerskoj tvrtki da bismo provjerili točnost vaših podataka, razgovarali o vašem projektu i da bismo vas mogli uputiti na pravu specijaliziranu tvrtku. Ukoliko dostavite svoj broj mobilnog telefona, zatražit ćemo od vas povratnu informaciju o trenutačnom statusu, između ostalog, putem SMS-a. Za vas pritom nema troškova.

Pismeni kontakt koji vrši tvrtka Viessmann

Ako ste dali privolu za našu Izjavu o zaštiti  podataka  i za naše praćenje e-pošte  te  nam dali svoju adresu e-pošte i/ili broj mobilnog telefona pri traženju savjetovanja, bilježimo vaša otvaranja i klikove u e-pošti i automatskim porukama kao i u SMS-u. To je potrebno da biste mogli pokrenuti pojedine korake procesa vašeg stručnog savjetovanja. Ti će se podaci izbrisati nakon konzultacije sa specijalistom.

Informacije o prijenosu vaših podataka i ocjena

Ako ste dali privolu za našu izjavu o zaštiti podataka i dali nam svoju adresu e-pošte pri traženju savjetovanja, obavijestit ćemo vas putem e-pošte o trenutačnom statusu vašeg zahtjeva za savjetovanjem o našoj usluzi. Da bismo to učinili, poslat ćemo vam, između ostalog, poruku s kontaktnim podacima specijaliziranog partnera i priliku da nakon vašeg savjetovanja ocijenite ovu specijaliziranu tvrtku. Ako uz zahtjev za stručnim savjetom ne navedete svoju adresu e-pošte, nažalost nećemo vam moći pružiti uslugu stručnog savjetovanja.

Prosljeđivanje osobnih podataka

Da bismo pružili uslugu traženja stručnog savjetovanja ili pronalaska specijaliziranih tvrtki za savjetovanje i/ili kupnju, održavanje ili popravak sustava grijanja ili drugog proizvoda iz asortimana tvrtke Viessmann, osobne podatke koje ste unijeli ćemo, uz vaš pristanak, proslijediti vanjskim specijaliziranim tvrtkama koje rade kao partneri naše tvrtke i koje djeluju u vašoj regiji.

Od ovog specijaliziranog partnera tražit će se da vas kontaktira unutar određenog vremenskog okvira da bi vam mogao pružiti stručni savjet i/ili ponudu koju ste tražili. U tu svrhu specijalizirana tvrtka kontaktirat će vas putem e-pošte i/ili telefona.

Plaćanje putem Stripea

U sklopu sklapanja ugovora, isporuke i servisa te nekih programskih sučelja, tzv. API-ja, za izradu vlastitih aplikacija nudimo plaćanje putem Stripea (primjerice, sklapanje ugovora o uslugama, narudžbe ili u okviru portala Viessmann Developer Portal). Podaci će se prenijeti na Stripe samo ako ste prethodno dali svoj pristanak putem potvrdnog okvira. Pružatelj ove usluge plaćanja je Stripe Payments Europe, Ltd., The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irska (u daljnjem tekstu „Stripe”). Stripe prikuplja vaše podatke za kontakt kao i podatke o plaćanju kao što su način plaćanja, broj kreditne kartice, brojevi računa i iznosi koji se trebaju platiti. Stripe također upotrebljava kolačiće za provođenje i osiguravanje procesa plaćanja.

Sa Stripeom smo sklopili ugovor o obradi podataka u skladu s člankom 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Budući da je sjedište tvrtke Stripe u SAD-u i budući da se plaćanja (ovisno o uključenoj banci ili kreditnoj instituciji) mogu obrađivati izvan Europske unije, također smo sklopili ugovor sa Stripeom u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu vaših podataka pri prijenosu u treću zemlju. Više informacija o zaštiti podataka Stripea možete pronaći na www.stripe.com/de/privacy.

Pravna osnova za prosljeđivanje vaših podataka Stripeu je vaša izjava o privoli (članak 6. stavak 1. rečenica 1. slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka). U svakom trenutku možete opozvati svoju izjavu o privoli. Sve što trebate učiniti je poslati e-mail na revoke+stripe+de@viessmann.com. Učinak opoziva odnosi se samo na budućnost. Nakon što je platna transakcija naručena, opoziv u pravilu više ne može utjecati na nju.

Podatke pohranjujemo samo u mjeri potrebnoj za fakturiranje i ispunjavanje zakonskih zahtjeva o čuvanju faktura.

