Pravila o privatnosti vezano za aplikaciju Vitoguide 

Uvod 

Ovim Pravilima o privatnosti obavještavamo Vas o vrsti, opsegu i svrsi prikupljanja i
uporabe osobnih podataka u aplikaciji Vitoguide (u daljnjem tekstu: „Aplikacija“) od
strane tvrtke Viessmann Werke GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: „mi” ili „nas”).
Odgovorni smo za sve osobne podatke koji se prikupe na ovoj aplikaciji, osim ako
ova pravila o privatnosti pružaju drugačije informacije. 

Osobni podaci su informacije koje se mogu koristiti za identifikaciju osobe, tj. podaci
preko kojih se može doći do osobe. To obično uključuje Vaše ime, adresu e-pošte ili
broj telefona. Osim toga, tehnički podaci preko kojih se može doći do osobe isto tako
se moraju smatrati osobnim podacima. 

Kontaktni podaci voditelja obrade: 

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Broj telefona: 06452 70-0
Telefaks: 06452 70-2780
E-pošta: info@viessmann.com 

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka 

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)

Broj telefona: +49 6452 70-0
Telefaks: +49 6452 70-2780
E-pošta: datenschutz@viessmann.com 

Viessmann d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10020 Zagreb
Broj telefona: +385 1 6593 650
Telefaks: +385 1 6546 793
E-pošta: info@viessmann.hr


Načela obrade podataka putem aplikacije
Podaci koji su zabilježeni na aplikaciji ili koje ste unijeli Vi koristeći aplikaciju koriste

se samo za svrhe navedene u ovim pravilima o privatnosti i koristimo ih samo mi,
osim ako ste dali dodatne privole. Možete povući svoju privolu na temelju zakona o
zaštiti podataka u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost slanjem e-pošte na
info@viessmann.hr.

Pohranjeni osobni podaci se brišu ako povučete svoju privolu, ako podaci više nisu
potrebni za ispunjenje određene svrhe ili ako pohrana podataka nije dopuštena na
temelju drugih pravnih osnova. Podaci se neće izbrisati ako je to potrebno zbog
zakonskog roka za pohranu, ali se neće koristiti u druge svrhe. 

 

Obrada unutar Viessmann grupe
Sljedeći subjekti naše grupe obrađuju Vaše pSljedeći subjekti naše grupe obrađuju Vaše podatke u naše ime: odatke u naše ime:

 • Viessmann d.o.o. za prodaju i marketing i kao primarni kontakt u Vašoj zemlji
 • Deutschland GmbH za prodaju i marketing
 • VC/O GmbH za rad naših internetskih stranica i aplikacije, kao i u marketinške svrhe
 • Viessmann IT Service GmbH za pozadinske poslužiteljske sustave

Ostale tvrtke Viessmann grupe mogu obrađivati prikupljene podatke ili im se isti mogu prenijeti u sljedećim slučajevima:
 

 • dali ste svoju izričitu i informiranu privolu (npr. napomenu u aplikaciji),             
 • događa za određenu svrhu i zbog podjele rada unutar Viessmann grupe; sklopljeni su potrebni ugovori unutar Viessmann grupe,
 •  podaci se pseudonimiziraju i voditelj obrade jamči da izvršitelj obrade ne može de-pseudonimizirati podatke,
 • podaci se anonimiziraju te stoga nisu obuhvaćeni ograničenjima zakona o zaštiti privatnosti.

Imamo ugovore sa svim izvršiteljima obrade u pogledu poštivanja zakona o zaštiti privatnosti, u skladu s člankom 28. GDPR-a. 

Prijenos u treće zemlje
Tvrtke Viessmann grupe obrađuju/prenose podatke koje dostavite u/na lokacije u
Njemačkoj, Europskoj uniji i trećim zemljama (uključujući SAD) koje imaju
odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s člankom 45. GDPR-a ili nude
odgovarajuća jamstva u skladu s člankom 46. GDPR-a. Prijenos u treće zemlje se
odvija samo u iznimnim slučajevima koji su izričito navedeni u pravilima o privatnosti. 

