Savjet eksperta
Vitoconnect 100, tip OPTO1

Komunikacijsko sučelje

Komunikacijsko sučelje za daljinski nadzor i daljinsko upravljanje sustavima grijanja

Sučelje između kotla za grijanje i aplikacija
Za regulacije Vitotronic sa sučeljem Optolink
Upravljanje i daljinsko održavanje putem aplikacije
Sveobuhvatni sigurnosni koncept

Za individualno savjetovanje pronađite stručnog partnera na licu mjesta u tražilici lokalnih partnera.

Pronađite stručnog partnera


Komunikacijski modul Vitoconnect 100 (tip OPTO1)

Vitoconnect 100 je sučelje između kotla za grijanje i aplikacije za rukovanje sustavom grijanja i daljinski nadzor putem aplikacije ViGuide. Kablom se spaja izravno na regulaciju Vitotronic.

U Vitoconnect 100 ugrađen je sveobuhvatan sigurnosni koncept koji je zadovoljio VDE ispitivanje za informacijsku sigurnost pametnih kuća.

 • WLAN modul za povezivanje s DSL ruterom, za montažu na zid
 • Mrežni priključni kabel s mrežnim adapterskim utikačem (duljine 1 m)
 • Spojni vod s Optolink priključkom za WLAN modul / kotlovsku regulaciju (duljine 3 m)
 • Preko Optolink sučelja s kotlovksom regulacijom
 • Preko WLAN-a s DSL ruterom
 • Mrežni adapterski utikač za napajanje (230 V / 50 Hz)
 • Priključni vod za WLAN modul / Optolink priključak
 • WLAN komunikacija za povezivanje s internetom

Regulacije za zidne ili kompaktne uređaje

 • Vitotronic 200, tip HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, tip HO1C, HO1E

Regulacije za podne kotlove za grijanje

 • Vitotronic 200, tip KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, tip KW3

Regulacije za dizalice topline i hibridne uređaje

 • Vitotronic 200, tip WO1A, WO1B, WO1C

Regulacije za kotlove na kruta goriva

 • Vitoligno 300-C s regulacijom Ecotronic i verzijom softvera od 2.12
 • Vitoligno 200-S s regulacijom Ecotronic i verzijom softvera od 2.04
 • Vitoligno 250-S s regulacijom Ecotronic i verzijom softvera od 2.00
 • Vitoligno 300-P s Vitotronicom 200 FO1
 • Vitoligno 300-S
 • Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) moraju biti otvoreni
 • MAC adresa je otisnuta na etiketi uređaja
 • Prije puštanja u pogon moraju se provjeriti sistemski preduvjeti za komunikaciju putem lokalne IP mreže / WLAN-a.
 • Za rad Vitoconnecta 100 potrebna je otvorena internetska veza s flate rate podatkovnim prometom (paušalna tarifa koja ne ovisi o vremenu i količini podataka).

Izvorni kodovi komponenti otvorenog koda

Verzija 1.2.2

 • Poboljšana veza s određenim uređajma Vitocal
 • Ako se prilikom naknadne promjene WiFi lozinke unese netočna lozinka, Vitoconnect nakon 30 sekundi ponovno otvara pristupnu točku kako bi se omogućio ponovni unos lozinke

Verzija 1.2.4

 • Opća poboljšanja

Verzija 1.3.1

 • Otklanjenje grešaka

Verzija 1.3.3

 • Popravak za Krack napad na WLAN WPA2

Verzija 1.4.0

 • Opća poboljšanja

Verzija 2.6.0

 • Ažuriranje na novi backend

Vitoconnect OT

Ako Vaš uređaj za proizvodnju topline nema sučelje OPTOLINK (na slici zaokruženo crveno), a podržava standard OPENTHERM, potreban vam je Vitoconnect OT.