Daljnja obrada i brisanje vaših podataka

Nadalje, vaši podaci neće se prosljeđivati ili prodavati trećim stranama, tj. osobama ili tvrtkama koje ne pripadaju Viessmann Climate Solutions SE. Pohranjeni osobni podaci brišu se kada povučete svoju privolu za pohranjivanje, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe radi koje su pohranjeni ili kada je njihovo pohranjivanje nedopustivo iz drugih zakonskih razloga.  Nastavit ćemo vam nuditi dodatne informacije i usluge putem e-pošte do 3 mjeseca nakon što završi stručno savjetovanje.

Oglašavanje i suglasnost za oglašavanje

Mi, dakle Viessmann Climate Solutions SE, kao dio Carrier Global Corporation, Viessmann Deutschland GmbH,  Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH i Viessmann PV + E GmbH, obavještavat ćemo vas samo o proizvodima i uslugama tvrtke Viessmann putem e-pošte, pošte ili telefona i eventualno vas pitati o njima samo pod uvjetom da ste nam izričito dali privolu za upotrebu vaših osobnih podataka u reklamne svrhe (opt-in).

To se postiže aktivnim označavanjem okvira ispod naših obrazaca pored izjave „Da, Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann PV + E GmbH i  Energy Market Solutions GmbH smiju upotrijebiti moju adresu e-pošte i/ili telefonski broj da me obavijeste o najnovijim proizvodima i uslugama. Time također koristim svoju priliku da pružim i kritike i pohvale kroz istraživanje tržišta i mišljenja. Ovu privolu mogu opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom na budućnost.”

Imajte na umu: tekst koji vam se prikazuje na dotičnoj web stranici/aplikaciji može, pod određenim okolnostima, sadržavati popis različitih tvrtki ako na njih utječe vaš zahtjev.

Ako ste nam dali svoju privolu za takvu upotrebu, ali ubuduće više ne želite primati oglase ili ankete od tvrtke Viessmann, svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom na budućnost. Vaši će se podaci u tom slučaju izbrisati ili, ako su i dalje potrebni za naplatu i računovodstvo, pohraniti u te svrhe. Da biste to učinili, napišite poruku e-pošte na  widerruf@viessmann.com.

Bilten

Upotreba osobnih podataka pri prijavi na bilten koji se šalje e-poštom

Ako se registrirate za primanje jednog od naših biltena na web stranicama tvrtke Viessmann ili u aplikacijama tvrtke Viessmann, vaša adresa e-pošte upotrebljavat će se u informativne i reklamne svrhe dok ne otkažete pretplatu na ovaj bilten. Kada se registrirate za bilten, spremamo vašu adresu e-pošte, vašu IP adresu i datum registracije. Ovo spremanje služi isključivo kao dokaz u slučaju da treća strana zlouporabi adresu e-pošte i registrira se za primanje biltena bez znanja ovlaštene osobe.

Svoju suglasnost za primanje biltena možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Ako više ne želite primati bilten, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti s našeg popisa adresa e-pošte putem poveznice za odjavu u biltenu ili napisati poruku e-pošte na  widerruf@viessmann.com.

  

Optimizacija sadržaja e-pošte i biltena

Mi, dakle Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH i Viessmann PV + E GmbH obavještavat ćemo vas e-poštom o proizvodima i uslugama tvrtke Viessmann ako ste podnijeli odgovarajući zahtjev za uslugama tvrtke Viessmann te ako ste izričito dali svoju privolu za upotrebu vaših osobnih podataka u reklamne svrhe (opt-in) ili ste se pretplatili na jedan od naših biltena. Da bismo vam mogli ponuditi sadržaj optimiziran posebno za vaše potrebe, upotrebljavamo tehnologije praćenja e-pošte tvrtke salesforce.com Germany GmbH.

To se postiže aktivnim označavanjem okvira ispod naših obrazaca pored izjave „Da, pristajem na praćenje e-pošte i biltena da bi se sadržaj mogao optimizirati za mene. Ovu privolu mogu opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom na budućnost.”

Opcije statističke procjene podataka o upotrebi moguće su putem praćenja e-pošte i biltena. U tu svrhu bilježimo i otvaranja e-pošte i interne klikove. Ove se informacije upotrebljavaju da bi sadržaj e-pošte i biltena bio uzbudljiviji i relevantniji te da bi se izmjerio uspjeh marketinških kampanja.

Ako ste nam dali svoju privolu za takvu upotrebu, ali ubuduće više ne želite primati oglase ili ankete od tvrtke Viessmann, svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom na budućnost. Da biste to učinili, napišite poruku e-pošte na widerruf@viessmann.com.

