Viessmann vam nudi rješenja u svim područjima primjene

Grupa Viessmann je jedan od vodećih proizvođača sustava grijanja, industrijskih i rashladnih sustava. Viessmannova kompletna ponuda nudi individualna rješenja s učinkovitim sustavima i učinima od 1,5 do 120.000 kW za sva područja primjene i sve energente.

Komplettangebot.jpg

Sustavi grijanja

Kako bismo prekinuli zastoj u modernizaciji na tržištu topline, treba nam cjelokupni raspoloživi tehnološki spektar. Što je najsvrsishodnije ovisi o pojedinačnom slučaju - o potrebnoj snazi, o raspoloživom energentu, i, u konačnici, o individualnim zahtjevima korisnika.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Ulje i plin:veliki potencijal za uštede i „zelena perspektiva“

Otprilike 65 posto svih grijanja u Njemačkoj, njih 20 milijuna, radi na plin, 30 posto na loživo ulje. To znači da će fosilni energenti još dugo vremena imati značajnu ulogu. Ograničen domet i CO2 emisije koje su povezane sa sagorijevanjem ulja i plina ne zahtijevaju samo što je moguće štedljivije korištenje tih prirodnih resursa, već i „zelenu perspektivu“ u vidu većeg biogenog udjela. Sa svojim velikim potencijalom za uštede i niskim ukupnim investicijama kondenzacijska se tehnika nudi kao najekonomičnije rješenje. Upotrebom modernog, učinkovitog uljnog ili plinskog kotla potrošnja se može smanjiti i do 30 posto u usporedbi sa zastarjelim grijanjem.


Stirling-Motor_605x341.jpg

Posebno učinkovita - kogeneracija

Kogeneracija je tehnologija za učinkovitost s posebno velikim potencijalom budući da se kod ove tehnologije toplina, koja nastaje s proizvodnjom struje, koristi na svrsihodan način. Za razliku od uobičajeno odvojene proizvodnje struje i topline (struja iz centralne elektrane, toplina iz centrale, odnosno podruma s grijanjem), kogeneracijski sustavi koji rade na prirodni plin smanjuju potrošnju primarne energije za otprilike jednu trećinu i emisije CO2 za više od 50 posto.

važan preduvjet za ekonomično korištenje kogeneracijskih sustava su po mogućnosti duga vremena rada. Iz tog su se razloga kogeneracijska postrojenja dosad pretežno koristila u objektima s velikom cjelogodišnjom potrebom za strujom i toplinom – npr.u bolnicama, poslovnim i industrijskim objektima.

Za upotrebu u novo izgrađenim obiteljskim kućama i kućama za dvijeobitelji te u saniranom postojećim zgradama s malom potrebom za toplinom nude se sustavi na bazi tehnologije gorivih ćelija. Kodmodernizacije obiteljskih kućai kuća za dvije obitelji s većom potrebom za toplinom su mikro kogeneracije sa stirling motorom posebno ekonomične.


Pellets_605x341.jpg

Biomasa:CO2 neutralna, komforna toplina

Najveći udjel u obnovljivim energijama ima biomasa s otprilike 70 posto -i to s dobrim razlogom: cjepanice i peleti se, primjerice, ne moraju uvoziti, raspoloživi su čitavu godinu, jednostavni su za skladištenje i sagorijevaju CO2 neutralno. Moderni kotlovi na biomasu nisu samo prikladni za komforno, centralno grijanje zgrada i za zagrijavanje pitke vode, nego i za upotrebu u proizvodnjoj industriji. Po pitanju komfora i jednostavnosti rukovanja ovi uređaji za proizvodnju topline odgovaraju otprilike sustavu grijanja na ulje/plin.


