Izjava o zaštiti podataka

Osnovne informacije

Mi, Viessmann Werke GmbH i Co. KG (u nastavku „Viessmann“ ili „mi“) kao dio Viessmann grupe, zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo jako ozbiljno i striktno se pridržavamo važećih odredaba Zakona o zaštiti podataka. To uključuje, posebice Uredbu o zaštiti podataka u slijedećem: "GDPR", Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Viessmann grupa su tvrtke povezane s Viessmann GmbH i Co KG. To su one tvrtke na koje možemo imati odlučujući utjecaj.

Osobni se podaci na našim internetskim stranicama i prilikom korištenja naših aplikacija prikupljaju samo u tehnički potrebnom opsegu. Osobni podaci su sve informacije koje Vas osobno identificiraju ili druge informacije povezane s vama.

Odgovorno tijelo u smislu Zakona o zaštiti podataka / GDPR

Viessmann d.o.o. Hrvatska
n/r Povjerenik za zaštitu podataka
Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10 020 Zagreb
Telefon: 01 6593 650
Telefaks: 01 6546793
E-mail: zastita.podataka@viessmann.hr

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: info@viessmann.com

Obrada unutar Viessmann grupe

U naše ime, ime Viessmann Werke GmbH & Co. KG, rade:

 • Viessmann Deutschland GmbH za prodaju i marketing
 • VC/O GmbH za rad s web-stranicama i aplikacijama kao i marketing
 • Viessmann IT Service GmbH za rad Backend sustava
 • Viessmann PV + E GmbH i Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG za prodaju i marketing

Kroz druge tvrtke članice grupe Viessmann prikupljeni podaci mogu se obrađivati ili prenijeti na njega, ako:

 • ste to izrijekom i informacijom sa drugog mjesta (npr. napomena u obrascu upitnika) pristali,
 • je potrebno u okviru izdvajanja i podjele rada unutar Viessmann grupe; u tu svrhu sklopljeni su odgovarajući ugovorni sporazumi unutar Viessmann grupe,
 • su podaci od strane nadležnog tijela pod pseudonimom dani na korištenje i odgovorno tijelo osigurava da ugovoreno društvo grupe ne može de-pseudonimizirati ove podatke, ili
 • su podaci anonimno pohranjeni od strane nadležnog tijela, a pohranjeni podaci više nisu podložni propisima o zaštiti podataka.

Prijenos u treće zemlje

Tvrtke Viessmann Grupe procesiraju / prenose od Vas dobivene podatke na lokacijama u Njemačkoj, Europskoj uniji i zemljama izvan EU-a (uključujući SAD), koji imaju odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s člankom 45 GDPR-a ili nude odgovarajuća jamstva u skladu s člankom 46 GDPR-a.

Područje primjene izjave o zaštiti podataka

Slijedeće objašnjenje daje vam pregled o tome kako mi jamčimo zaštitu podataka, koju vrstu podataka, za koju namjenu i na kojoj pravnoj osnovi prikupljamo i obrađujemo. Ona je načelo važeća za sve web stranice i aplikacije za koje je Viessmann odgovoran. Ako Viessmannove web-lokacije i aplikacije odstupaju od tih načela obrade podataka ili ih nadopunjuju vlastitim, to će se na odgovarajućim web mjestima ili u aplikacijama obznaniti na prikladan način.

Ova izjava o zaštiti podataka sastoji se od pet dijelova:

Nadalje, naša web stranica može sadržavati poveznice na web stranice drugih pružatelja usluga, na koje se ova pravila o privatnosti ne odnose.


I. Odredbe za privatne korisnike

Ovaj dio pravila o privatnosti odnosi se na privatne korisnike usluga Viessmann. Pravni temelj za obradu Vaših podataka temelji se na Vašem pristanku u ovoj izjavi o zaštiti podataka kao privola odn. kao bi Vam mogli ustupiti tra#ene infromacije ili proizvode temeljem GDPR-a članak 6 St.1 rečenica b). 

