heizen-holz-scheitholz.jpg

Cjepanice

Cjepanice su idealne za sve koji taj energent mogu sami nabaviti, npr. iz domaćeg šumarstva. Drvo se mora osušiti, dakle, skladištiti i sadržavati što je moguće manje preostale vlage. Osim toga, potreban je međuspremnik za vodu za grijanje kako bi se osigurala kontinuirana opskrba toplinom.

Kotao za grijanje na cjepanice

Uzimajući u obzir cjelokupnu investiciju, grijanje na drva je uz današnje cijene za energiju isplativa alternativa. Viessmann kotlovi na drva imaju visoki stupanj učinkovitosti te su štedljivi u potrošnji.