 

Upotreba osobnih podataka pri upotrebi kontakt obrasca

Ako nam pošaljete upite putem jednog od naših kontakt obrazaca, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranjujemo da bismo obradili vaš upit i u slučaju naknadnih pitanja na istu temu. Ti se podaci ne prosljeđuju trećim stranama.

Privolu za upotrebu podataka koje ste dali putem kontakt obrasca možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu svrhu upotrijebite adresu: widerruf@viessmann.com.

 

Upotreba osobnih podataka pri upotrebi usluge Viessmann Community

Ako se registrirate za uslugu Viessmann Community prihvaćanjem ove Izjave o zaštiti podataka i otvaranjem korisničkog računa, podaci koje date upotrijebit će se za pružanje usluge Viessmann Community i za obradu vaših pitanja i komentara. To također uključuje privolu da vas tvrtka Viessmann kontaktira putem e-pošte i/ili telefona isključivo u svrhu sadržaja vašeg zahtjeva.

Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku brisanjem korisničkog računa s učinkom za budućnost. Vaši će se podaci tada izbrisati ili, ako su i dalje potrebni u druge zakonski opravdane svrhe, pohraniti u te svrhe. Nakon brisanja vašeg korisničkog računa, sadržaj vaših doprinosa u usluzi Community anonimizirat će se unutar usluge Viessmann Community i tamo će i ostati. Međutim, više nije moguće povezati te doprinose s vama osobno.

 

Upotreba osobnih podataka pri prijavi za događaje ili informativne posjete

Na nekim stranicama naše web stranice imate mogućnost unijeti osobne podatke da biste se prijavili za informativne posjete, tečajeve ili događaje tvrtke Viessmann. Ove ćemo podatke upotrijebiti samo za obradu vašeg zahtjeva. Ako unesete svoju adresu e-pošte i telefonski broj kao sudionik nekog od naših događaja, primit ćete poruku e-pošte s potvrdom i, ovisno o događaju, SMS 30 minuta prije vašeg termina / prije početka vašeg događaja. Nakon završetka događaja podaci se spremaju, na primjer u svrhu ocjene događaja. Ovi će se podaci izbrisati najkasnije nakon 6 mjeseci, osim ako to nije u suprotnosti sa zakonskim rokovima čuvanja, na primjer stručni dokazi, reprezentacija, troškovi itd.

Svoju suglasnost za upotrebu podataka navedenih pri prijavi možete opozvati do početka događanja. U tu svrhu upotrijebite adresu: widerruf@viessmann.com.

II. Odredbe za poslovne korisnike

Ovaj dio propisa o zaštiti podataka odnosi se samo na poslovne korisnike kao što su obrti, industrijske tvrtke, općine, komercijalne djelatnosti, projektanti, arhitekti itd. i samo u onoj mjeri u kojoj osobne podatke osobe za kontakt čine dostupnima na našim web stranicama i u našim aplikacijama u svrhu sklapanje i provedbu ugovora prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, članak 6. stavak 1. slovo b).

Osobne podatke tvrtka Viessmann prikuplja i obrađuje u sljedeće svrhe:

 • Posredovanje upita kupaca
 • Posredovanje odgovora kupcima
 • Predstavljanje na popisima specijaliziranih tvrtki tvrtke Viessmann (npr. pretraga lokalnog specijaliziranog partnera na www.viessmann.de, pretraga instalatera na heiz.de)

Ako ste nam dostavili osobne podatke, upotrebljavat ćemo ih samo za odgovaranje na vaše upite, za obradu ugovora sklopljenih s vama, za tehničku administraciju, za aktivnosti prijave i usluge koje se pružaju unutar odgovarajućih web stranica ili aplikacija.

Pohranjeni osobni podaci izbrisat će se ako opozovete privolu za pohranu, ako oni više nisu potrebni za ispunjenje svrhe u koju su pohranjeni ili ako je njihova pohrana nedopuštena iz drugih zakonskih razloga. U tu svrhu upotrijebite adresu widerruf@viessmann.com. Vaši će se podaci u tom slučaju izbrisati ili će se, ako su i dalje potrebni kao dokaz, za naplatu i/ili računovodstvo, pohraniti u te svrhe.

Na ostale osobne podatke koji se obrađuju u kontekstu isporuke i izvedbe proizvoda i usluga u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom b) primjenjuju se odredbe o zaštiti podataka u odgovarajućim općim uvjetima prodaje.

Prosljeđivanje osobnih podataka i podataka o poduzeću

U svrhu pružanja usluga putem trećih strana ili usluga koje nude partneri (navedeni su u dotičnom tekstu privole), uz vaš pristanak, proslijedit ćemo im osobne podatke i podatke o poduzeću koje ste unijeli, posebno u svrhu uspostavljanja kontakta.