Korištenje i verifikacija osobnih podataka

Osobni podaci koje navedete uključuju između ostalog slijedeće:

 • Vaše ime
 • Vašu adresu (Poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj, eventualni dodaci adresiranja)
 • Vašu e-mail adresu
 • Vaš datum rođenja
 • Vaš spol
 • Vaš telefonski broj i/ili broj mobitela
 • Vašu zemlju
 • Vaše informacije o plaćanju
 • Vaš dosada korišteni način grijanja
 • Naziv Vašeg Viessmann proizvoda
 • Tvornički broj Vašeg Viessmann proizvoda

Ukoliko nam date na raspolaganje Vaše osobne podatke, koristimo ih kako bismo odgovorili na Vaše upite, obradili i izvršili Vaš zahtjev za savjetovanje, tehničku administraciju, aktivnosti za prijavu i usluge pružene unutar odgovarajućih web stranica ili aplikacija. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. rečenica 1 b GDPR-a ili Vaš pristanak. U bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak na korištenje Vaših podataka. Kontaktirajte nas, ako je moguće navodeći podatke korištene usluge, na: zastita.podataka@viessmann.hr

Ostvarivanje telefonskog kontakta putem tvrtke Viessmann

Ako ste se prihvatili našu izjavu o zaštiti podataka i dali nam svoj telefonski broj u zahtjevu za savjetovanje, kontaktirat ćemo Vas putem telefona prije nego što proslijedimo Vaš zahtjev za savjetovanja našoj partnerskoj tvrtki kako bismo potvrdili točnost Vaših podataka, raspravljali o Vašem projektu i bili u stanju prenijeti odgovarajućem stručnjaku.

Informacije o prosljeđivanju Vaših podataka i evaluaciji

Ako ste se prihvatili našu izjavu o zaštiti podataka i ustupili nam Vašu e-mail adresu u zahtjevu za savjetovanje, obavijestit ćemo Vas putem e-mail adrese o trenutnom statusu Vašeg zahtjeva za savjetovanje putem naših usluga. Između ostalog Vam šaljemo poruku s kontaktnim podacima dodijeljenog specijaliziranog partnera kao i po završetku Vašeg savjetovanja priliku da ocijenite ovu specijaliziranu tvrtku. Ako svoju e-mail adresu ne unesete u upitu za stručno savjetovanje, nažalost nismo u mogućnosti pružiti vam uslugu stručnog savjetovanja.

Prosljeđivanje osobnih podataka

Za pružanje usluga iz zahtjeva za stručno savjetovanje odn. stručno posredovanje za savjetovanje i / ili kupnju, održavanje ili popravak grijanja ili drugog proizvoda iz Viessmannovog asortimana, mi uz Vašu suglasnost prosljeđujemo Vaše predane osobne podatke vanjskim stručnim tvrtkama koje surađuju kao partneri s našom tvrtkom i aktivni su na Vašem području.

Te stručne tvrtke su zamoljene da Vas kontaktiraju u određenom vremenskom roku kako bi mogle obaviti stručno savjetovanja i / ili izraditi ponudu. U tu svrhu, stručne tvrtke ostvaruju kontakt putem e-maila i / ili telefona.

Daljnja obrada i brisanje Vaših podataka

Osim toga, Vaši podaci neće se prosljeđivati ili prodavati s trećim stranama, npr. osobama ili tvrtkama koje ne pripadaju Viessmann grupi. Brisanje pohranjenih osobnih podataka odvija se ukoliko opozovete Vašu suglasnost za pohranu, ako podaci za ispunjenje cilja koji se provodi s pohranom više nisu potrebni ili ako je njihovo skladištenje iz drugih pravnih razloga nedopustivo.

Oglašavanje i privola za oglašavanje

Mi, to jest Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann Germany GmbH, VC/O GmbH i Viessmann PV + E GmbH, obavještavamo Vas putem e-maila, pošte ili telefona samo o proizvodima i uslugama tvrtke Viessmann i po potrebi Vas ispitujemo, samo ako ste nam izričito dali Vaš pristanak na korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja (opt-in).

To se vrši klikom na naš potvrdni okvir ispod naših upitnih formulara uz koji stoji tekst "Da, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Viessmann Germany GmbH, VC/O GmbH, Viessmann PV + E GmbH i Digital Energy Solutions GmbH & Co smiju koristiti moju e-mail adresu i/ili telefonski broj kako bi me informirali o najnovijim proizvodima i uslugama. Ovime koristim i svoju priliku da sudjelujem u istraživanju tržišta i javnog mnijenja kao i davanje kritike i pohvale. Ovaj pristanak može se ukinuti u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost."

Napomena: Tekst prikazan na određenoj web stranici/aplikaciji može navesti različite tvrtke ako na njih utječe Vaš zahtjev.

