Pomoć za donošenje odluke kod kupovine vašeg novog grijanja: nova oznaka energetske učinkovitosti jedinstvena u čitavoj Europi sada i za grijanja.

Hladnjaci, televizori i perilice rublja već nekoliko godina imaju oznaku energetske učinkovitosti. A od 26.rujna 2015.godine je ta oznaka obvezna i za tehniku grijanja, tako da će se ubuduće i pojedinačne komponente – uređaji za proizvodnju topline te uređaji za pripremu tople vode – ali i kompletna grijanja označavati razredom energetske učinkovitosti.

Da biste aktivirali video, kliknite na gumb za reprodukciju. Napominjemo da se prikazom videozapisa podaci prenose na YouTube. Za detalje pogledajte našu politiku privatnosti.

ErP-Label.gif
Video "Oznaka ekološkog dizajna"

Više transparentnosti kod potrošnje energije: oznaka učinkovitosti za sustave grijanja

Novo označavanje učinkovitosti tehnike grijanja temelji se na direktivama i uredbama Europske unije (EU). To znači da su oznake jedinstvene u čitavoj Europi te da se izračun provodi na temelju postupaka koje je definirala Europska komisija. To vam daje osnovu za usporedbu i time pomoć u donošenju odluke za kupovinu novog ili modernizaciju grijanja.

Sve iz jedne ruke: usklađeni sustavi grijanja za veću učinkovitost

Oznake učinkovitosti su dobra pomoć u orijentaciji. No, odluku o kupovini grijanja ipak ne niste trebali donijeti samo na temelju oznake. Naime, grijanja su kompleksni sustavi učinkovitost kojih ne ovisno samo o pojedinačnom proizvodu, veći o savršenoj usklađenosti svih komponenata.


ErP-HR_1_2_image_xl.jpg

Oznake učinkovitosti za sustave grijanja

Na oznaci energetske učinkovitosti, ovdje na primjeru kondenzacijskog kotla, pronaći ćete razne podatke. Iskazani su razred energetske učinkovitosti, koji je označen crnom strelicom, ali i učin ili emisije zvuka uređaja.


Oznake proizvoda i njihovi razredi učinkovitosti

Pojedinačne komponente sustava grijanja dobivaju oznaku proizvoda. Za uređaje za proizvodnju topline je kao najbolji razred učinkovitosti određen A++, a najlošiji je G. Kod uređaja za pripremu tople vode skala ide od A do G. Kod kombiniranih uređaja koji se koriste kako za grijanje prostora, tako i za pripremu tople vode, zasebno se iskazuju razredi za obje primjene.

Informativinija od oznake proizvoda: oznaka za cjelokupni sustav

Sustavi grijanja se sastoje od više komponenata i sve one utječu na učinkovitost cjelokupnog sustava. Iz tog se razloga pored oznaka proizvoda koriste i oznake za cjelokupni sustav koje iskazuju energetsku učinkovitost za cjelokupni sustav. Tako npr. sustav za pametni dom (smart home system) povećava učinkovitost sustava grijanja.

Ako su sve komponente savršeno usklađene, oznaka za cjelokupni sustav često iskazuje bolju energetsku učinkovitost od oznaka pojedinih proizvoda. Dakle, tek nam oznaka za cjelokupni sustav daje informacije o tomu koliko je sustav grijanja doista učinkovit.

Heizungsanlage.jpg

Učinkovitija u sustavu: usklađena tehnika grijanja tvrtke Viessmann

Kompletna ponuda tvrtke Viessmann nudi sve komponente grijanja iz jedne ruke. Svi su dijelovi međusobno tako dobro usklađeni da sustav grijanja u praksi postiže najveću učinkovitost.