III. Odredbe za podnositelje zahtjeva

Ovaj dio propisa o zaštiti podataka odnosi se na podnositelje zahtjeva za oglase za posao iz tvrtki  Viessmann Climate Solutions ili tvrtki trećih strana kojima Viessmann pruža platformu ili partnerski program za oglašavanje/posredovanje poslova. Ovo se primjenjuje samo u mjeri u kojoj ti podnositelji zahtjeva tvrtki Viessmann daju osobne podatke kao dio procesa prijave, npr. prijava u papirnatom obliku, e-pošta, obrasci za kontakt s privicima ili portali kojima upravlja Viessmann (npr. AZUBI portal) ili upotreba elektroničkih burzi poslova treće strane u skladu s traženim sadržajem, također u skladu s drugim lokalnim zakonskim zahtjevima. Prijavna dokumentacija dostavljena u papirnatom obliku skenira se i pohranjuje u našim sustavima, a papir se potom zbrinjava putem certificiranih pružatelja usluga u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke upotrebljavamo samo za obradu vaše prijave i/ili kao dio usluge Talent Relationship Management i na temelju vaše privole za ovu Izjavu o zaštiti podataka.   Obrada vaše prijave također uključuje, ako je potrebno, upotrebu vaših podataka za kontakt putem e-pošte i/ili pošte i/ili telefona i, ako je primjenjivo (npr. portal za pripravnike), također prosljeđivanje dokumentacije za prijavu tvrtkama trećih strana. Pristup vašim dokumentima imaju voditelji zapošljavanja i ljudskih resursa u tvrtkama Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann Climate Solutions SE te u dotičnim grupacija kao i nadređene osobe ili drugi voditelji zapošljavanja na čijem je području radno mjesto oglašeno. Drugi oblik obrade odvija se anonimno u svrhu mjerenja uspješnosti popunjavanja slobodnih radnih mjesta i upotrijebljenih tehničkih kanala prijave, kao i, također anonimno, vještina koje su kandidati pokazali.

Uz iznimku portala AZUBI, podaci se obrađuju sustavima tvrtke Greenhouse Software, Inc., tvrtke sa sjedištem u SAD-u. Društvo  Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH je s društvom Greenhouse sklopila ugovor temeljen na klauzulama EU standarda o zaštiti podataka u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pohranjeni osobni podaci kandidata automatski će se izbrisati najranije nakon 4 mjeseca, a najkasnije nakon 6 mjeseci od trenutka kada je prijavitelj obaviješten da neće biti primljen na radno mjesto ako ne postoje drugi zakonski uvjeti koji bi to sprečavali. Ovaj se rok temelji na zahtjevima Općeg zakona o jednakim mogućnostima.

Ako budete primljeni u program Talent Relationship Management, vaši će se podaci pohraniti u našem sustavu do 365 dana da bismo ih razmotrili za buduća slobodna radna mjesta. Pritom podatke koje nam dostavite upotrebljavamo da vas kontaktiramo putem e-pošte i/ili pošte i/ili telefona. Samo ako date izričitu privolu na naš zahtjev, vaši će podaci ostati pohranjeni u našem sustavu i nakon tog razdoblja da bismo ih mogli uzeti u obzir za buduće oglase za posao.

Ako se registrirate za Viessmann Job Alert na stranicama za karijeru tvrtke Viessmann ili na drugim portalima za posao kojima upravlja tvrtka Viessmann, vaša adresa e-pošte upotrebljavat će se za slanje ponuda za posao dok ne odjavite pretplatu na Job Alert. Kada se registrirate za Job Alert, spremamo vašu adresu e-pošte, vašu IP adresu i datum registracije. Ovo spremanje služi isključivo kao dokaz u slučaju da treća strana zlouporabi adresu e-pošte i registrira se za primanje obavijesti Job Alerta bez znanja ovlaštene osobe. Svoju suglasnost za primanje obavijest Job Alert možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Ako više ne želite primati obavijest Job Alert, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti s našeg popisa adresa e-pošte putem poveznice za odjavu u Job Alertu ili napisati poruku e-pošte na  recruiting@viessmann.com.

Ako dokumente za prijavu pošaljete u papirnatom obliku bez reference na oglase za posao u našim elektroničkim formatima, npr. kao samoinicijativnu prijavu, primit ćete sažetak ove izjave o zaštiti podataka zajedno s potvrdom primitka vašeg dopisa ili najkasnije pri primitku naše odbijenice.

