Savjet eksperta
Vitotrans 353

Modul za svježu vodu

Modul za svježu vodu za zagrijavanje pitke vode prema principu protočnog grijača, kapacitet ovisno o tipu do 68 l/min

Visok kapacitet potrošnje
Princip protočnog bojlera
Montaža na zid ili na spremnik
Kompaktni oblik

Za individualno savjetovanje pronađite stručnog partnera na licu mjesta u tražilici lokalnih partnera.

Pronađite stručnog partnera
Visok kapacitet potrošnje

Zbog toga se može koristiti na razne načine, na primjer u jedoobiteljskim i dvoobiteljskim kućama, sportskim dvoranama, staračkim domovima

Princip protočnog bojlera

Svježa topla voda je uvijek na raspolaganju, stoga nije potreban spremnik

Brza i jednostavna montaža na zid ili spremnik

Zahvaljujući predinstaliranom modulu – regulacija i visokoučinkovita cirkulacijska crpka su integrirane i priključene

Kompaktni oblik

Zahvaljujući tome lako se može integrirati u postojeći sustav grijanja s međuspremnikom vode za grijanje

Mogućnost kaskadiranja

Bez dodatne vanjske regulacije (tipovi PBMA, PBMA-S, PBLA i PBLA-S)

Potrebna niska temperatura polaznog voda

Zahvaljujući tome optimalan je za povezivanje u niskotemperaturne sustave grijanja sa solarnim instalacijama

Moduli za svježu vodu Vitotrans 353

Moduli za svježu vodu služe za komfornu i higijensku pripremu tople vode prema principu protočnog bojlera. Za razliku od klasičnih spremnika za zagrijavanje vode, voda se ne koristi za uskladištenje energije, već se pomoću učinkovitog pločastog izmjenjivača topline zagrijava samo kada je to potrebno.

Energija za pripremu tople vode dolazi iz međuspremnika vode za grijanje koji se može zagrijavati raznim sustavima - solarnim sustavima, kao i kotlovima na kruta goriva, klasičnim kotlovima na ulje/plin, dizalicama topline ili drugim sustavima.

Higijenska priprema tople vode prema principu protočnog grijača

Pri velikim razlikama u ispuštanju vode moduli za svježu vodu Vitotrans 353 mogu zajamčiti konstantnu izlaznu temperaturu vode na slavini za toplu vodu. Visokoučinkovitim cirkulacijskim crpkama najnovije generacije upravlja ugrađena regulacija na temelju broja okretaja tako da je volumni protok vode za grijanje optimalno podešen prema aktualnom kapacitetu potrošnje.

Vitotrans 353 sa svojih pet tipova nudi savršeni komfor, optimalnu higijenu i napredan način rada koji štedi energiju.

Serija za zidnu montažu

 • Tip PBSA, kapacitet potrošnje 25 l/min
 • Tip PBMA/PBMA-S, kapacitet potrošnje 48 l/min
 • Tip PBLA/PBLA-S, kapacitet potrošnje 68 l/min

Cirkulacijska serija za montažu na međuspremnik vode za grijanje

 • Tip PZSA, kapacitet potrošnje 25 l/min
 • Tip PZMA, PZMA-S, kapacitet potrošnje 48 l/min


Novost kod dokazanog modela Vitotrans 353 je varijanta s pločastim niklom lemljenim izmjenjivačem topline. Alternativa bakrenoj verziji, koja je još uvijek dostupna, može se instalirati bilo gdje, gdje postoji osjetljivost na koroziju bakra zbog kvalitete vode.

Moduli za svježu vodu

Moduli za svježu vodu za zidnu montažu

Moduli za svježu vodu za zidnu montažu, tipovi PBSA (kapacitet potrošnje 25 l/min), PBMA/PBMA-S (kapacitet potrošnje 48 l/min) i PBLA/PBLA-S (kapacitet potrošnje 68 l/min), isporučuju se bez cirkulacijske crpke i mogu se pomoću cirkulacijskog kompleta (pribor) naknadno ugraditi u toplinsku izolaciju. Također postoji mogućnost korištenja seta razdjeljivača povratnog voda (pribor) pomoću 3-putnog preklopnog ventila ugrađenog u blizini međuspremnika vode za grijanje.

Kako bi se povećao volumni protok slavine, postoji mogućnost povezivanja do četiri modula istog tipa PBMA/PBMA-S i PBLA/PBLA-S u kaskadu. Budući da ugrađene regulacije međusobno komuniciraju putem BUS voda, dodatna regulacija nije potrebna.

Moduli za svježu vodu Vitotrans 353 za zidnu montažu, tipovi PBSA/PBMA/PBMA-S (lijevo) i PBLA/PBLA-S (desno)

Moduli za svježu vodu iz cirkulacijske serije

Cirkulacijska serija uključuje i druge modele za montažu na međuspremnik vode za grijanje. Modeli PZSA (kapacitet potrošnje 25 l/min) i PZMA/PZMA-S (kapacitet potrošnje 48 l/min) tvornički se isporučuju s montiranim cirkulacijskim setom i setom razdjeljivača povratnog voda za jednostavnu i brzu montažu na spremnik.

Moduli za svježu vodu u cirkulacijskoj izvedbi mogu se kombinirati sa sljedećim međuspremnicima vode za grijanje Vitocell:

Moduli za svježu vodu Vitotrans 353 iz cirkulacijske serije, tipovi PZSA i PZMA/PZMA-S, montirani na međuspremnike vode za grijanje Vitocell 100-E, 120-E, 140-E i 160-E

Detalji o proizvodu

Kapacitet potrošnje*
 • Tip PBSA: do 25 l/min
 • Tip PBMA: do 48 l/min
 • Tip PBMA-S: do 48 l/min
 • Tip PBLA: do 68 l/min
 • Tip PBLA-S: do 68 l/min

  *prema ispitnom postupku SPF-a (postupak ispitivanja modula za svježu vodu prema Institutu za solarnu tehniku u Švicarskoj)
Presjek proizvoda Vitotrans 353, tip PBLA/PBLA-S