Vitomax 300-LW M82A - za vrelu vodu do 120 °C


Profitirajte od ovih prednosti

  • Izgaranje s malim emisijama štetnih tvari i dušičnog oksida
  • Sigurno odvođenje topline; jednostavna hidraulička integracija
  • Mali gubici uslijed zračenja zahvaljujući optimalnoj toplinskoj izolaciji
  • Kontrolni ormar Vitocontrol za sve naprave specifične za kotao i upravljanje
  • Dopušten sukladno Direktivi br. 97/23/EZ o tlačnim kotlovima ili Direktivi br. 90/396/EEZ o plinskim kotlovima


Vrelovodni kotlovi u Low-NOₓ-izvedbi

Vitomax 300-LW M82A je niskotlačni uređaj za proizvodnju vrele vode za temperature polaznog voda do 120 °C, radni tlak od 6, 10 i 16 bara te toplinski učin od 2,1 do 6,0 MW.

Troprolazni kotao (Low-NOₓ serija) odlikuje se svojim malim opterećenjem ložišta s izgaranjem s malim emisijama štetnih tvari i dušičnog oksida. Kod rada na plin emisije NOx su manje od 70mg/Nm³, a kod rada na ulje ispod 150 mg/Nm³.

Neovisno o korištenom gorivu uređaj daje 2,1 do 6,0 MW bez smanjenja učina.

Široke vodene stijenke i velika količina vode u kotlu osiguravaju dobru vlastitu cirkulaciju i sigurno odvođenje topline.

Nisu potrebne dodatne crpke kotla što znatno pojednostavljuje hidrauličku integraciju.

Niski otpori na strani dimnih plinova uslijed optimalnog oblikovanja grijaćih površina i dimovodnih cijevi.


Vrijeme je novac

To vrijedi posebice za industrijske i poslovne pogone u kojima centrale grijanja često moraju biti što prije spremne za rad kako bi pravovremeno isporučile topliu za proizvodnju.

Predkonfekcionirana oprema za osiguranje 110°C i 120°C smanjuje potrebu za projektiranjem i štedi troškove.

Zahvaljujući vodom hlađenih proboja plamenika otpadaju procesi sušenja za obzide, što znantno smanjuje vremena za puštanje u rad.

Kontakt-osoba

Vaš nadležni inženjer za prodaju i projektiranje rado će vas informirati i savjetovati.

No Results found.