Vitobloc 200 tip EM-199/293


Profitirajte od ovih prednosti

  • S više od 2500 instaliranih Vitobloc 200 modula ovo je doista provjerena tehnika
  • Kompletno spremni za priključivanje i tvornički ispitani
  • Mirni motori s oksidacijskim katalizatorom
  • Provjereni sustavi daljinskog nadzora i automatizacije
  • Atraktivni poticajni programi


1000 puta instaliran

Kondenzacijski moduli Vitobloc 200 EM-199/293 daju 199 kWel i 293 kWth.

Kogeneracijska postrojenja su idealna kada stalno postoji potreba za što je moguće dulje vrijeme za proizvodnju struje.

Sa svojim je učinom Vitobloc 200 prikladan za novogradnju i modernizaciju u industriji, poslovnim objektima i općinama.


Pouzdan i ekonomičan

Vitobloc 200 ispunjava zahtjevne Tehničke uvjete za priključak operatora mreže. Serijska oprema obuhvaća baterije startera i sinkroni generator, pa kogeneracijsko postrojenje time može preuzeti i pogon za nadomještanje mreže.

Duži intervali održavanja zahvlajujući integriranoj opskrbi uljem za podmazivanje smanjuju operativne troškove i vremena nerada. Jedinice koje su kompletno spremne za rad i ispitane u tvornici stoje za minimalno vrijeme i troškove potrebne za instalaciju i provjereni učin.*Napomena vezana za pretraživanje poticajnih sredstava

Informacije i podaci koji su objavljeni kroz online pretraživanje pažljivo su prikupljeni, no unatoč tomu se ne može preuzeti nikakva odgovornost da su potpunosti ispravni i potpuni. Mjerodavni su jedino važeći zakoni, uredbe i direktive - pravno obvezujuće podatke dobit ćete kod odnosnih navedenih institucija.
Zakonski utemeljeno pravo na poticaje ne postoji. Iznimke mogu proizaći iz zakonskih odredbi, kao npr. za naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije temeljem Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o kogeneracijskim sustavima.
Uostalom, odnosno tijelo odobrava poticajna sredstva isključivo u okviru raspoloživih proračunskih sredstava.
*Online pretraživanje

Poticajna sredstva

Tražim poticajna sredstva za kogeneraciju

Nevažeći poštanski broj

Presjek proizvoda

Vitobloc-200_EM-199-238-Schnitt.png