Frischwasser-Module.jpg

Mogućnosti kombinacije sa Solar-Diviconom

Moduli za svježu vodu Vitotrans 353 izvanredno su prikladno za upotrebu u kombinaciji s uređajem na toplinu sunca. Jako dobro rashlađivanje vode za grijanje pomoću pločastog izmjenjivača topline Vitotransa 353 povećava učinkovitost solarnog kruga budući da se na temelju hladnog povratnog voda može smanjiti srednja temperatura solarnog kruga.
 

Moduli za svježu vodu

Moduli za svježu vodu služe za komforno i higijensko zagrijavanje pitke vode prema principu protočnog bojlera. Drukčije nego u konvencionalnom spremniku tople vode se prehrambeni proizvod voda nekoristi za akumuliranje energije, već se pomoću učinkovitog izmjenjivača topline zagrijava tek u slučaju potrebe. Energija za zagrijavanje tople vode dolazi iz međuspremnika vode za grijanje koji se može grijati iz različitih sustava – iz solarnih sustava jednako kao i iz kotlova na kruto gorivo, konvencionalnih uljnih/plinskih kotlova, dizalica topline ili drugih sustava.