Dobrovoljno pružanje podataka 
Pružanje Vaših osobnih podataka u aplikaciji općenito se ne zahtijeva niti zakonom, niti ugovorom. Niste obvezni otkriti osobne podatke u aplikaciji. Međutim, pružanje funkcija aplikacije zahtijeva obradu Vaših osobnih podataka. 


Vaša prava

 • zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo na temelju članka 15. GDPR-a. Možete zatražiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su se Vaši podaci otkrili ili će se otkriti, planirano razdoblje pohrane, postojanje prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovora, postojanje prava na žalbu, podrijetlo Vaših podataka ako ih nismo mi prikupili, i postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila i, ako je primjenjivo, bitne informacije o njezinim pojedinostima; 

 • odmah zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili na temelju članka 16. GDPR-a; 

 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka koje smo pohranili u skladu s člankom 17. GDPR-a, osim ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacije, za ispunjavanje zakonske obveze, zbog razloga od javnog interesa, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; 

 • u skladu s člankom 18. GDPR-a, ograničiti obradu Vaših osobnih podataka ako osporite točnost podataka, ako je obrada nezakonita i odbijate brisanje podataka, ako mi više ne trebamo podatke, ali ih trebate kako biste postavili, ostvarili ili obranili pravne zahtjeve, ili ako ste uložili prigovor na obradu na temelju članka 21. GDPR-a;

 • na temelju članka 20. GDPR-a, zaprimiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku ili zatražiti prijenos na drugu odgovornu osobu; 

 •  Ako obrađujemo podatke na temelju pravne osnove iz članka 6., stavka 1., točke f) GDPR-a („legitimni interes“), možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u Vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. 

 • U skladu s člankom 7., stavkom 3. GDPR-a, u bilo kojem trenutku možete opozvati svoju privolu koju ste nam dali. Kao rezultat toga, više nam neće biti dopušteno nastaviti s obradom podataka na temelju ove privole u budućnosti. Možete opozvati svoju privolu putem niže navedenih kontaktnih podataka. 
   

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate (pogledajte gore
navedene kontaktne podatke) 

Nadalje, na temelju članka 77. GDPR-a, imate pravo podnijeti pritužbu bilo kojem
regulatornom tijelu. Primjerice, možete se obratiti sljedećem regulatornom tijelu u
svom uobičajenom mjestu stanovanja ili sjedištu naše tvrtke ili tijelu u svojoj zemlji:

Regulatorno tijelo:

no tijelo: Njemačka

 Hrvatska      

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefaks: +49 611 1408-900
E-pošta: poststelle@datenschutz.hessen.de

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
Telefon: 00385 (0)1 4609-000
Telefaks: 00385 (0)1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr

 

Poveznice na druge internetske stranice 
Aplikacija može sadržavati poveznice na internetske stranice drugih pružatelja usluga
na koje se ova pravila o privatnosti ne primjenjuju. 

Pregled postupaka 
Osobni podaci obrađuju se u aplikaciji tijekom 

 1. Preuzimanje aplikacije
 2. Automatska obrada podataka prilikom pristupanja aplikaciji
 3. Korisnicki racun
 4. Korištenje aplikacije
 5. Kolacici
 6. Google Analytics

1. Preuzimanje aplikacije

Za preuzimanje aplikacije potrebno je prenijeti određene informacije u trgovinu
aplikacija, a to se osobito odnosi na korisničko ime, adresu e-pošte i korisnički broj
Vašeg računa, vrijeme preuzimanja, podatke o plaćanju i individualnu brojčanu
oznaku uređaja. Nemamo utjecaj na ovakvo prikupljanje podataka i za to ne snosimo
odgovornost. Obrađujemo samo podatke koji su potrebni za preuzimanje aplikacije