Ako ste nam dali svoj pristanak za takvu upotrebu, ali Vi ne želite više primati oglašavanje ili ankete od Viessmanna u budućnosti, možete u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak s budućim učinkom. Vaši će podaci biti izbrisani ili, ako je potrebno za računovodstvene i knjigovodstvene svrhe, pohranjeni u tu svrhu. Za opoziv pošaljite e-mail na odjava@viessmann.hr.

Korištenje osobnih podataka kod prijave na e-mail novosti (Newsletter)

Ako se prijavite na Viessmann web stranici ili Viessmann aplikaciji za jedan od naših newslettera, Vaša adresa e-pošte koristit će se u svrhu informiranja i oglašavanja sve dok se ne odjavite s ovog newslettera. Registriranjem za newsletter pohranjujemo Vašu e-mail adresu, IP adresu i datum registracije. Ova pohrana služi isključivo kao dokaz u slučaju da treća strana zloupotrijebi e-mail adresu i prijavljuje se bez znanja osobe koja ima pravo na newsletter.

Možete povući Vaš pristanak na primitak newslettera u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Ako više ne želite primati newsletter, uvijek možete otkazati pretplatu na našu mailing listu putem poveznice za odjavu u newsletteru ili poslati e-mail na odjava@viessmann.hr.

Korištenje osobnih podataka kod korištenja kontaktnog obrasca

Ako nam pošaljete upit putem jednog od naših kontaktnih obrazaca, Vaši podaci iz upitnog obrasca, uključujući podatke za kontakt koji ste tamo dali, bit će pohranjeni u svrhu obrade Vašeg zahtjeva i u slučaju dodatnih pitanja na istu temi. Ti podaci neće biti objavljeni trećim stranama.

U bilo kojem trenutku možete otkazati svoj pristanak na korištenje podataka danih putem obrasca za kontakt. Za opoziv pošaljite e-mail na: odjava@viessmann.hr

Korištenje osobnih podataka kod korištenja Viessmann zajednice (Viessmann Community)

Kada se registrirate u Viessmann zajednicu prihvaćanjem ove izjave o zaštiti podataka i otvaranjem korisničkog računa, informacije koje pružate koristit će se za izgradnju Viessmann zajednice i za obradu Vaših postavljeni pitanja i komentara. To također uključuje i pristanak na kontaktiranje od strane Viessmanna putem e-maila i/ili telefona što je strogo namijenjeno obradi sadržaja Vašeg zahtjeva.

Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da izbrišete račun s učinkom za budućnost. Vaši će se podaci izbrisati ili ako su potrebni za druge pravne svrhe ostat će pohranjeni u tu svrhu. Nakon brisanja Vašeg korisničkog računa sadržaj Vašeg doprinosa zajednici bit će anonimiziran unutar Viessmann zajednice i ostat će tamo. No, ti doprinosi više se ne mogu dodijeliti Vašoj osobi.

Korištenje osobnih podataka prilikom prijava na događanja ili informativnih posjeta

Na nekim stranicama naše web stranice imate mogućnost unijeti osobne podatke kako biste se prijavili za informativne posjete, školovanja ili događaje koje organizira Viessmann. Koristit ćemo te podatke samo za obradu Vašeg zahtjeva. Ako svoju adresu e-pošte i telefonski broj unesete kao sudionika na jednom od naših događaja, primit ćete potvrdu e-pošte i, ovisno o događaju, SMS 30 minuta prije zadanog vremenskog okvira / prije početka Vašeg događaja. Nakon završetka događaja, podaci se pohranjuju, na primjer, za procjenu događaja. Ti podaci bit će izbrisani najkasnije nakon 6 mjeseci, ako to nije protivno zakonskim odredbama o pohrani podataka, primjerice tehničke napomene, čašćenja, troškovi itd.

Možete ukinuti svoj pristanak na korištenje podataka navedenih u Vašoj prijavi sve do početka događaja. Molimo kontaktirajte: odjava@viessmann.hr


II. Odredbe za poslovne korisnike

Ovaj dio izjave o zaštiti podataka odnosi se samo na poslovne korisnike kao što su obrtnici, stručne tvrtke, industrijska poduzeća, općine, komercijalne tvrtke, projektanti, arhitekti, itd. i to samo u mjeri u kojoj poslovni partneri svoje osobne podatke daju na raspolaganje putem naših web stranica i u naših aplikacija.

Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i Viessmann ih obrađuje:

 • Posredovanje kod upita korisnika
 • Posredovanje na upitane klijente
 • Prikaz u specijaliziranim Viessmann imenicima (npr. specijalizirani partner tvrtka u blizini za pretraživanje na www.viessmann.hr, traženje instalatera na viessmann.hr)

Ako ste nam Vaše osobne podatke dali na raspolaganje, mi ćemo ih koristiti samo za odgovaranje na Vaše upite, izvršavanje zaključenih ugovora s Vama, za tehničku administraciju, za aktivnost prijavljivanja i usluge koje su dostupne na odgovarajućim web stranicama ili aplikacijama.

Brisanje pohranjenih osobnih podataka izvršit će se ako opozovete svoj pristanak za pohranu, ako prema Vašem saznanju ne postoji više svrha niti postoji potreba za pohranjivanjem Vaših podataka ili ako je pohranjivanje radi drugih pravnih razloga nedopustivo. Molimo kontaktirajte Widerruf@viessmann.com. Vaši će se podaci tada izbrisati ili ako je potrebno u svrhu potvrde, naplate i / ili računovodstvene svrhe, biti će pohranjeni u takve svrhe.

Za ostale osobne podatke koji se obrađuju u okviru isporuke i karakteristika proizvoda i usluga prema Članku 6 Stav.1 red b) primjenjuju se odredbe o zaštiti podataka u odgovarajućim općim uvjetima prodaje.


III. Odredbe za podnositelje prijave za posao

Ovaj dio izjave o zaštiti podataka odnosi se na podnositelje prijave za posao u Viessmann grupi ili trećoj tvrtki, kojoj je Viessmann dao na raspolaganju platformu i partnerski program za oglašavanje poslova i posredovanje kod zapošljavanja. To vrijedi samo u mjeri u kojoj podnositelji prijave daju na raspolaganje svoje osobne podatke u okviru postupka prijave, npr. prijava u papirnatoj formi, e-mailom, kontaktnim obrascem s privitcima odn. putem Viessmann portala ili korištenjem elektroničkih burzi poslova trećih tvrtki u skladu sa traženim sadržajem, također i u skladu s drugim nacionalnim propisima. Dokumenti za prijavu koji se šalju u papirnatoj formi skeniraju se i pohranjuju u našim sustavima, a papir je zbrinut u skladu s propisima o zaštiti podataka od strane ovlaštenih pružatelja usluga.

Vaše osobne podatke koristimo samo za obradu Vaše prijave i na temelju Vašeg pristanka na ovu izjavu o zaštiti podataka. Uvid u dokumente imaju zaposlenici zaduženi za zapošljavanje u Viessmann Werke GmbH & Co. KG, u tvrtke članice grupe i pravni zastupnici odn. osobe odgovorne za zapošljavanje u odjelima gdje je raspisano radno mjesto. Drugi oblik obrade vrši se anonimno u svrhu mjerenja uspješnosti korištenih kadrovskih i tehničkih kanala oglašavanja poslova, te također anonimno navedene vještine kandidata.

Podaci se obrađuju korištenjem sustava Greenhouse Software, Inc., tvrtke sa sjedištem u SAD-u. Sukladno članku 46. GDPR-a, Viessmann Werke GmbH & Co. KG je sklopio ugovor s Greenhouseom na temelju EU standardnih klauzula o zaštiti podataka.

Brisanje pohranjenih osobnih podataka prijavitelja odvija se automatski najranije nakon 4, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana kada je kandidat obaviješten da nije primljen na radno mjesto za koje se natjecao i dok zakonski uvjeti dopuštaju. Rok proizlazi iz odredbi Zakona o općem tretmanu. Samo uz Vašu izričitu suglasnost na naš zahtjev, Vaši će podaci ostati u našem sustavu kako bismo ih razmotrili za buduće poslove.

Prilikom podnošenja dokumenata za prijavu za posao u papirnatom obliku bez upućivanja na određeni oglas za posao u našim elektroničkim formatima, npr. kao otvorene prijave, dobit ćete sažetak ove izjave o zaštiti podataka, zajedno s potvrdom o primitku Vaše prijave ili najkasnije u slučaju odbijenice s naše strane.


