Vitoplex 100-LS - kompaktni uređaji za proizvodnju pare


Profitirajte od ovih prednosti

  • Kompaktan oblik
  • Već dugi niza godina u tisuću slučajeva u primjeni
  • Visoki Stupanj učinkovitostii
  • Opsežan, usklađeni pribor
  • Čvrsti pokrov kotla po kojem se može hodati olakšava montažu i održavanje


Idealno za niske parne tlakove

Uređaji za proizvodnju pare Vitoplex 100-LS je kompaktan troprolaznikotao za proizvodnju niskotlačne pare s 0,26 do 2,2 t/h.

Kotao je dimenzioniran za nadtlak od11 bara; radni se tlak po potrebi može spustiti na 0,5 bara.

Vitoplex 100-LS pokriva jako dobro male parne tlakove, a posebno je prikladan za rasadnike i praonice rublja.


Dobro ponašanje pri naglim oscilacijama opterećenja

Zahvaljujući pametnim obilježjima konstrukcije se izbjegava i preostala vlaga u pari, i pri naglom i velikom prihvatu pare. Na taj način korisnik kontinuirano dobiva visokokvalitetnu paru.

Kontakt-osoba

Vaš nadležni inženjer za prodaju i projektiranje rado će vas informirati i savjetovati.

No Results found.

Presjek proizvoda

Pregled

Parni učin (t/h)
0,26 do 2,2 t/h
Stupanj učinkovitosti kotla
91 %, pri korištenju economisera do 95 %
Dopušteni radni tlak
0,5 (1) bar
Gorivo
icon-oel.png icon-gas.png
ulje plin
Područje primjene
icon-gewerbe.png
Poslovni objekti, novogradnja i modernizacija
Regulacijska tehnika
Komandni ormar Vitocontrol
Daljnje karakteristike
Sa svojim veoma malim volumnim opterećenjem ložišta u kombinaciji s troprolaznim sustavom ovaj kotao ostaje čak i ispod strogih emisijskih vrijednosti. Uljni/plinski troprolazni kotlovi za proizvodnju pare do radnog tlaka od 1 bara ispunjavaju zahtjeve Direktive br. 97/23/EZ o tlačnim uređajima. Vitoplex 100-LS zadovoljava u svom području učina zahtjeve vezane za tehniku klimatizacije i grijanja rasadnika i poslovnih objekata, poput npr.praonica rublja, kod potrebe za malim parnim tlakovima.
Vitoplex-100-LS-Schnitt.png