Pravna osnova
Obrada osobnih podataka u okviru gore navedenog postupka temelji se na članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Na temelju članka 6., stavka 1., točke f) GDPR-a, obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu naših legitimnih interesa, osim kada su od takvih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Naš interes je pružiti Vam mogućnost za preuzimanje aplikacije. Možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u Vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. Ako to želite učiniti, možete napisati e-poruku na sljedeću adresu e-pošte info@viessmann.hr

2. Automatska obrada podataka prilikom pristupanja aplikaciji 

Automatski obrađujemo podatke u zapisima na poslužitelju koji se prenose našim poslužiteljima preko aplikacije. To je tehnički potrebno za rad aplikacije i služi u svrhu
pružanja svih funkcija aplikacije. Sljedeći podaci automatski se pohranjuju u zapise na poslužitelju:

 • operativni sustav koji koristi mobilni uredaj
 • IP adresa Vašeg mobilnog uredaja
 • vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • identifikacijski broj mobilnog uredaja

Ovi podaci se ne spajaju s podacima iz drugih izvora.
IP adresa je globalno jedinstveni identifikator Vašeg pristupnog uređaja u vremenskom periodu u kojem Vam je Vaš pružatelj internetskih usluga dodijelio tu adresu. Najuobičajeniji oblik (IPv4) sastoji se od četiri odvojena bloka brojeva koji su odvojeni točkama. Općenito, ako koristite svoj privatni mobilni uređaj, koristite IP adresu koja ne ostaje ista jer Vam je dodijeljena privremeno od strane Vašeg pružatelja usluga („dinamička IP adresa“). Mobilnim uređajima tvrtki često se dodjeljuju statičke IP adrese, odnosno trajno dodijeljene IP adrese. U slučaju statičkih IP adresa, u načelu je znatno lakše povezati korisničke podatke s identitetom korisnika. Osim u svrhu praćenja neovlaštenog pristupa našoj internetskoj stranici,
općenito ne koristimo takve osobne podatke, nego samo procjenjujemo na anonimnoj osnovi kojoj se od naših internetskih stranica pristupa najčešće, koliko puta se pristupa toj internetskoj stranici na dnevnoj bazi i slične informacije
 

Pravna osnova
Obrada osobnih podataka u okviru gore navedenih zapisa temelji se na članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Na temelju članka 6., stavka 1., točke f) GDPR-a, obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu naših legitimnih interesa, osim kada su od takvih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Naš legitimni interes je lakše upravljanje i sposobnost otkrivanja i praćenja hakiranja. Možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u Vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. Ako to želite učiniti, možete napisati e-poruku na sljedeću adresu e-pošte: info@viessmann.hr. 

3. Korisnički račun

Otvaranje korisničkog računa zahtijeva pružanje osobnih podataka, a to se osobito odnosi na adresu e-pošte, adresu Vaše tvrtke, Vaše ime i broj telefona. Korisnički račun služi kao identifikacija Vas kao osobe u aplikacijama. Uporaba aplikacija nije moguća bez korisničkog računa. 

Pravna osnova
Obrada osobnih podataka temelji se na članku 6., stavku 1., točki b) GDPR-a (izvršenje ugovora, sklapanje ugovora). Navedeni podaci su nam potrebni kako bismo bili sigurni da poznajemo svoje ugovorne partnere i da su račune otvorile stvarne osobe.

Razdoblje pohrane
Podaci iz korisničkog računa bit će izbrisani ako zatvorite svoj račun i ako podaci nisu potrebni zbog nekog drugog pravnog razloga.

4. Uporaba aplikacije 

Aplikacija se koristi za daljinsko nadziranje, kontrolu i analizu Viessmann generatora topline. Podaci o generatorima topline korisnika koji se prikazuju u aplikaciji i koje možete nadzirati putem aplikacije pohranjuju se i obrađuju na Viessmann poslužiteljima kojima upravlja tvrtka Viessmann IT Service GmbH u okviru ugovora o obradi podataka. Svi poslužitelji nalaze se u Njemačkoj. Bilježi se online status sustava, IP adresa, konfiguracijske postavke, operativni podaci kao što su potrošnja energije i krivulja temperature sustava u određeno vrijeme, radni parametri i memorija grešaka (sažeto kao „podaci o grijanju“) svih priključenih generatora topline Vaših korisnika.

