Potvrda zaprimanja formulara

Draga sudionice, dragi sudioniku,

 

zaprimili smo tvoje prijeđene kilometre. Na ovaj način nisi samo  učinio nešto dobro za sebe nego si i aktivno doprinijela/-o zaštiti klime.

 

Puno hvala na tvome doprinosu!

 

Naravno, možeš i dalje sudjelovati sa svojim sljedećim treningom, veselimo se ponovnom susretu na ovom mjestu. 

 

Lijep pozdrav

Tvoj ViMove Team