IV. Opće informacije i propisi za web stranice i aplikacije tvrtke Viessmann

Ove se odredbe primjenjuju na web stranice i aplikacije tvrtke Viessmann uz odredbe za privatne korisnike i odredbe za poslovne korisnike. Neke od naših aplikacija imaju vlastite dodatne izjave o zaštiti podataka. Izjavu o zaštiti podataka za aplikacije ViCare i Vitotrol Plus tvrtke Viessmann možete pronaći na sljedećoj poveznici:  https://legal-policies.viessmann.com/b2c/vicare/de/de/privacy-policy.ext.html

Obrada podataka pristupom našoj web stranici i upotrebom naših aplikacija

Viessmann u svojim datotekama zapisnika na poslužitelju automatski prikuplja i pohranjuje informacije koje nam vaš preglednik ili aplikacija šalje. Viessmann ne može povezati ove podatke s pojedinačnim osobama. Ovi se podaci neće povezati s drugim izvorima podataka. To su:

 • vrsta/verzija preglednika
 • upotrijebljeni operativni sustav
 • Referrer URL (prethodno posjećena stranica)
 • Ime glavnog računala koje pristupa (IP adresa v4 i v6)
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja

IP adresa je globalno važeći identifikator vašeg računala koji je jedinstven u trenutku kada ga je dodijelio vaš pružatelj internetskih usluga i, u trenutačno najčešćem obliku (IPv4), sastoji se od četiri bloka brojeva odvojenih točkama ili proširenih dodatnim znamenkama (IPv6). Kao privatni korisnik u pravilu nećete imati nepromjenjivu IP adresu jer će vam je vaš pružatelj internetskih usluga dodijeliti privremeno (tzv. „dinamična IP adresa”). U slučaju trajno dodijeljene IP adrese (tzv. „statična IP adresa”) tehnički je lako moguća jedinstvena dodjela korisničkih podataka putem tog atributa.

Navedene podatke obrađivat ćemo u sljedeće svrhe:

 • Osiguravanje glatke veze s web stranicom
 • Osiguravanje komforne upotrebe gore navedene web stranice
 • Procjena sigurnosti i stabilnosti sustava
 • U ostale administrativne i statističke svrhe

Osobni podaci u datotekama zapisnika na poslužitelju obrađuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke f Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu „legitimnih interesa” voditelja obrade, kada ti interesi nisu podređeni vašim temeljnim pravima, slobodama i interesima. Naš legitimni interes jest jednostavnost administracije i mogućnost otkrivanja i praćenja hakiranja. Možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. U tu svrhu dovoljno je poslati e-poruku nadzorniku za zaštitu podataka. Naš legitiman interes slijedi gore navedene svrhe prikupljanja podataka. Nipošto ne upotrebljavamo prikupljene podatke radi donošenja zaključaka o vama osobno.

Datoteke zapisnika na poslužitelju s gore navedenim podacima automatski se brišu nakon 30 dana ili se upotrebljavaju u anonimnom obliku ako su potrebni za statistike. Zadržavamo pravo za dugotrajniju pohranu datoteka zapisnika servera ako postoje činjenice koje ukazuju na nedozvoljeni pristup (poput pokušaja hakiranja ili tzv. DDOS napada).

Obrada podataka za pristup našim web stranicama i aplikacijama – „Viessmann račun”

Uz konvencionalne funkcije prijave (npr. korisnički ID i lozinka), Viessmann upotrebljava središnji sustav za upravljanje identitetom i pristupom („IAM”) za dodjelu, promjenu i brisanje pristupa i autorizaciju pristupa za web stranice i aplikacije koje nisu javne i slobodne za upotrebu. U tu svrhu obrađuju se sljedeći osobni podaci o vama:

 • adresa e-pošte
 • lozinka
 • upotrijebljena web stranica/aplikacija s posljednjom vremenskom oznakom
 • korisnička uloga/uloge
 • vremenska oznaka posljednje uspješne prijave
 • ime i prezime te ostali podaci (ovisno o upotrijebljenoj web stranici/aplikaciji)
 • Broj mobitela/telefona (za autentifikaciju u 2 faktora)

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • izrada „Viessmann računa”
 • izrada i upravljanje pravima pristupa aplikacijama i web stranicama
 • izrada i upravljanje pravima pristupa na temelju uloga unutar aplikacija i web stranica
 • provjera i prikaz ovlaštenja od/za funkcije odgovorne za pojedinačne web stranice i aplikacije u tvrtki Viessmann
 • komunikacija informacija o upotrijebljenoj web stranici i aplikaciji (npr. promjene, poruke o pogrešci, inovacije itd.)
 • izrada i procjena agregiranih („anonimiziranih”) ključnih brojki za upotrebu web stranica i aplikacija