Druck

Toplina iz zraka i zemlje: besplatna i ekološka

Sa svojim izvanrednim karakteristikama popitanju snage dizalice topline nisu prikladne samo za novogradnju i modernizaciju stambenih zgrada, već se mogu koristiti i za poslovne objekte. Pored topline iz vanjskog zraka, zemlje ili sustava ledenog spremnika otpadna toplina iz industrijskih procesa može se koristiti kao izvor energije. Relativno mali operativni troškovi, ekološki aspekti kao i neovisnost o ulju i plinu govore u korist primjene ove provjerene tehnologije. Posebno inovativno rješenje su hibridni sustavi s integriranim modulom dizalice topline koji se mogu koristiti umjesto zastarjelog uljnog ili plinskog kotla. To vrijedi i za adsporcijske uređaje za grijanje na plin koji se, kao kombinacija kodenzacijskog uređaja i adsorpcijske dizalice topline na plin, odlikuju 40 posto nižom potrošnjom goriva u usporedbi za tehnikom ogrjevne vrijednosti.


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Sunčeva energija - idealna dopuna

Uređaj za toplinu sunca za pripremu tople vode ili podršku grijanju isplati se i u kombinaciji s konvencionalnom dizalicom topline ili kondenzacijskim kotlom. Tako se ljeti za pripremu tople vode može koristiti isključivo energija sunca. S podrškom grijanju solarni uređaj tijekom čitave godine može uštedjeti više od 30 posto troškova za gorivo. Pomoću fotonaponskih uređaja se energija sunca može pretvoriti u električnu energiju – za isporuku u mrežu isto kao i za vlastitu opskrbu, to znači da akumuliranje ili npr. za pogon dizalice topline.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Industrijski sustavi

Učinkoviti energetski sustavi i postrojenja za industrijske primjene daju važan doprinos smanjenju operativnih troškova i emisija štetnih tvari te tako stavraju prednosti u odnosu na konkurenciju. Viessmann za to nudi obuhvatna sustavna rješenja koja jamče ekonomičnu opskrbu parom do 120 tona po satu, toplinom do 120 MW, hladnoćom do 2 MW i strujom do 50 MW. Za to se mogu koristiti svi energenti - fosilna goriva, biomasa i otpadna vrućina isto kao i toplina iz zemlje ili vanjskog zraka ili otpadna toplina koja nastaje prilikom industrijskih procesa.

Viessmann razvija i realizira cjelovite energetske koncepcije koje se temelje na promatranju cjelokupnog sustava proizvodnje energije, strukture opskrbe i potrošnje. Analiza svih procesa je osnova za utvrđivanje potencijala i usklađenje svih komponenata sustava. Obuhvatne usluge od projektiranja preko puštanja u rad do servisa kompletiraju našu ponudu.

Rashladni sustavi

Viessmann nudi inovativna rješenja za hlađenje, kao što su rashladni namještaj i namještaj za duboko smrzavanje s centralnim hlađenjem i izvedbe spremne za uključivanje u struju, lamelirane proizvode, postrojenja od različitih materijala, rashladne prostorije upravljane temperaturom, rashladne ćelije i agregate kao i pribor i usluge vezane za montažu i održavanje. Zahvaljujući snažnoj mreži partnera Viessmann svojim kupcima može ponuditi cjelovita rashladna rješenja. Kupci imaju jednu centralnu kontakt-osobu za prodaju, marketing i servis. Proizvodni pogoni u Njemačkoj i Finaskoj raspolažu s dugogodišnjim znanjem u području rashladne tehnike, a od objedinjavanja ovih kompetencija profitiraju prije svega kupci koji dobivaju cjelovita rashladna rješenja od jednog jedinog dobavljača.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Jedinstveni maloprodajni koncepti

Viessmannova rashladna rješenja ispunjavaju sve poslovne zahtjeve. Pritom fleksibilno ispunjenje svih zahtjeva kupaca ima najviši prioritet. Sva se rashladna rješenja prilagođavaju individualnim potrebama kupaca kako bi se njihovo tržište isticalo od konkurencije jedinstvenim konceptima i layout opcijama.