Savjet eksperta

Energetska politika

© Frytkownica / Shutterstock.com

Na temelju Viessmannovih korporativnih načela energetska politika specificira sljedeća načela postupanja za sve djelatnike grupe Viessmann.

 

Energetski cilj

Grupa Viessmann obvezuje se kroz energetsku politiku i nadalje smanjivati potrebu za energijom, a time i emisije CO2. To se postiže na temelju strateških ciljeva. Uprava svake tvrtke naše grupe utvrđuje te ciljeve svake godine, u skladu s ciljevima grupe. Osnova za određivanje ciljeva su podaci o potrošnji za proteklo razdoblje, pročišćeni za podatke vezane za vrijeme ili proizvodnju, prema aspektima potrebne održivosti i ekonomičnosti odnosnih odluka.

 

Kontinuirano poboljšanje energetskog učina

Težimo za kontinuiranim poboljšanjem energetskog učina, pritom se pridržavanje zakonski propisanih zahtjeva pretpostavlja kao minimum.

 

Održivost

Odluke koje su energetski relevantne donose se i prema aspektima održivosti, a analize životnog ciklusa izrađuju se kada je to potrebno i smisleno.

 

Djelatnici

Za realizaciju energetske politike nužno je sudjelovanje svih djelatnika. Djelatnici pojedinih tvrtki iz grupe se opsežno obavještavaju, informiraju u energetskim pitanjima te se uključuju u program energetskog upravljanja.

 

Opseg, resursi

Energetski ciljevi poduzeća odnose se podjednako na sva područja u poduzeću, sve djelatnosti i postupke.

Najviše upravno tijelo grupe Viessmann stavlja na raspolaganje sve resurse i informacije koje su potrebne za provedbu energetske politike i ostvarenje strateških i operativnih ciljeva

 

Javnost

Javnost se redovito informira o energetskim aspektima, potrošnji energije i programu energetskog upravljanja u grupi Viessmann.

 

Emisije

U povezanosti s energetskim ciljevima za grupu se utvrdđuju i ciljevi vezani za emisije. Do smanjenja emisija dolazi kroz povećanje energetske učinkovitosti i stalno povećanje udjela obnovljivih izvora energije.

 

Kontrola

Najviše upravno tijelo grupe Viessmann redovito kontrolira i ocjenjuje pridržavanje energetske politike.

 

Energetski monitoring

Potrošnja energije u tvrtkama unutar grupe se stalno mjeri i prati, a bitni energetski aspekti se redovito evidentiraju, preispituju i komuniciraju.