Grijanje na drva je dobra alternativa grijanju na ulje ili plin.

Instalacija grijanja na drva

Instalacija grijanja na drva je dobra alternativa grijanju na ulje ili plin: jer nije samo odgovorno postupanje prema okolišu argument za ovu prirodnu sirovinu. Drvo kao domaće gorivo je vrlo povoljno i razvoj cijena ne podliježe velikim kolebanjima.

Kotao za grijanje na cjepanice

Uzimajući u obzir cjelokupnu investiciju, grijanje na drva je uz današnje cijene za energiju isplativa alternativa. Viessmann kotlovi na drva imaju visoki stupanj učinkovitosti te su štedljivi u potrošnji.