Vitomax 300-HS M93A - industrijski kotao velikog učina


Profitirajte od ovih prednosti

  • 3-prolazni čelični kotao bez obzida
  • Veliki parni prostor s malim opterećenjem parnog prostora osigurava visoku kvalitetu pare s malim sadržajem preostale vlage
  • Konstrukcija bez velikih naprezanja jamči dugi vijek trajanja
  • Jednostavan za servisiranje zbog brojnih otvora za pregled i ulazak te zbog toga što nema obzida
  • Optimalne geometrijeplamenih cijevi jamče izgaranje uz male emisije


Stupanj učinkovitostii iznad 95,5 posto

Visokotlačni uređaj za proizvodnju pare Vitomax 300-HS M93A ispunjava sve zahtjeve vezane za izgaranje uz male emisije štetnih tvari. Kod rada na plin emisije NOx su ispod 70mg/Nm³, a kod rada na ulje ispod 150 mg/Nm³.

Neovisno o korištenom gorivu daje 1 do 4 t/h bez smanjenja učina.

Radni tlak seže od 6 do 25 bara (na upit i do 30 bara).

Njegov Stupanj učinkovitostii je pri punom opterećenju i trajnom radu veći od 95,5 posto.

Vitomax 300-HS je koncipiran za proizvodnu industriju gdje stalno postoji potreba za parom, a to obuhvaća prehrambenu industriju, proizvodnju gnojiva, građevinskih materijala, papira, pića te kemijsku i farmaceutsku industriju, ali i bolnice i rafinerije.


Dugovječan rad kotla

Razmaci dimovodnih cijevi međusobno i do ovojnice i plamene cijevi su znatno veći od zahtjeva.

Uslijed toga je potisna sila na čeone podove zbog različite uzdužne dilatacije dimovodnih cijevi i plamene cijevi veoma mala.

Ova izvedba jamči dugovječan rad Vitomaxa 300-HS.

Brojni otvori za pregledavanje i ulazak olakšavaju reviziju kotla.

Presjek proizvoda

Pregled

Parni učin (t/h)
1 do 4 t/h
Stupanj iskoristivosti kotla
do 95,5 (s integriranim ekonomajzerom)
Dozvoljeni pogonski tlak
6 do 25 bar (28, 30 bar na upit)
Gorivo
icon-oel.png icon-gas.png
Loživo ulje EL prema DIN 51603 dio 1. Zemni plin, gradski plin i ukapljeni plin prema DVGW-radnom listu G 260/I i II odn. odgovarajućim lokalnim propisima. Loživo ulje S odn. SA prema DIN 51603 dio 2,3,5. Druga goriva na upit
Područje primjene
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Poslovni objekti, industrija, novogradnja i modernizacija
Regulacijska tehnika
Pojednostavljeno upravljanje preko programibilnog upravljanja (SPS) sa osvjetljenim ergonomičnim grafičkim poslužnim zaslonom (10,4 inča dodirni zaslon u boji)
Daljnje karakteristike
Troprolazni kotao sa i bez ekonomajzera. Visokotlačni proizvođač pare u Low-NOx izvedbi odgovara zahtjevima Direktive o tlačnim posudama 97/23/EZ. Ovaj kotao ispunjava zahvaljujući 3-prolaznoj tehnici i geometriji ložišta najstrože zahtjeve niskih štetnih emisija.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png