Dopuštenje za obradu vaših osobnih podataka ovisno o web stranici ili aplikaciji koja se upotrebljava ovisi o

 • ispunjavanju ugovora s vama u skladu s čl. 6. st. 1. toč. b Opće uredbe o zaštiti podataka čiji predmet također uključuje upotrebu web stranica ili aplikacija tvrtke Viessmann,
 • vašoj privoli u skladu s čl. 6 st. 1 toč. a Opće uredbe o zaštiti podataka ako se to od vas izričito traži ili
 • našem legitimnom interesu u skladu s čl. 6. st. 1. toč. f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu „legitimnih interesa” voditelja obrade, kada ti interesi nisu podređeni vašim temeljnim pravima, slobodama i interesima. Naš legitimni interes leži u učinkovitom upravljanju pristupom i pravima pristupa te zaštiti web stranica i aplikacija te podataka koji se tamo obrađuju od neovlaštene upotrebe (npr. otkrivanje, izmjena, brisanje). Možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. U tu svrhu dovoljno je poslati e-poruku nadzorniku za zaštitu podataka. Prije prigovora provjerite možete li sami izbrisati korisnički račun. Neke korisničke uloge, posebice one koje se temelje na privoli, također vam omogućuju da sami izbrišete svoje osobne podatke. Ni pod kojim uvjetima prikupljene podatke ne upotrebljavamo u svrhu donošenja daljnjih zaključaka o vama ili izrade profila.

Ako je vaš korisnički račun neaktivan dulje od 360 dana (zadnja vremenska oznaka uspješne prijave ili upotrebe web stranice ili aplikacije), gore navedeni podaci automatski će se izbrisati ili, ako se upotrebljavaju za statistiku, anonimizirati. Od nas ćete dobiti odgovarajuće informacije prije isteka ovog roka. Zadržavamo pravo pohrane osobnih podataka na dulje razdoblje ako to proizlazi iz pravnih ili ugovornih razloga ili ako postoje činjenice koje upućuju na neovlašteni pristup.

Veze na vanjske web stranice

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na web stranice i aplikacije tvrtke Viessmann. Mogu sadržavati veze na web stranice trećih strana. Ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na njih. Ako napustite web stranice i aplikacije tvrtke Viessmann da biste posjetili ponudu pružatelja treće strane, preporučujemo da pažljivo pročitate i izjavu o zaštiti podataka ovog pružatelja.

Informacije o kolačićima i upotrebi alata za analizu

Obradu osobnih podataka putem kolačića i alata za analizu (navesti sve alate za analizu) temeljimo na članku 6. stavku 1. točki f Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu „legitimnih interesa” voditelja obrade, kada ti interesi nisu podređeni vašim temeljnim pravima, slobodama i interesima. Naš legitimni interes leži u analizi upotrebe naše web stranice.

Obradu osobnih podataka putem Google AdWords (navesti sve tehnologije ponovnog ciljanja) temeljimo na članku 6. stavku 1. točki f Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu „legitimnih interesa” voditelja obrade, kada ti interesi nisu podređeni vašim temeljnim pravima, slobodama i interesima. Naš legitimni interes leži u personaliziranom prikazu ciljanog oglašavanja i statističkoj analizi učinkovitosti oglašavanja (npr. utvrđivanje koliko je klikova na oglasni natpis dovelo do kupnje na našoj web stranici).

Viessmann upotrebljava takozvane kolačiće na nekoliko mjesta na svojim web stranicama i u aplikacijama. Oni su tu da bi našu ponudu učinili korisnijom, učinkovitijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na vašem računalu koje vaš preglednik sprema. Većina kolačića koje upotrebljavamo su takozvani „kolačići sesije”. Automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Kolačići ne oštećuju vaše računalo i ne sadržavaju viruse.

Viessmann također upotrebljava alate za analizu u tu svrhu, kao što su Webtrends ili Google Tag Manager (Firebase). Podaci koji se pritom stavljaju na raspolaganje i upotrebljavaju prikupljaju se i pohranjuju u potpuno anonimiziranom obliku. U određenim okolnostima ti se podaci pohranjuju i izvan Njemačke ili Europske unije.

Pri implementaciji i upotrebi alata za analizu i tehnologija praćenja, anonimiziramo osobne podatke što je brže moguće bilo na strani pružatelja, što je regulirano odgovarajućim ugovorima, ili kao dio naše početne upotrebe, tako da se vaše pravo na informaciju ne može ostvariti na svim tehnologijama navedenim u nastavku.

Prijenos takvih podataka možete spriječiti odgovarajućim postavljanjem preglednika ili aplikacija ili okruženja operativnog sustava koji ih pokreće (iOS, Android), ali to može dovesti do problema pri pristupu, radu ili funkcionalnosti ponuđenog sadržaja ili usluge.

