Solar-1-2.jpg

Toplinska energija sunca za zagrijavanje pitke vode i potporu grijanju

Tko danas ulaže u novo grijanje odmah bi trebao predvidjeti i solarni uređaj za dopunu. Na taj način profitirate od male potrošnje energije i možete se veseliti zbog manjeg mjesečnog računa za energiju.

Vakumski cijevni kolektori

Učinkovito korištenje sunčeve topline - apsorberi s visoko selektivnim završnim slojem hvataju posebno puno sunčeve energije te tako osiguravaju visoki Stupanj učinkovitostii. Pritom je posebno učinkovita toplinska izolacija zajamčena vakumom u cijevima. Na taj način gotovo da ne nastaju gubitci između staklenih cijevi i apsorbera – a kolektor i najmanje zračenje sunca još može pretvoriti u korisnu toplinu. A vakumski cijevni kolektori tijekom prijelaznog razdoblja i u zimskim mjesecima te pri niskim vanjskim temperaturama raspoloživo zračenje sunca koriste na posebno učinkovit način.