IV. Opće informacije i odredbe za Viessmann Web-stranice i aplikacije

Ove odredbe su važeće uz odredbe za privatne korisnike i odredbe za poslovne korisnike za Viessmannove web stranice i aplikacije. Neke od naših aplikacija imaju vlastita pravila o privatnosti. Pravila o privatnosti Viessmann Apps ViCare i Vitotrol Plus mogu se naći na sljedećem linku: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Obrada podataka uslijed otvaranja naših internetskih stranica i korištenja naših aplikacija

Viessmann na Vašem serveru automatski evidentira i pohranjuje informacije o log datotekama koje nam šalje Vaš preglednik ili aplikacija. Te podatke Viessmann ne može pripisati pojedinačnim osobama. Ne postoji spajanje tih podataka s drugim izvorima podataka. To su:

 • vrsta/verzija preglednika
 • korišteni operativni sustav
 • Referrer URL (prethodno posjećena stranica)
 • host-ime računala koje traži pristup (IP adresa)
 • vrijeme upita servera.

IP adresa je globalno važeći identifikator Vašeg računala koji je u trenutku dodjele vašeg davatelja internetskih usluga jedinstven, a u svom trenutnom obliku (IPv4) sastoji se od četiri numeričke tipkovnice odvojene razdobljima ili proširene dodatnim znamenkama (IPv6). U većini slučajeva, vi kao privatni korisnici nećete koristiti statičnu IP adresu, jer vam ju privremeno dodijeljuje Vaš davatelj usluga (tzv. "Dinamična IP adresa"). S trajno dodijeljenim IP adresama (tzv. "Statična IP adresa") tehnički je moguće jasno dodjeljivanje korisničkih podataka putem ove značajke.

Navedene podatke obrađujemo za sljedeće svrhe:

 • Osiguravanje glatke postavke povezivanja web stranice
 • Osiguravanje komforne uporabe gore spomenute web stranice
 • Procjena sigurnosti sustava i stabilnosti sustava
 • Za daljnje administrativne i statističke svrhe

Osobni podaci datoteka logiranja poslužitelja obrađuju se temelje se na članku 6. stavak 1. natuknica f) GDPR-a. Ova dozvola omogućuje obradu osobnih podataka u kontekstu "legitimnog interesa" odgovorne osobe, osim ako Vaša temeljna prava, slobode ili interesi nisu prekoračena. Naš legitiman interes leži u jednostavnosti administracije i sposobnosti otkrivanja i praćenja hakiranja. Možete se suprotstaviti ovoj obradi podataka u bilo kojem trenutku ako postoje razlozi koji postoje u Vašoj posebnoj situaciji i koji govore protiv obrade podataka. Sve što trebate učiniti je poslati e-mail službeniku za zaštitu podataka. Naš legitiman interes slijedi gore navedene svrhe prikupljanja podataka. Ni u kojem slučaju ne koristimo prikupljene podatke radi donošenja zaključaka o Vama osobno.

Log datoteke poslužitelja s gore navedenim podacima automatski se brišu nakon 30 dana ili, ako se koriste za statistiku, anonimiziraju. Zadržavamo pravo za pohranu log datoteka poslužitelja dulje ako postoje činjenice koje ukazuju na nedozvoljeni pristup (kao što je pokušaj hakiranja ili tzv. DDOS napada).

Obrada podataka za pristup našim web stranicama i aplikacijama - "Viessmann račun"

Viessmann koristi središnji sustav upravljanja identitetom i pristupom ("IAM") uz konvencionalne funkcije za prijavu (npr. Korisnički ID i zaporka) za odobravanje, mijenjanje i brisanje autorizacija pristupa i pristupa web stranicama i aplikacijama koje nisu javne ili se ne mogu slobodno koristiti. U tu svrhu od vas će se obraditi sljedeći osobni podaci:
Email adresa

 • Lozinka
 • Web lokacija / aplikacija korištena s zadnjim vremenskim žigom
 • Korisničke uloge
 • Vremenska oznaka posljednje uspješne prijave
 • Ime, prezime i drugi podaci (ovisno o web stranici / aplikaciji koja se koristi)
 • Broj mobitela/telefona (za dvofaktorsku autentifikaciju)

Gore navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kreiranje "Viessmann računa"

