Niskotlačni kotlovi za proizvodnju pare

Vitoplex 100-LS su troprolazni kotlovi s niskim opterećenjem ložišta, a to su najbolji preduvjeti za izgaranje uz male emisije štetnih tvari i dušičnog oksida.