Internet sučelja Vitoconnect

Vitoconnect je sučelje između kotla za grijanje i aplikacije - ono je preduvjet za upravljanje instalacijom grijanja putem pametnog telefona i tableta kao i daljinsko održavanje instalacije od strane stručne osobe putem Vitoguide aplikacije. Vitoconnect se povezuje direktno žičanom vezom sa Vitotronic regulacijom Viessmann grijanja ili na Ecotronic regulacije kod kotlova na drva. 

U Vitoconnect 100 je ugrađen sveobuhvatni sigurnosni koncept, koji je zadovoljio VDE  ispitivanje za sigurnost pametnih kuća. Ovdje saznajte među ostalim što se nalazi u opsegu isporuke Vitoconnecta, kako se ugrađuje i pušta u rad i što je još potrebno paziti. 

Savjetovanje

Partner u blizini

Za potragu unesite poštanski broj, za najbolje rezultate unesite kompletnu adresu.


Što je sadržano u isporuci?

U opsegu isporuke Vitoconnecta sadržane su sljedeće komponente: 

●  WLAN-Modul za povezivanje s DSL ruterom, za montažu na zid
●  Mrežni priključni kabel s mrežnim utikačem (1,5 m duljine)
●  Spojni vod s Optolink priključkom WLAN-Modul/kotlovska regulacija (3 m duljine)

Tehnički podaci o Vitoconnectu

Komunikacija
●  Preko Optolink sučelja s kotlovksom regulacijom
●  Preko WLAN-a s DSL ruterom

Priključci
●  Utičnica za napajanje (230 V / 50 Hz)
●  Priključni vod WLAN modul/Optolink priključak
●  WLAN komunikacija za povezivanje s internetom


Podržane regulacije

Svi Viessmann proizvođači topline s Vitotronic regulacijom sa Optolink sučeljem mogu se povezati s Vitoconnectom OPTO2. Koji su to modeli, otkrijte na listi u nastavku:

Regulacije za zidne i kompaktne uređaje
● Vitotronic 200, Tip HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Tip HO1C, HO1E

Regulacije za podne kotlove za grijanje
● Vitotronic 200, Tip KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Tip KW3

Regulacije za dizalice topline i hibridne uređaje
● Vitotronic 200, Tip WO1A, WO1B, WO1C

Regulacije za kotlove na kruta goriva
● Vitoligno 300-C s regulacijom Ecotronic i statusom software-a od 2.12
● Vitoligno 200-S s regulacijom Ecotronic i statusom software-a od 2.04
● Vitoligno 300-P s Vitotronic 200 FO1
● Vitoligno 250-S
● Vitoligno 300-S


Vitoconnect OT2 je kompatibilan sa svim novim kotlovima za grijanje s OpenTherm sučeljem, koji su proizvedeni nakom listopada 2017. i kod koji nije ugrađeno OpenTherm proširenje. To se odnosi na sljedeće modele:

●  Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
●  Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)


Upute - Povezivanje s Vitoconnectom

Kao što je gore opisano, Vitoconnect je sučelje između sustava grijanja, posebno upravljačkog, i aplikacije za upravljanje sustavom grijanja (na primjer, ViCare App). Da bi ovo nesmetano moglo funkcionirati, Vitoconnect se najprije mora ugraditi i pustiti u rad. Sljedeći koraci moraju se uzeti u obzir.

Najprije postavite Vitoconnect na zid. Treba imati na umu da mjesto instalacije treba biti suho i sigurno od smrzavanja. Uz to, doseg WLAN signala mora biti dobar. Tada se mora uspostaviti veze. Na donjoj strani Vitoconnect-a postoje dva priključka - jedno za napajanje i drugi za povezivanje s regulacijom tj. jedan mikro USB priključak za napajanje putem mrežnog adaptera i drugi za priključni vod Optolink/USB. Zadnje navedeni priključni vod ima utično mjesto u regulaciji sustava grijanja.

Registracija korisnika putem ViCare aplikacije i konfiguriranje Vitoconnect-a

Sljedeći je i središnji korak registracija korisnika, jer Vitoconnect može staviti u uporabu samo s važećim korisničkim računom. Sljedeći koraci vezani su za aplikaciju ViCare:

1.  ViCare App preuzeti.
2.  Pod točkom “Izradi račun” registraciju kao korisnik.
3.  QR-Code na proizvođaču topline ili pratećim dokumentima uz Vitoconnect.
4.  Ako ne nalazite Code, unesite tvorničke podatke i ID i na taj način se registrirajte. 
5.  Preko Androida uspostava veze s WLAN mrežom naziva "Vitoconnect" izvodi se automatski. 
6.  Za iOS: App zatvoriti i unesite postavke uređaja. Ručno pokrenite povezivanje s WLAN mrežom "Vitoconnect" i WPA2 lozinku iz međuspremnika kopirajte. Sada se možete vratiti u aplikaciju.
7.  Na kraju slijedite upute u aplikaciji. Trebali biste postaviti kućnu mrežu, unijeti lokaciju i osobne podatke te prihvatiti izjavu o privatnost i uvjete korištenja usluge.

Ako ste slijedili korake, Vitoconnect i ViCare aplikacija uspješno su postavljeni. To možete prepoznati po dvije gornje zelene LED diode Vitoconnect-a.

 

Važne informacije

Potpuna funkcionalnost Vitoconnect dostupna je samo ako su sam Vitoconnect kao i regulacija ispravno povezana i konfigurirana. Uz to, veza s Internetom putem wlan rutera mora biti dostupna u svakom trenutku. Inače se podaci iz regulacije grijanja u aplikaciju ne mogu prenijeti. Konačno, registracija korisnika mora se uspješno dovršiti. Na taj način uspostavljate vezu između Vitoconnect-a i korisničkog računa sustava (u aplikaciji).

Opće informacije o puštanju u rad:
●  Prije puštanja u pogon moraju se provjeriti sistemski preduvjeti za komunikacijom putem lokalne IP mreže / WLAN-a.
●  Za rad Vitoconnect potrebna je otvorena internetska veza s flate rate podatkovnim prometom. WLAN signal mora biti dobar i može ga se pojačati uređajima za jačanje signala (repeater). 
●  Kako bi se podatkovne poruke mogle slati i u slučaju nestanka struje, preporučujemo da se napajanje Vitoconnect-a i WLAN rutera uspostavi putem takozvanog UPS-a - neprekidnog napajanja.
● WLAN ruter trebao bi biti zaštićen dovoljno sigurnom WPA2 lozinkom, jer se putem veze prenose osjetljivi podaci.
●  Vitoconnect treba montirati na udaljenosti od najmanje 0,3 metra do proizvođača topline.

Firewall postavke:
●  Port 443 (HTTPS) i Port 123 (NTP) moraju biti otvoreni.
●  MAC adresa je otisnuta na etiketi uređaja.


Potencijalne dojave grešaka

U osnovi, na Vitoconnectu se nalaze tri LED zaslona koji pružaju informacije o priključenju na generator topline, Viessmannov poslužitelj i informacije o funkcijama sustava. Osnovno načelo je relativno jednostavno, a temelji se na semaforu. U sljedećem pregledu (stranice 23-25) pronaći ćete moguće kvarove i odgovarajuća rješenja problema:

> Upute ze upotrebu


Važno o dokumentaciji