Stambene zgrade | Zahtjev za stručnim savjetovanjem

Proizvodi za obiteljsku kuću/kuću za dvije obitelji

Proizvodi za velike stambene objekte

Vaše osobne podatke koristit ćemo samo sukladno našoj izavi o zaštiti podataka.

 

* Viessmann ili treća osoba angažirana od Viessmanna će broj telefona i email adresu, ukoliko ste istu naveli, koristiti samo za kontaktiranje te pitanja u vezi s realizacijom zatraženog savjetovanja.

 

* 2 Informacije o opozivu

Opoziv treba uputiti na

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

ili putem emaila na widerruf@viessmann.com