Kolačići treće strane

Viessmann surađuje s brojnim partnerima za oglašavanje koji pomažu internetsku ponudu i web stranice učiniti zanimljivijima. Stoga, kada posjećujete web stranice, kolačići partnerskih tvrtki također se pohranjuju na vaš tvrdi disk. To su privremeni/trajni kolačići koji se automatski brišu nakon određenog vremena. Ovi privremeni ili trajni kolačići (životni vijek od 14 dana do 10 godina) pohranjuju se na vašem tvrdom disku i brišu se nakon navedenog vremena. Kolačići naših partnerskih tvrtki također sadržavaju samo pseudonimne, obično čak i anonimne podatke. To uključuje, primjerice, podatke o tome koje ste proizvode gledali, je li nešto kupljeno, koje ste proizvode tražili itd.
  
Neki od naših partnera za oglašavanje, također izvan web stranica, prikupljaju podatke o tome koje ste stranice prethodno posjetili ili za koje ste proizvode bili zainteresirani da bi vam mogli prikazati oglase koji najbolje odgovaraju vašim interesima. Ovi pseudonimni podaci nikada se neće povezati s vašim osobnim podacima. Njihova je jedina svrha omogućiti našim partnerima za oglašavanje da vam se obrate s oglašavanjem koje bi vas zaista moglo zanimati.

Tehnologije ponovnog ciljanja

Naše web stranice upotrebljavaju takozvane tehnologije ponovnog ciljanja. Upotrebljavamo ove tehnologije da bismo našu web stranicu učinili zanimljivijom za vas. Ova tehnologija omogućuje ciljanje internetskih korisnika koji su već pokazali interes za našu trgovinu i naše proizvode oglašavanjem na web stranicama naših partnera. Uvjereni smo da je prikazivanje personaliziranog oglašavanja temeljenog na interesu općenito interesantnije za korisnika interneta od oglašavanja koje nema takve osobne veze. Prikaz ovih reklamnih materijala na web stranicama naših partnera temelji se na tehnologiji kolačića i analizi prethodnog ponašanja korištenja. Ovaj oblik oglašavanja potpuno je pseudonimiziran. Nijedan profil upotrebe ne povezuje se s vašim osobnim podacima.
  
Upotrebom naše stranice suglasni ste s korištenjem takozvanih kolačića te s tim da se vaši podaci o upotrebi prikupljaju, pohranjuju i upotrebljavaju. Vaši podaci također će se pohraniti u kolačićima nakon završetka sesije preglednika, na primjer tako da im se može ponovno pristupiti pri sljedećem posjetu web stranici. Ovu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom odbijanjem prihvaćanja kolačića u postavkama preglednika.

Svoje trenutne postavke možete pronaći na stranici koju koristite iu podnožju "Cookies i tracking".

Acxiom

Upotreba osobnih podataka za analizu kupaca i druge reklamne svrhe

Da bi odabrala specifične ciljne skupine na temelju određenih kriterija, kao i formirala i adresirala nove idealne ciljne skupine (potencijalne nove kupce) u svrhu provođenja reklamnih aktivnosti, tvrtka Viessmann ima pružatelja usluga analize pseudonimiziranih ili anonimiziranih podataka, koji se dakle ne mogu više povezati s određenom osobom, relevantnih zainteresiranih strana i postojećih kupaca.  

Na temelju ove analize, računi za oglašavanje na digitalnim platformama mogu se upotrebljavati za odabrane ciljne skupine u svrhu ciljanja oglašavanja za pojedine ciljne skupine usporedbom snažno šifriranih matičnih podataka potencijalnih novih kupaca s usporedivim snažno šifriranim matičnim podacima pseudonimiziranih korisnika usluga Facebook ili Google s ciljem reklamiranja kampanja tvrtke Viessmann tim korisnicima. Za obavljanje takve obrade, tvrtka Viessmann angažira tvrtke specijalizirane za obradu narudžbi, kao što je Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Njemačka, za aktivnosti na platformi Facebook. Acxiom pseudonimizira sve podatke ispitanika i može djelovati kao takozvana „treća strana od povjerenja” pri oglašavanju, primjerice na Facebooku. Na Facebooku se, primjerice, ova obrada pojavljuje u postavkama oglašavanja pod stavkom „Tvrtke koje su prenijele i podijelile popis s vašim podacima”.