 • Stvaranje i upravljanje pravima pristupa aplikacijama i web stranicama
 • Stvaranje i upravljanje pravima pristupa na temelju uloga unutar aplikacija i web stranica
 • Provjera i prikaz ovlaštenja od strane/za odgovarajuće odgovorne funkcije za pojedinačne web stranice i aplikacije u Viessmannu
 • Komunikacija informacija na korištenoj web stranici i aplikaciji (npr. Promjene, poruke o pogreškama, inovacije itd.)
 • Stvaranje i korištenje zbirnih ("anonimiziranih") ključnih podataka o korištenju web stranica i aplikacija

Ovisno o web stranici ili aplikaciji koja se koristi, dopuštenje za obradu vaših osobnih podataka daje se iz sljedećih razloga

 • Ispunjenje ugovora s vama u skladu s GDPR čl. 6. st. 1 lit b, čija tema također uključuje korištenje Viessmannovih web stranica ili aplikacija,
 • vaš pristanak u skladu s GDPR čl. 6. st. 1 lit a ako se od vas izričito traži ovo ili
 • u naš legitimni interes prema čl. GDPR -a. 6. st. 1 lit. f.

Posljednje spomenuto dopuštenje dopušta obradu osobnih podataka u okviru "legitimnog interesa" voditelja obrade, u mjeri u kojoj vaša temeljna prava, slobode ili interesi ne prevladavaju. Naš legitimni interes je učinkovito upravljanje pristupom i pravima pristupa te zaštita web stranica i aplikacija, kao i podataka koji se tamo obrađuju od neovlaštene uporabe (npr. Otkrivanje, izmjena, brisanje). Možete se usprotiviti ovoj obradi podataka u bilo kojem trenutku ako postoje razlozi koji se odnose na vašu posebnu situaciju, a koji se protive obradi podataka. U tu svrhu dovoljna je e-poruka službeniku za zaštitu podataka. Prije prigovora provjerite ne možete li sami izbrisati korisnički račun. Neke korisničke uloge, osobito one temeljene na pristanku, omogućuju vam i da sami izbrišete svoje osobne podatke u sklopu samoposluživanja.Ni u kojem slučaju ne koristimo prikupljene podatke u svrhu donošenja daljnjih zaključaka o vašoj osobi ili stvaranja profila.


Gore navedeni podaci bit će automatski izbrisani ili, u slučaju korištenja za statistiku, anonimizirani ako je vaš korisnički račun neaktivan duže od 360 dana (posljednja oznaka uspješne prijave ili korištenja web stranice ili aplikacije). Od nas ćete dobiti odgovarajuće podatke prije isteka tog razdoblja. Zadržavamo pravo pohrane osobnih podataka na duže vrijeme ako je to posljedica pravnih ili ugovornih razloga ili ako postoje činjenice koje upućuju na pretpostavku neovlaštenog pristupa.

Veza na vanjske web stranice

Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na Viessmannove web stranice i aplikacije. One mogu sadržavati poveznice s web ponudama trećih strana. Ova se izjava o zaštiti podataka ne odnosi na njih. Ako napustite Viessmannove web stranice i aplikacije da bi posjetili ponudu treće strane, preporučujemo vam da pažljivo pročitate pravila o privatnosti tog davatelja usluga.

Informacije o kolačićima i upotreba alata za analizu

Internetske stranice na više mjesta koriste tzv. kolačiće koji služe tomu da naša ponuda postane jednostavnija za korištenje, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na Vašem računalu i koje pohranjuje Vaš preglednik. Većina kolačića koje koristimo su tzv. "kolačići sesije" („Session-Cookies“), što znači da se automatski brišu po završetku Vaše posjete. Kolačići ne oštećuju Vaše računalo niti sadrže viruse.

Viessmann u tu svrhu koristi i alat za analizu, npr. Webtrends ili Google Tag Manager (Firebase). Podaci koji se stave na raspolaganje i koriste mogu se evidentirati i pohraniti potpuno anonimizirano. Pohranjivanje tih podataka se, pod određenim uvjetima, može provesti i izvan Njemačke ili Europske unije.

Prilikom implementacije i korištenja alata za analizu i tehnologija praćenja anonimiziramo što je prije moguće osobne podatke ili na stranicama ponuditelja što je regulirano odgovarajućim ugovorima ili kao dio naše početne upotrebe, tako da se Vaše pravo na informacije ne može ostvariti na sve sljedeće nabrojene tehnologije.

