aktuell - Viessmannov magazin

Naš magazin "aktuell" obraća se svim zaposlenicima i prijateljima tvrtke Viessmanna. Raščlanjen u više rubrika sadrži interesantne stručne članke o tehnici grijanja kao i aktualne informacije vezane za našu tvrtku.

viessmann_ish_2015.jpg

aktuell 1 | 2015

HYBRID - CONNECT - POWER
Viessmann na sajmu ISH Energy 2015

2015. godina

1-2015.jpg

aktuell 1 | 2015

HYBRID – CONNECT – POWER: Viessmann na sajmu ISH Energy 2015

Download (PDF 3 MB)

2014. godina

4-2014.jpg

aktuell 4 | 2014

Tržišta zapadne Europe - ogromni potencijal s tri milijuna uređaja za proizvodnju topline godišnje

Download (PDF 2 MB)
3-2014.jpg

aktuell 3 | 2014

Učinkovitost i inovativna tehnika traženi su i na sjeveru Europe

Download (PDF 2 MB)
2-2014.jpg

aktuell 2 | 2014

Tržište u Kini - gigantski potencijali za rast u području novogradnje i postojećih objekata

Download (PDF 6 MB)
1-2014.jpg

aktuell 1 | 2014

Zimske Olimpijske igre - 17 medalja za Viessmannov tim

Download (PDF 4 MB)

2013. godina

3-2013.jpg

aktuell 3 | 2013

Viessmann povećava svoj angažman u Turskoj. Svečano otvorena nova proizvodnja u Manisi.

Download (PDF 4 MB)
2-2013.jpg

aktuell 2 | 2013

Viessmann u Sjevernoj Americi: tržišta s potencijalom Kanada i SAD

Download (PDF 2 MB)
1-2013.jpg

aktuell 1 | 2013

ISH Energy 2013: Centralna tema sajma: „climate of innovation“

Download (PDF 3 MB)

2012. godina

4-2012.jpg

aktuell 4 | 2012

Kompletna ponuda za bioenergetska sela i lokalne toplinske mreže

Download (PDF 1 MB)
3-2012.jpg

aktuell 3 | 2012

Učinkoviti energetski sustavi za industriju i poslovne objekte

Download (PDF 1 MB)
2-2012.jpg

aktuell 2 | 2012

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u stanogradnji

Download (PDF 1 MB)
1-2012.jpg

aktuell 1 | 2012

Viessmannova kompletna ponuda: za budućnost sigurna tehnika grijanja za obiteljske kuće i kuće za dviije obitelji

Download (PDF 1 MB)