Osobni podaci u svrhu analize kupaca obrađuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke f Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu „legitimnih interesa” voditelja obrade, kada ti interesi nisu podređeni vašim temeljnim pravima, slobodama i interesima. Naš legitimni interes leži u analizi s ciljem prepoznavanje potencijalnih novih kupaca i u gore navedene svrhe. Nipošto ne upotrebljavamo prikupljene podatke radi donošenja zaključaka o vama osobno. Možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. U tu svrhu dovoljno je poslati e-poruku dolje navedenom nadzorniku za zaštitu podataka.

V. Informacije o pravima ispitanika

Ovaj dio izjave o zaštiti podataka pruža dodatne informacije o tome kako ostvariti svoja prava kao ispitanika u odnosu na tvrtku Viessmann.

Vaš identitet

Da bi se udovoljilo pravima ispitanika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka može biti potrebno da tvrtka Viessmann u slučaju osobnih podataka koji su prikupljeni na temelju pravnih ugovora nasumičnim odabirom ili radi opravdane sumnje zatraži dodatne informacije za dokazivanje vašeg identiteta. To se osobito događa u slučaju kada je zahtjev za informacijama u elektroničkom obliku, ali podaci o pošiljatelju ne daju nikakve naznake o dotičnoj fizičkoj osobi.

Imate pravo

 • u skladu s čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje smo obradili. Konkretno, možete dobiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanje prava na pritužbu, podrijetlo vaših podataka ako ih nismo prikupili mi, kao i postojanje automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje i, ako je potrebno, značajne informacije o njegovim detaljima;
 • u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka odmah zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili;
 • u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti brisanje vaših osobnih podataka koje mi pohranjujemo, osim ako je obrada nužna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja, za ispunjenje zakonske obveze, iz razloga javnog interesa ili za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali odbijate brisanje i podaci nam više nisu potrebni, ali ih upotrebljavate za svrhe podnošenja, ostvarivanja ili potrebe obrane pravnih zahtjeva ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka primiti vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili zatražiti da se proslijede drugoj odgovornoj osobi;
  Za ostvarivanje ovih prava obratite se:
  službeniku za zaštitu podataka Viessmann Climate Solutions SE
  Viessmannstraße 1
  D-35108 Allendorf (Eder)
  Telefon: +49 6452 70-0
  Telefaks: +49 6452 70-2780
  E-pošta: datenschutz@viessmann.com
 • u skladu s člankom 7. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, svoju privolu opozvati u bilo kojem trenutku. Kao rezultat toga ubuduće nam neće biti dopušteno nastaviti s obradom podataka na temelju ove privole;
  Svoju privolu možete opozvati na: widerruf@viessmann.com
 • uložiti prigovor nadzornom tijelu u skladu s člankom 77. Opće uredbe o zaštiti podataka. U tu se svrhu u pravilu možete obratiti nadzornom tijelu u svom uobičajenom mjestu stanovanja ili sjedištu naše tvrtke.
  Nadležno nadzorno tijelo
  Der Hessische Datenschutzbeauftragte
  Postfach 3163
  D-65021 Wiesbaden
  Telefon: +49 611 1408-0
  Telefaks: +49 611 1408-900
  E-pošta: poststelle@datenschutz.hessen.de

  

Dodatne informacije – kontakt podaci

Vaše povjerenje nam je važno. Stoga vam želimo u svakom trenutku biti na raspolaganju za pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Ako imate pitanja na koja ova izjava o zaštiti podataka nije mogla odgovoriti ili želite detaljnije informacije o nekoj točki, kontaktirajte nas:

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
Službenik za zaštitu podataka Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefaks: +49 6452 70-2780
E-pošta: datenschutz@viessmann.com

U skladu s člankom 13. stavkom 2. d) Opće uredbe o zaštiti podataka, pružamo vam potrebne informacije za ostvarivanje prava na pritužbu:  

Nadležno nadzorno tijelo
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefaks: +49 611 1408-900
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Sigurnosna uputa

Vaše osobne podatke nastojimo pohraniti uz pomoć tehničkih i organizacijskih mogućnosti na način da ne budu dostupni trećim osobama. Pri komunikaciji e-poštom ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost podataka te vam stoga savjetujemo da nam se u slučaju povjerljivih informacija obratite poštanskim putem.

Izmjene Izjave o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka trenutačno je važeća i vrijedi od 27. travnja 2020.

Zahvaljujući daljnjem razvoju naše web stranice i ponuda na njoj ili zbog promijenjenih zakonskih ili službenih zahtjeva, može biti potrebno promijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka. Aktualnoj izjavi o zaštiti podataka možete pristupiti i ispisati je u bilo kojem trenutku na web stranici https://www.viessmann.de/de/datenschutzerklaerung.html.