Savjet eksperta

Grijanje na sječku - funkcija, ekonomičnost i poticaji

Zatražite savjetovanje

Učinkovito grijanje s obnovljivim sirovinama – sustav grijanja na drvnu sječku omogućuje upravo to. Pri sagorijevanju se oslobađa onoliko CO2 koliko je drvo apsorbiralo energije tijekom svog rasta. Zato se grijanje na drva smatra klimatski neutralnim. Osim toga, grijanje na sječku također je učinkovito ako su zadovoljeni odgovarajući uvjeti. Doznajte koji su to, što izdvaja ovaj sustav grijanja i kako državnim poticajima možete smanjiti troškove nabave.

Funkcija i ustroj sustava grijanja na drvnu sječku

U osnovi se sustav grijanja na drvnu sječku sastoji od sljedećih komponenti:

  • kotao za grijanje
  • spremnik goriva
  • transportni sustav
  • međuspremnik
  • spremnik pepela

Drvna sječka se pužnim transporterom ili usisnim sustavom automatski transportira iz skladišta u kotao, gdje se spaljuje. Da bi se pritom osigurala visoka razina učinkovitosti sustava grijanja na drvnu sječku, on mora raditi što bliže i trajno u svom području nazivnog toplinskog učina. Iako zimi to nije problem ako je sustav grijanja pravilno projektiran, u toplijim mjesecima može doći do viška topline. Da se taj višak ne bi izgubio, privremeno se pohranjuje u priključeni međuspremnik. Ostaci izgaranja također se potpuno automatski transportiraju u posudu za pepeo. Međutim, ovisno o veličini i potrošnji drva u sustavu grijanja na drvnu sječku, potrebno ga je ručno isprazniti jednom ili dva puta tjedno.

Drvna sječka kao obnovljivi izvor energije

Što je drvna sječka i koje su prednosti ovog goriva? Drvna sječka prvenstveno nastaje od ostataka iz šumarstva i drvoprerađivačke industrije koji se ne mogu iskoristiti ni u koju drugu svrhu. Riječ je o ostacima koji su znatno jeftiniji od ostalih goriva. To ima pozitivan učinak na tekuće troškove. Ako su spomenute industrije u blizini, regionalna nabava goriva je još jedna prednost u smislu održivosti. Osim toga, mali komadići drva omogućuju automatski pogon. To ih razlikuje od primjerice cjepanica koje se moraju ručno dodavati u sustave grijanja na cjepanice.

Odlučujuća prednost već je spomenuta na početku: izgaranje je gotovo CO2 neutralno. Međutim, kada je riječ o radu sustava grijanja na drvnu sječku, potrebno je uzeti u obzir i emisiju fine prašine. Ona se ipak može značajno smanjiti modernim separatorima čestica.

Preduvjet je dovoljno prostora

Grijanje na drvnu sječku nudi mnoge prednosti. Međutim, treba napomenuti da je rad moguć samo ako postoji dovoljno prostora. Jer i skladištenje drvne sječke i transportni sustav zahtijevaju dovoljno prostora. To također treba uzeti u obzir pri projektiranju sustava grijanja na drvnu sječku. Iskusni partneri tvrtke Viessmann pomoći će vam i između ostalog izračunati kolika mora biti zaliha drvne sječke da biste mogli pokriti svoje potrebe za toplinom. Skladištenje je u osnovi moguće u zemljanim bunkerima, silosima ili posebno uređenim skladišnim prostorijama. U suradnju s vašom osobom za kontakt pronaći ćete pravo rješenje za vaše potrebe.

Kada se isplati sustav grijanja na drvnu sječku?

Grijanje sustavom grijanja na drvnu sječku prikladno je za zgrade s velikom potrebom za toplinom. S rasponom učina između 100 i 500 kilovata (kW), ovi su sustavi prikladni za poljoprivredna gospodarstva, komunalne i komercijalne nekretnine. Načelno je učinkovit rad moguć i u neobnovljenim zgradama zahvaljujući velikoj snazi, pod uvjetom da postoji dovoljno prostora za tehnologiju i skladište drvne sječke. Ovi su sustavi manje prikladni za obiteljske kuće zbog raspona učina i potrebnog prostora.