Pomoću odgovarajućih postavki u Vašem pregledniku, odnosno aplikacijama okruženja izvršavajućeg operativnog sustava (iOS, Android) možete spriječiti prijenos takvih podataka, s tim da to eventualno može izazvati probleme kod otvaranja, korištenja ili funkcionalnosti ponuđenog sadržaja ili usluga.

Kolačići treće strane

Viessmann koristi nekoliko partnera za oglašavanje kako bi vam web ponuda i web stranica bili zanimljiviji. Stoga, kada posjetite web stranice i kolačiće iz partnerskih tvrtki pohranjeni su na Vašem tvrdom disku. To su privremeni / trajni kolačići koji se automatski brišu nakon određenog vremena. Ti privremeni ili trajni kolačići (životni vijek od 14 dana do 10 godina) pohranjeni su na Cašem tvrdom disku i izbrisani nakon određenog vremena. Kolačići naših partnerskih tvrtki sadrže samo pseudonimne, uglavnom čak i anonimne podatke. Na primjer, to mogu biti podaci o proizvodima koje ste pregledali, o tome je li nešto kupljeno, o kojim je proizvodima pretraženo itd.

Osim toga, neki od naših oglašavača prikupljaju i informacije o web-lokacijama koje ste posjetili prije, ili o proizvodima koje Vas zanima, na primjer, kako biste mogli prikazivati oglašavanje koje najbolje odgovara Vašim interesima. Ovi pseudonimni podaci nikada neće biti spojeni s Cašim osobnim podacima. Njihova jedina svrha je dopustiti našim podružnicama da Vas ciljaju reklamama koje bi Vas mogle interesirati.

Re-Targeting tehnologija

Naše web stranice koriste takozvane tehnologije ponovnog ciljanja "Re-Targeting". Koristimo te tehnologije kako bismo Vam web stranicu učinili zanimljivijima. Ova tehnologija omogućava korisnicima interneta koji su već zainteresirani za našu trgovinu i naše proizvode da se oglašavaju na web stranicama naših partnera. Uvjereni smo da je prikazivanje personaliziranog oglašavanja temeljenog na interesu općenito zanimljivije za korisnika interneta od oglašavanja koje nema takvu osobnu referencu. Umetanje ovog oglašivačkog materijala na stranice naših partnera temelji se na tehnologiji kolačića i analizi prethodnog ponašanja korištenja. Ovaj oblik oglašavanja potpuno je pod pseudonimom. Nema korisničkih profila koji su spojeni s Vašim osobnim podacima.

Koristeći našu web stranicu, pristajete na korištenje takozvanih kolačića i tako prikupljamo, pohranjujemo i koristimo Vaše podatke o korištenju. Nadalje, Vaši će podaci biti pohranjeni u kolačićima nakon završetka sesije preglednika i, primjerice, ponovno će se učitati kod slijedećeg posjeta web stranici. Ovakav pristanak možete u bilo kojem trenutku opozvati s budućim učinkom odbijanjem prihvaćanja kolačića u postavkama preglednika.


V. Informacije o pravima oštećenih

Ovaj dio izjave o zaštiti podataka nudi dodatne informacije za ostvarivanje Vaših prava kao oštećenih od strane Viessmanna.

Vaš identitet

Da bi se udovoljilo pravima osoba koje su zahvaćene GDPR-om, može biti potrebno, da Viessmann u slučaju osobnih podataka, koji su prikupljeni temeljem pravnih ugovora ili radi opravdane sumnje, nasumičnim odabirom ili kod pravnih dvojbi zatraži dodatne informacije za dokazivanje Vašeg identiteta. To je osobito slučaj ako je zahtjev za informacijama u elektroničkom obliku, ali podaci o pošiljatelju ne daju nikakvu naznaku oštećenoj fizičkoj osobi.

Imate pravo:

