Parni kotlovi icons-gas-oel-25x25.png

Viessmannova kompletna ponuda obuhvaća nisko- i visokotlačne uređaje za proizvodnju pare. Izvedba s plamenim cijevima i cijevima za dimne plinove s niskim toplinskim opterećenjem ložišta, unutarnja, vodom hlađena, stražnja komora za skretanje te vodom hlađeni uvod plamenika bez obzida osiguravaju izgaranje ulja i plina sa svim uobičajenim modernim sustavima plamenika koji su dostupni na tržištu uz male emisije štetnih tvari. Konstrukcija odabrana za ove kotlove, u koju je ugrađen veliki broj patenata i dijelova sa zaštitom intelektualnog vlasništva, jamči u svako doba najveću učinkovitost.