Vitomax 300-HW M92A - za temperature polaznog voda do 150 °C


Profitirajte od ovih prednosti

  • Izgaranje s malim emisijama štetnih tvari i dušičnog oksida
  • Sigurno odvođenje topline; jednostavna hidraulička integracija
  • Mali gubici uslijed zračenja zahvaljujući optimalnoj toplinskoj izolaciji
  • Kontrolni ormar Vitocontrol za sve naprave specifične za kotao i upravljanje
  • Dopušten sukladno Direktivi br. 97/23/EZ o tlačnim kotlovima


Rad s vrijednostima emisija znatno ispod graničnih vrijednosti

Vitomax 200-HW je visokotlačni kotlovi za proizvodnju vrele vode na ulje/plin za temperature polaznog voda do 150 °C. Njegov radni tlak ide od 6 do 16 bara, a toplinski učin iznosi između 2,1 i 6 MW.

Optimalno dimenzioniranje plamene cijevi dopušta rad pod punim opterećenjem i u kontinuiranom režimu rada uz male emisije štetnih tvari. Troprolazni kotao (Low-NOₓ serija) ima kod rada na plin NOx emisije ispod 70mg/Nm³, a kod rada na ulje ispod 150 mg/Nm³.

Za Vitomax nije potrebna minimalna volumna struja vode za grijanje:
široke vodene stijenke i velika količina vode u kotlu osiguravaju dobru vlastitu cirkulaciju.

Nisu potrebne dodatne crpke kotla što znatno pojednostavljuje hidrauličku integraciju.


Izvedba koja olakšava održavanje

Kao i svi kotlovi serije Vitomax tako i Vitomax 300-HW raspolaže s brojim otvorima za pregled i reviziju. Time kotlovi za proizvodnju topline Vitomax ispunjavaju sve preduvjete za što je moguće dulje rokove ispitivanja.

Zakretna vrata kotla koja se lako otvaraju olašavaju održavanje i čišćenje. Komponente kao što su plinske armature ili plamenici se ne moraju demontirati te tako doprinose nižim operativnim troškovima.

Zahvaljujući vodom hlađenih proboja plamenika otpadaju procesi sušenja za obzide, što znantno smanjuje vremena za puštanje u rad.

Slični proizvodi