Parni kotlovi icons-gas-oel-25x25.png

Energetska štedljivost i niske emisije štetnih tvari kod pripreme pare kao i visoka radna sigurnost postrojenja te raspoloživost postrojenja su bitni zahtjevi proizvodnih pogona i industrijskih postrojenja. Za koncept kotlovnice primjeren zahtjevima potrebno je obuhvatiti individualne zahtjeve, na taj način se mogu ostvariti sistemska rješenja po mjeri. To iziskuje kompetentno savjetovanje, sveobuhvatnu ponudu usluga i parnih kotlova / proizvođača pare, koji u skladu s Vašim značajkama izvedbe omogućuju ekonomičnu i za budućnost sigurnu proizvodnju pare.