“U novo stoljeće”:

Viessmann započinje jubilarnu godinu sa rastom

● Porast prodaje za 2,8 % usprkos slabom tržišnom okruženju
● Rješenja orijentirana prema kupcu kao odgovor na potrebe za obnovljivim izvorima energije
● Digitalizacija kao pokretač budućeg uspjeha stručnih tvrtki

Frankfurt / Allendorf (Eder), 15.3.2017 - Viessmann grupa je na vodećem sajmu ISH Energy startala u jubilarnu godinu  pod motom “U novo stoljeće”. Poduzeće, jedno od vodećih međunarodnih proizvođača grijanja, industrijskih sistema i sistema hlađenja osnovano je prije 100 godina i spremno je za zajedničku budućnost sa svojim partnerima.

Prof. Dr. Martin Viessmann, predsjednik upravnog odbora, naglasio je u Frankfurtu: “U našoj jubilarnoj godini još više nove izazove prihvaćamo kao šanse. Ovdje prvenstveno mislimo na energetsku tranziciju, a s druge strane na digitalizaciju. Za oboje nudimo našim partnerima odgovarajuća rješenja koja prikazujemo na sajmu ISH.”

Poslovni razvoj pozitivan - rast prometa i rast prodaje

U 2016 godini Viessmann je postigao rast prodaje od 2,8 %, promet je rasao za 1,4 % na 2,25 Mlrd. eura. Time se Viessmann dokazao u teškom tržišnom okruženju. Tako je prodaja u cjelokupnoj njemačkoj branši grijanja pala za 2%, a u svijetu čak i više od 3%.

„Tržišne brojke pokazale su da modernizacija na tržištu grijanja ne dolazi toliko do izražaja koliko bi bilo potrebno za ostvarivanje politički predodređenih ciljeva zaštite okoliša, istaknuo  je Joachim Janssen, CEO Viessmann grupe. „Uslijed toga zadovoljni smo razvojem naše tvrtke u protekloj godini.”

U Njemačkoj je promet Viessmanna porastao za 5%. U inozemstvu je naprotiv promet pao za 2%, također zbog teške situacije u branši u Rusiji. Inozemni udio u ukupnom prometu iznosio je 54%. Broj zaposlenih porastao je za 3% i iznosi 12.000 djelatnika.

Investicijska ofenziva u rekordne visine

Investicije u budućnost poduzeća Viessmann je povećao na 130 mil. eura. To iznosi 6% od prometa. Težište je na slijedećem:

● Centar za istraživanje i razvoj „Technikum“ sa sjedištem u Allendorfu, službeno je otvoren 12. travnja 2017 u prisutnosti njemačke kancelarke Dr. Angele Merkel ;
● novi pogon u Lipetsku/Rusija koji će biti otvoren u lipnju 2017;
● digitalni proizvodi i poslovni modeli kao i digitalna diverzifikacija.

“Značajno povećanje investicija pridonosi našoj novoj viziji: We take care of the planet with customer centric energy solutions. Ova energetska rješenja razvijamo kako bismo zajedno sa našim partnerima iskoristili šansu koju nam nude energetska tranzicija kao i digitalizacija,” rekao je Prof. Viessmann.

Rješenja za energetsku tranziciju

U sklopu energetske tranzicije struja postaje sve važniji održivi i CO2 neutralni izvor energije. Novi Viessmann eneregetski management sistem (EMS) služi za upravljanje komponentama sektorskih kogeneracijskih postrojenja baziranim na struji kao što su fotonaponska postrojenja, toplinske crpke i baterijski spremnici. EMS optimira proizvodnju i potrošnju električne energije u zgradama.

Najinovativniji oblik kogeneracijskih postrojenja, koji spaja proizvodnju topline i struje je grijanje na gorivne ćelije. Viessmann je uspješno uveo na tržište navedeni uređaj i već radi na slijedećoj generaciji tehnologije budućnosti.

Osim toga Viessmann je na sajmu ISH pokazao inovativne tehnologije sa visokim stupnjem energetske efikasnosti za sve vrste energenata i sva područja primjene. Tu pripadaju visoko efikasni kondenzacijski uređaji u kombinaciji sa solarom, biomasom , toplinskim crpkama kao i hibridnim sustvima.

Digitalizacija: Sveobuhvatna podrška za stručne tvrtke

“Digitalizacija je najveća strukturna promjena koja se ikad dogodila u našoj branši. Ona nudi našim partnerima potpuno nove mogućnosti da dođu do još boljih iskustava kupaca. Ta rješenja obuhvaćaju između ostalog predviđeno održavanje kao i upravljanje grijanjem mobilnim uređajem. Naši partneri na taj način dobijaju na vremenu, smanjuju kompleksnost i ostvaruju veći prihod. Točno o tome se i radi ” istaknuo je Maximilian Viessmann, četvrta generacija i CDO Viessmann grupe.

Prof. Viessmann: “Digitalizacija je dovela do toga da u naše vrijeme stariji mogu učiti više od mlađih nego obrnuto. Veselim se da je moj sin pristupio u tvrtku i provodi digitalnu transformaciju. S time je uvedena slijedeća promjena generacije, koju smo pripremali već godinama. Zajedno prilagođavamo tvrtku na zahtjeve digitalne budućnosti.”

Značajnije težište je na digitalnim servisima koji su ključ budućnosti stručnih tvrtki : od brze izrade online ponude preko podrške u fazi instalacije i u fazi pogona pa do modernizacije.

Sveukupno tvrtka provodi digitalnu transformaciju na tri razine:

Kao prvo Viessmann kreira poduzetničku kulturu orjentiranu ka budućnosti i pritom pokušava digitalizirati sve interne procese.

Kao drugo razvijaju se digitalni proizvodi i poslovni modeli koji su bliski matičnom poslovanju. Primjer za to je Joint Venture sa  BMW ‘Digital Energy Solutions’, koji nude digitalna rješenja za fleksibilna energetska tržišta.

I konačno  Viessmann diverzificira kroz investicije u nove poslovne segmente, posebno u tzv. “Deep-Tech” područje - između ostalog putem Venture Capital fonda Vito Ventures (vito.vc) i Company Builder WATTx (wattx.io).

Fokus je na kupcu

Fokus prema kupcu pokazuje se ne samo sa digitalnim servisima već i direktno na sajmu  ISH : u središtu je dijalog sa kupcima i partnerima koji su na forumu saznali kako se njihova tvrtka može pripremiti na zahtjeve budućnosti.

Tako je ISH prezentacija ilustrirala Viessmannov put u novo, digitalno i CO2-neutralno stoljeće - digitalizacija i energetska tranzicija made in Germany.


Prof. Dr. Martin Viessmann

Download 300 DPI (JPG 1 MB)