 • u skladu s člankom 15. GDPR, zatražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje smo obradili. Konkretno, možete zatražiti informacije o svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka, kategoriji primatelja, kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, planirano razdoblje pohrane, postojanje prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili postojanje prava na pritužbu na takvu obradu, izvor Vaših podataka, ako ih nismo mi prikupili, kao i preko automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje i gdje je to primjereno značajne informacije o njihovim detaljima;
 • u skladu s člankom 16. GDPR-a, zahtijevati bez nepotrebnog odgađanja ispravak netočnih ili potpunih osobnih podataka koji su pohranjeni kod nas;
 • u skladu s člankom 17. GDPR-a tražiti brisanje Vaših osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni, osim ako je potrebna obrada za ostvarenje prava na slobodu izražavanja i informiranja, za ispunjenje zakonskih obveza iz razloga javnog interesa ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • u skladu s člankom 18. GDPR-a zatražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, ukoliko osporavate točnost informacija o vama, obrada je nezakonita i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ili su Vam potrebni za ispunjenje zakonskih obveza iz razloga javnog interesa ili za uspostavu, izvršavanje ili zaštitu pravnih zahtjeva ili ste temeljem članka 21. GDPR-a podnijeli prigovor za zabranu obrade Vaših podataka;
 • u skladu sa člankom 20. GDPR-a, zaprimiti Vaše osobne podatke koji su nam dostavljeni u strukturiranom, zajedničkom i strojno čitljivom obliku ili zatražiti slanje drugoj odgovornoj osobi;
 

Za ostvarivanje tih prava obratite se na:


Viessmann d.o.o. Hrvatska
n/r Povjerenik za zaštitu podataka
Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10 020 Zagreb
Telefon: 01 6593 650
Telefaks: 01 6546793
E-mail: zastita.podataka@viessmann.hr

ili 


Povjerenik za zaštitu podataka Viessmann Gruppe
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: datenschutz@viessmann.com

 • u skladu s člankom 7 Stavak 3 GDPR-a, možete u bilo kojem trenutku opozvati Vašu jednostranu privolu. Zbog toga nam u budućnosti više nije dopušteno nastaviti obradu Vaših podataka. Privolu možete povući kod povjerenika za zaštitu podataka pri Viessmann d.o.o. Hrvatska ili na e-mail: odjava@viessmann.hr

  u skladu s člankom 77 GDPR-a možete se žaliti nadležnom nadzornom tijelu. Možete se obratiti nadzornom tijelu u blizini Vašeg mjesta prebivališta ili sjedištu naše tvrtke.

  Agencija za zaštitu osobnih podataka (Hrvatska)
  Martićeva ulica 14
  HR - 10 000 Zagreb
  Telefon +385 1 4609-000
  Telefaks. +385 1 4609-099
  E-mail: azop@azop.hr
  Web: www.azop.hr

  Nadležno nadzorno tijelo
  Der Hessische Datenschutzbeauftragte
  Postfach 3163
  D-65021 Wiesbaden
  Telefon: +49 611 1408-0
  Telefax: +49 611 1408-900
  E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de


Daljnje informacije – Kontakt podaci

Vaše povjerenje nam je važno, stoga Vam u svako doba želimo dati sve odgovore na Vaša pitanja vezana za obradu Vaših osobnih podataka. Ukoliko imate pitanja na koja Vam ova Izjava o zaštiti podataka nije mogla dati odgovore ili ako u nekom trenutku želite detaljnije informacije, kontaktirajte nas:

Kontakt podaci povjerenika za zaštitu podataka:

Viessmann d.o.o. Hrvatska
n/r Povjerenik za zaštitu podataka

Dr. Luje Naletilića 23M
HR-10 020 Zagreb
Telefon: 01 6593 650
Telefaks: 01 6546793
E-mail: zastita.podataka@viessmann.hr

ili

Datenschutzbeauftragter der Viessmann Gruppe
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: datenschutz@viessmann.com

Prema članku 13. stavak 2 d) GDPR-a ovdje Vam stavljamo na raspolaganja potrebne informacije za ostvarivanje prava na žalbu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka (Hrvatska)
Martićeva ulica 14
HR - 10 000 Zagreb
Telefon +385 1 4609-000
Telefaks. +385 1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Nadležno nadzorno tijelo (Njemačka)
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-900
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Sigurnosna napomena

Nastojimo Vaše osobne podatke pomoću svih tehničkih i organizacijski mogućnosti pohraniti tako da ne budu dostupni trećim osobama. Kod komunikacije putem emaila ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost podataka, tako da kod povjerljivih informacija preporučujemo komunikaciju poštanskim putem.

Izmjene izjave o zaštiti podataka

Ova izjava o zaštiti podataka je aktualna i važeća sa statusom svibanj 2018.

Zbog daljnjeg razvoja naših web stranica i ponuda ili zbog promijena zakonskih ili regulatornih zahtjeva, možda će biti potrebno promijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka. U bilo kojem trenutku na web stranici https://ovajurl možete pregledavati i ispisati trenutnu izjavu o zaštiti podataka.