Certifikati

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Zertificiranje sukladno DIN EN ISO 9001:2008

Viessmann je po prvi puta 1994. godine certificiran prema DIN EN ISO 9001. Certifikat se svake godine preispituje.

U svibnj/lipnju 2015. su auditori tvrtke VDE Prüf- und Zertifizierungsgesellschaft kod Viessmanna proveli audit sustava upravljanja kvalitetom. Audit je uspješno proveden. Tvrtka VDE Prüf- und Zertifizierungsgesellschaft je potvrdila da naš sustav upravljanja kvalitetom ispunjava zahtjeve norme DIN EN ISO 9001:2008. Certifikat sukladno DIN EN ISO 9001:2008 koji je vrijedio do 30.05.2018. godine zamijenjen je novim zbog proširenja područja važenja certifikata.

Certificiranje našeg sustava upravljanja kvalitetom je za nas bitan preduvjet za izradu vrhunske kvalitete.

Certificiranje sukladno EMAS Uredbi

Zahvaljujući uzornom upravljanju okolišem Viessmann se smatra pionirom u području zaštite okoliša. Poduzeće nije certificirano samo sukladno normi DIN EN ISO 14001, već pored toga sudjeluje i u audit sustavu za okoliš Europske unije (EMAS) – jedne od najstriktnijih uredbi u području zaštite okoliša. Uredba propsiuje utvrđivanje mjerljivih ekoloških ciljeva koji prelaze aktualne zakonske odredbe u području zaštite okoliša.

Viessmann je treće poduzeće u Europi i drugo u Njemačkoj koje je ispunilo zahtjeve ovoga audita.Validaciju svake tri godine moraju procesti neovišni vještaci za područje zaštite okoliša, dodatno se svake godine provodi i audit u svrhu nadzora. EMAS Uredba postoji od 1993., pa iako su s vremenom brojna druga poduzeća ispunila obveze iz audita za upravljanje ekološkim sustavima, Viessmann i dalje ima ulogu pionira - kao jedino poduzeće iz ove branše koje je validiralo sve svoje lokacije u Njemačkoj.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Certificiranje prema DIN EN ISO 14 001:2009-11

Pored europskog audita za područje okoliša sa svojim striktnim zahtjevima o ekološkoj transparentnosti stoji i međunarodna norma DIN EN ISO 14 001 o implementacji općeg sustava za upravljanje zaštitom okoliša.

Cilj ove norme je također kontinuirano poboljšanje zaštite okoliša u poduzećima. A za razliku od EMAS audita provodi se bez izrade ekološke izjave koju validira eksterni vještak za zaštitu okoliša i onda objavljuje.

Certificiranje prema DIN EN ISO 50001:2011-12

Za svoj sustav energetskog upravljanja na lokaciji Allendorf je Viessmann certificiran prema normi DIN EN ISO 50001:2011-12.

Za ostvarenje ciljeva u području energetske i klimatske politike povećanje energetske učinkovitosti ima ključnu ulogu, pa je tako energetska učinkovitost važan dio učinkovitog korištenja resursa. Pred tom će se pozadinom u narednim godinama standardizirani sustav za energetsko upravljanje postupno etablirati kao standard za industrijska poduzeća.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Certificiranje prema ISO 29990:2010

Viessmannova kompletna ponuda i dugogodišnje iskustvo jednog od vodećih proizvođača sustava tehnike grijanja su osnova za široki temelj znanja s kojim mogu računati naši partneri na tržištu.

2013. godine je Viessmannova akademija certificirana od tvrtke TÜV Süd prema normi DIN ISO 29990 te time ispunjava visoki standard za edukacijske usluge kao i zahtjeve vezane za sustav upravljanja kvalitetom u području obrazovanja i stručnog usavršavnaja.

Certificiranje prema OHSAS 18001:2007

Sustav upravljanja sigurnosti i zaštitom na radu svih društava grupe Viessmann u Allendorfu certificiran je prema normi OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series).

OHSAS_18001_2007.jpg