Smijete koristiti podatke svojih korisnika dok god imate njihovu privolu. 
 

5. Kolačići

Kolačići se pohranjuju na Vašem mobilnom uređaju kada koristite našu aplikaciju. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na mobilnom uređaju i dodijeljene su aplikaciji koju koristite. Kolačići pružaju određene informacije osobi koja postavlja kolačiće (ovdje: mi). Kolačići ne mogu izvršavati programe niti prenositi viruse na Vaš mobilni uređaj. Oni služe kako bi mobilne aplikacije bile prilagođenije korisniku i općenito učinkovitije. Aplikacija koristi i kolačiće sesije koji se automatski brišu nakon zatvaranja aplikacije ili odjave. 

Pravna osnova
Obrada osobnih podataka u kontekstu kolačića temelji se na članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Na temelju članka 6., stavka 1., točke f) GDPR-a, obrada osobnih podataka je zakonita ako je potrebna u svrhu naših legitimnih interesa, osim kada su od takvih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Naš legitimni interes je autentificirati korisnike aplikacije. Možete uložiti prigovor na ovu obradu podataka u bilo kojem trenutku ako u Vašem slučaju postoje razlozi protiv obrade podataka. Ako to želite učiniti, možete napisati e-poruku na sljedeću adresu e-pošte: info@viessmann.hr.

Razdoblje pohrane
Kolačići se automatski brišu nakon zatvaranja aplikacije ili nakon odjave. 
 

6. Google Analytics

Ova aplikacija koristi Google Analytics - uslugu analize tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava „kolačiće“, tj. tekstualne datoteke koje se stavljaju na Vaš mobilni uređaj, kako bi pomogao aplikaciji analizirati kako korisnici upotrebljavaju tu stranicu. Informacije koje kolačić generira o Vašoj uporabi ove aplikacije obično se prenose na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, ako je za ovu aplikaciju aktivirana anonimizacija IP adrese, Google će unaprijed skratiti Vašu IP adresu u državi članici Europske unije ili u drugim državama koje su ugovornice u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Željeli bismo naglasiti da je Google Analytics proširen kako bi uključivao funkciju „anonymizeIp“ na ovoj internetskoj stranici, a kako bi se osiguralo da se IP adrese prikupljaju anonimno (prikrivanje IP adrese). 

Samo u iznimnim slučajevima, puna IP adresa bit će poslana poslužitelju tvrtke Google u SAD-u i ondje skraćena. U naše ime, Google će koristiti ove informacije za procjenu Vaše uporabe aplikacije, sastavljanje izvješća o aktivnosti u aplikaciji i pružanje operatoru aplikacije ostalih usluga koje su vezane za aplikaciju i uporabu interneta. IP adresa koju Vaš preglednik prenosi u kontekstu Google Analytics ne spaja se s drugim podacima tvrtke Google. 

Za daljnje informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka molimo posjetite
https://policies.google.com/?hl=hr
 

Pravna osnova 
Obrada osobnih podataka temelji se na članku 6., stavku 1., točki a) GDPR-a. Na temelju članka 6., stavka 1., točke a) GDPR-a, obrada osobnih podataka je zakonita ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja. Možete spriječiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje generira kolačić i koji se odnose na Vašu uporabu aplikacije (uključujući Vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodatka koji je dostupan na sljedećem linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Daljnje prikupljanje podataka putem Google Analyticsa također možete spriječiti klikom na sljedeću poveznicu. Kolačić za odjavu postavljen je kako bi se spriječilo buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posjećivanja ove internetske stranice:
[gumb za odjavu]

Razdoblje pohrane
Kod nas se ne pohranjuju osobni podaci. S obzirom na to da su podaci anonimizirani skraćivanjem IP adrese, mi pohranjujemo samo statističke podatke