Savjet eksperta
Vitocell 100-E/-W

Spremnik za pohranu vode za grijanje

Za akumuliranje vode za grijanje u kombinaciji s dizalicama topline. Izvedba sukladno DIN 4753, zapremina: 200 litara

Mali gubici topline
Modul za svježu vodu Vitotrans 353
S 200 litara zapremine
Za spremnike sa zapreminom od 750 i 950 litara

Za individualno savjetovanje pronađite stručnog partnera na licu mjesta u tražilici lokalnih partnera.

Pronađite stručnog partnera
Mali gubici topline

zbog visokokvalitetne sveobuhvatne toplinske izolacije

Modul za svježu vodu Vitotrans 353

za higijensko zagrijavanje pitke vode prema principu protočnog bojlera može se isporučiti kao dodatni pribor.

Vitotrans 353 za montažu na spremnik

Za spremnike sa zapreminom od 750 i 950 litara prikladno i za montažu na spremnik.

Vitocell 100-E/-W

Spremnik za pohranu vode za grijanje

Vitocell 100-E/-W tip SVW

Za akumuliranje vode za grijanje u kombinaciji s dizalicama topline.
Izvedba sukladno DIN 4753, zapremina: 200 litara

Vitocell 100-E tip SVP

Za akumuliranje vode za grijanje u kombinaciji sa solarnim sustavima, dizalicama topline i kotlovima na kruto gorivo.
Izvedba sukladno DIN 4753, zapremina: 400 litara

Vitocell 100-E tip SVPA

Za akumuliranje vode za grijanje u kombinaciji sa solarnim sustavima, dizalicama topline i kotlovima na kruta goriva.
Izvedba sukladno DIN 4753, zapremina: 750, 950, 1500, 2000 litara

Profitirajte od ovih prednosti

  • U sustavima za grijanje sa dva ili više proizvođača topline i više trošila topline višestruko primjenjivo preko više priključaka polaznog i povratnog voda kao i dodatnih priključaka za mjerna mjesta. Prikladno osobito u kombinaciji sa solarnim sustavima, toplinskim crpkama i kotlovima na kruto gorivo.
  • S 200 litara zapremine kao pribor za sustave grijanja toplinskim crpkama.
  • Mali gubici topline zbog visokokvalitetne sveobuhvatne toplinske izolacije.
  • Modul za svježu vodu Vitotrans 353 za higijensko zagrijavanje pitke vode prema principu protočnog bojlera može se isporučiti kao dodatni pribor. Za spremnike sa zapreminom od 750 i 950 litara prikladno i za montažu na spremnik.

Presjek proizvoda

Vitocell 100-E Typ SVPB (950 Liter)